PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 418--433
Tytuł artykułu

Dopuszczalność skracania korpusu firmy spółki kapitałowej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eligibility of shortening of a body of a business name under the provisions of the polish civil code, the code of commercial companies and act on the national court register
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnym stanie prawnym, na tle regulacji Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych w zakresie możliwości posługiwania się skrótami firm istnieje dychotomia powodująca wątpliwości co do dopuszczalności skracania samego korpusu firmy spółki kapitałowej. Z jednej strony Kodeks cywilny wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy, z drugiej jednak Kodeks spółek handlowych wydaje się prima facie do puszczać wyłącznie skracanie oznaczeń formy prawnej prowadzenia działalności. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe dla rozstrzygnięcia powyższego problemu, t.j. czy możliwe jest stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do unormowań dotyczących spółek. Wydaje się to dopuszczalne z uwagi odmienny od siebie zakres regulacji odpowiednich przepisów k.c. i k.s.h. W artykule wskazane są również argumenty natury systemowej (przede wszystkim jeśli chodzi o zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji k.c. i k.s.h.) i funkcjonalnej (potrzeba dopuszcz enia w obrocie możliwości używania skrótów korpusów), które przemawiają za dopuszczalnością skracania korpusu firmy spółki kapitałowej. Artykuł porusza również problematyczną w świetle regulacji Ustawy o KRS kwestię używania skrótów korpusów firm.(abstrakt oryginalny)
EN
In the current state of law, under the regulations of the Polish Civil Code and the Code of Commercial Companies, with respect to using abbreviations of business names of the companies, there is a dichotomy that causes an uncertainty regarding eligibility of shortening the cores of these names. On the one hand, the Civil Code introduces a general principle that an entrepreneur may use the abbreviated name but, on the other hand, the Code of Commercial Companies prima facie allows only the shortening of the legal form of the companies. The key to resolving this problem is to answer the question whether the art. 2 of the Code of Commercial Companies is applicable. It seems to be possible because of a different scope of the application of the relevant provisions of both Codes. Eligibility of the shortening of the cores is also based on the arguments of systemic nature (especially when it comes to subjective and objective scope of regulations of the Civil Code and the Code of Commercial Companies) as well as functional nature (the need for trading under abbreviated bodies). Using abbreviated cores, however, is problematic in light of the regulations of the Act on the National Court Register.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
autor
Bibliografia
 • Adamus R., W sprawie dopuszczalności skracania korpusu spółki kapitałowej, "Rejent", 6/2012.
 • Adamus R., Dopuszczalność skracania korpusu spółki kapitałowej, "Prawo Spółek", 9/2012.
 • Ciszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.
 • HTTP://SJP.PWN.PL/SLOWNIKI/POSŁUGIWAĆ-SIĘ.HTML (data dostępu 12.05.2016].
 • Kania I., Firma spółki handlowej i jej ochrona - wybrane zagadnienia, "Prawo Spółek" 11/2008.
 • Katner W.J., Niezgodne z prawem uchwały wspólników spółek kapitałowych - uwagi na tle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), "Przegląd Prawa Handlowego", 9/2014.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T.1, Wyd. 2. Wolters Kluwer Polska 2012.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, T. 1, Zakamycze, 2001.
 • Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Michnik A., Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz. LEX, 2013.
 • Naworski J., Problematyka skracania firm spółek kapitałowych (I), "PPH" 3/1996.
 • Pazdan M., Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, "Państwo i Prawo" 2/2001.
 • Rodzynkiewicz M. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Sołtysiński S., Przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych. Wybrane zagadnienia, "Państwo i Prawo" 7/2001.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, T. 5, Warszawa 2004.
 • Stefanicki R., Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona, Zakamycze 1999.
 • Stefanicki R., Skracanie firm spółek prawa handlowego, "Prawo Spółek" 2/1999.
 • Uchwała SN z dn. 2 sierpnia 1994 r., III CZP 95/94, OSNC 1995, 1, POZ. 10.
 • Wrzołek-Romańczuk M., "Wpis niedopuszczalnyˮ w Krajowym Rejestrze Sądowym, "Przegląd Prawa Handlowego", 4/2002.
 • Wyrok SN z dn. 29 maja 2015 r., V CSK 524/14, LEX NR 1751294.
 • Wyrwiński M., Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego zmienionych ustawą z dn. 14 II 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. nr 49, poz. 408), LEX/EL. 2003.
 • Zamojski Ł.M., Działalność gospodarcza osób fizycznych, "Glosa" 2004, nr 4.
 • Zamojski Ł.M., Firma w postępowaniu rejestrowym, Cz. I., "Prawo Spółek", 1/2006.
 • Zaporowski P., Zagadnienie rejestracji skrótu firmy [w:] J. Mazurkiewicz (red.), Księga dla naszych Kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika, Wrocław 2013.
 • Zaporowski P., Zalety i wady unormowania skracania firm w art. 435 § 4 K.C., "Kwartalnik Prawa Prywatnego", ROK XV: 2006, Z. 4, s. 918 Uporządkowania.
 • Żyznowski T., Firma w kodeksie cywilnym, "Przegląd Sądowy" 9/2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.