PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 113--128
Tytuł artykułu

Dźwignia operacyjna i finansowa jako miary ryzyka w przedsiębiorstwach rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operating and Financial Leverage as Risk Measures in Agricultural Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena poziomu ryzyka przedsiębiorstw rolniczych na podstawie dźwigni operacyjnej i finansowej, a także określenie relacji między tymi miarami a wskaźnikami efektywności finansowej. Badaniami objęto przedsiębiorstwa z bazy IERiGŻ-PIB z lat 2005-2013. Na kształtowanie ryzyka działalności przedsiębiorstw rolniczych największy wpływ miała dźwignia operacyjna, charakteryzująca wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany przychodów operacyjnych, z uwzględnieniem struktury kosztów. Dźwignia finansowa, określająca poziom zadłużenia i skalę obciążenia kosztami odsetek, w mniejszym stopniu wpływała na kształtowanie ryzyka przedsiębiorstw rolniczych. Podmioty o wysokiej dźwigni łącznej charakteryzowały się niższą efektywnością finansową, wynikającą przede wszystkim z niskiej zdolności do generowania zysku operacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the research is to estimate the level of risk of agricultural companies according to degree of operating and financial leverage, and to define relations between these measures and ratios of financial efficiency. The research involved companies from the database of the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute in 2005-2013. The greatest impact on risk of agricultural companies had the degree of operating leverage characterizing sensitivity of operating profit on volatility of operating revenue, regarding to cost structure. The degree of financial leverage showing the level of debt and interest paid influenced the risk of agricultural companies to a lesser extent. Agricultural companies with a high degree of total leverage had lower financial efficiency, arising from a low ability to generate operating profit.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bąk, M. (2011). Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, nr 32, s. 48-59.
 • Fedak, Z. (2016). Zamknięcie roku 2016. Warszawa: Rachunkowość.
 • Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, vol. 60, issues 2-3, s. 187-243.
 • Jajuga, K. (2009). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jaworski, J. (2010). Zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w pomiarze wpływu inwestycji na ryzyko działalności małego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 26, s. 99-107.
 • Kinnunen, J. (2013). Risk-return trade-off and autocorrelation. Acta Universitatis Lappeenrantaensis, nr 551, Pobrane z: https://www.doria.fi, s. 1-50.
 • Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Krawiec, M. (2011). Analiza wpływu metody szacowania zmienności historycznej na przewidywane ceny zbóż w modelu dwumianowym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 1, s. 40-46.
 • Kulawik, J. (2008). Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar i perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(315), s. 33-53.
 • Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, vol. 7, no. 1. s. 77-91.
 • Nowak, E. (2009). Statystyczne metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 16, s. 97-106.
 • Peterlik, M. (2012). Mapa ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rosa, A. (2011). Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91, s. 97-106.
 • Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance, vol. 19, no. 3, s. 425-442.
 • Shiller, R.J. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of Economic Perspectives, vol. 17, no. 1, s. 83-104.
 • Sibilski, W. (2010). Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa - aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 26, s. 215-227.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analizy przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sołtysiak, M. (2014). Menedżerowie w procesie zarządzania ryzykiem. Modern Management Review, MMR, vol. XIX, 21(2/2014), s. 141-148.
 • Stępień, K. (2008). Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Sulewski, P. (2015). Ekonomiczny wymiar ryzyka produkcyjnego w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Wasilewski, M., Juszczyk, M. (2015). Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, s. 203-216,
 • Wasilewski, M., Zabolotnyy, S. (2016). Relacje rentowności i płynności w przedsiębiorstwach rolniczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4, cz. 1, s. 277-286.
 • Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Zabolotnyy, S. (2016). Potencjał sprzedażowy a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych - czy wielkość kształtuje efektywność? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4, cz. 1, s. 287-297.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.