PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 152 | 67--81
Tytuł artykułu

Tereny nad Wisłą w Warszawie jako miejsce spotkań (w opinii mieszkańców wybranych osiedli)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Vistula Riverbank Areas in Warsaw as a Site of Gatherings (in the Opinion of the Inhabitants of Selected Housing Developments)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecność rzeki w znacznym stopniu determinuje rozwój i układ przestrzenny miasta. Od drugiej połowy XX w. rozpoczął się proces rewitalizacji terenów nadrzecznych, który obserwowany jest w miastach na całym świecie. Prowadzi on do powstania nowych, atrakcyjnych przestrzeni. Również w Warszawie w ostatnich latach podjęto wiele działań, aby obszary nadrzeczne stały się miejscem rekreacji mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie społecznego znaczenia terenów nadrzecznych w Warszawie. Zagadnienie to omówiono na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród wybranej grupy mieszkańców dwóch osiedli mieszkaniowych w Warszawie, a także z wykorzystaniem materiałów prasowych zamieszczonych w sieci internetowej oraz publikacji naukowych. Głównym celem realizowanych w Warszawie projektów jest zwiększenie atrakcyjności obszarów nadrzecznych poprzez poprawę ich stanu zagospodarowania i estetyki, a także kształtowanie nowych relacji miasta z rzeką oraz rozwój zróżnicowanych form aktywności, zwłaszcza turystyczno- rekreacyjnych. Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa podejmuje działania o charakterze marketingowym. Wyniki badań ankietowych wskazują na zmiany w społecznym postrzeganiu i sposobie użytkowania terenów nad Wisłą. Dalsze kształtowanie tych przestrzeni zależy więc nie tylko od władz miasta, ale również od jego mieszkańców. Dlatego istotne znaczenie ma współpraca między jednostką samorządową, organizacjami społecznymi oraz biznesem w kreowaniu dalszej przyszłości tych terenów. (abstrakt oryginalny)
EN
The presence of a river determines to a large extent the development and shape of a city. The process of revitalization of riverbank areas, which can be seen in cities all over the world, started in the second half of the 20th century. It leads to the creation of new, attractive spaces. In Warsaw too, much has been undertaken to transform the riverbank areas into recreational sites for the city's inhabitants. The purpose of this paper is to present the social importance of riverbank areas in Warsaw. The issue has been discussed on the basis of the results of surveys conducted among the inhabitants of two Warsaw housing developments, as well as of research in the literature and news posted on web portals. Many projects are being implemented in Warsaw, whose main purpose is to increase the attractiveness of the riverbank areas through the improvement of their state of development and esthetics, as well as through the formation of new relationships between the city and the river and the development of diverse forms of activities, especially tourist - and recreation-oriented ones. Moreover, the Capital City of Warsaw markets and promotes these areas. As can be seen from the surveys, public awareness also undergoes changes related to the perception and utilization of the Vistula riverbank areas. Further shaping of these spaces depends not only on the city's authorities, but also on its inhabitants. For that reason, the cooperation between the self-government, public organizations, and business is of essential importance for the creation of the future of these areas. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Andruszkiewicz A., 2007, Wisła - ściek czy skarb przyrody? Szanse dla rozwoju turystyki i rekreacji na warszawskim odcinku Wisły, Turystyka i Rekreacja, 3, 50-55.
 • Angiel J., 2007, Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, 299-307.
 • Angiel J., 2011, Rzeka Wisła, jej wartości i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa.
 • Bystroń J., 1977, Warszawa, PIW, Warszawa.
 • Czarnecka D., 2010, Relacja rzeka-miasto, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Derek M., Duda-Gromada K., Kosowska P., Kowalczyk A., Madurowicz M., 2013, Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie, Prace Geograficzne, 134, 7-36.
 • Dudek-Mańkowska S. 2011, Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gzell S., 2015, Nadwodna lokalizacja - co to dziś oznacza dla miasta?, Przestrzeń i Forma, 24/1, 113-128.
 • Handke K., 2007, Przyczyny odmienności lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, [w:] A. Stawarz (red.), Miasto po obu stronach rzeki - różne oblicza kultury, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa, 215-220.
 • Jażdżewska J., 2011, Rzeki jako bariery w kształtowaniu miejskiej sieci osadniczej Polski w świetle zastosowań Systemów Informacji Geograficznej, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 155-177.
 • Kaczmarek S., 1999, Rewitalizacja a organizacja przestrzeni miejskiej, [w:] XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 43-51.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowalczyk A., 2012, Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach. Przykład z Hongkongu, [w:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Turystyka. Moda na sukces. Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 21-47.
 • Król B., 1969, Wypoczynek warszawiaków, [w:] S. Nowakowski (red.), Warszawa. Socjologiczne problemy stolicy i aglomeracji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Kwolek J., Szmytkie R., 2007, Symbole dużych miast w opinii studentów, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, 243-253.
 • Lorens P., 2004, Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast, [w:] K. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, 179-204.
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Muszyńska-Jeleszyńska D., 2013, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast, Journal of Health Sciences, 3 (14), 99-107.
 • Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Pancewicz A., 2003, Rola rzek w rozwoju przestrzennym historycznych miast nadrzecznych, [w:] Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, II, Sosnowiec, 275-285.
 • Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., 2011, Rewitalizacja miast w Polsce.Refleksja retrospektywna i perspektywiczna, [w:] S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 81-93.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy, 1966, Wydział Statystyki, Miejski Urząd Statystyczny Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 • Schneider-Skalska G., 2010, Projektowanie zrównoważone terenów nadrzecznych w miastach, [w:] B. Więzik (red.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 191-199.
 • Stefanowska A., 2012, Zagospodarowanie rekreacyjne Wisły na jej warszawskim odcinku - historia i perspektywy, Problemy Turystyki i Rekreacji, 1, 69-79.
 • Stefanowska A., 2014, Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich, Turystyka Kulturowa, 8, 6-18.
 • Strategia komunikacji Wisły 2016-2020, www.dzielnicawisla.um.warszawa.pl (6.11.2017).
 • Szwed J., 2012, Współczesna rola bulwarów w mieście, Przestrzeń i Forma, 16, 443-457.
 • Warszawska Wisła oczami jej użytkowników. Badanie zachowań i opinii, lato 2015, www.dzielnicawisla. um.warszawa.pl (24.10.2017).
 • www.dzielnicawisla.um.warszawa.pl (24.10.2017).
 • www.rokwisly.pl (6.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.