PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 152 | 83--104
Tytuł artykułu

Sieć pieszych szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Góry Izerskie w północnej Republice Czeskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Network of Hiking Tourist Trails in the Izerskie Mountains Landscape Park in the Northern Czech Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Położony w czeskich Sudetach Zachodnich Park Krajobrazowy Góry Izerskie cechuje się rozbudowaną siecią tras turystycznych, z których analizie zostały poddane szlaki piesze. Prześledzono ich gęstość w odniesieniu do warunków naturalnych, atrakcyjności turystycznej poszczególnych części parku i kierunków przemieszczania się turystów. Korzystając ze wskaźników zaczerpniętych z teorii grafów, określono spójność i typ sieci. Zanalizowano przebieg szlaków w stosunku do rozmieszczenia obszarów najcenniejszych przyrodniczo (rezerwatów), uwzględniono też zagospodarowanie turystyczne. W pracy wykorzystano ponadto analizę map turystycznych (w tym analizę porównawczą map z różnych okresów) oraz wyniki prac terenowych, polegających na inwentaryzacji typów nawierzchni szlaków i infrastruktury z nimi związanej. W dyskusji położono szczególny nacisk na wprowadzane w ostatnich latach zmiany w rozwoju sieci (nowe szlaki i zmiany przebiegu już istniejących), które spowodowały, że ograniczono długość odcinków prowadzących po drogach asfaltowych lub betonowych oraz pokrywających się z trasami przeznaczonymi dla innych form turystyki. W konkluzjach stwierdzono między innymi, że sieć szlaków pieszych Parku Krajobrazowego Góry Izerskie można uznać za wzorcową z punktu widzenia społecznego udostępniania wartości krajoznawczych regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
Located in the Czech Western Sudetes, the Izerskie Mountains Landscape Park has a quite developed network of tourist trails. Among them are hiking trails, which were analysed in this article. The density of this network was examined with reference to the natural conditions, tourist attractiveness of certain parts of the park and directions of tourist movement. Using coefficients connected with the graph theory the connectivity and the type of the network was defined. The course of the trails was analysed in comparison with the distribution of the most valuable areas (nature reserves), tourist infrastructure was also taken into account. Besides methods connected with the graph theory the analysis of tourist maps (including comparative analysis of maps from different periods) and results of field studies focused on inventory of types of trail's surface and connected infrastructure were used in the paper. A stress was laid on changes introduced in the network in recent years (new trails and changes of course of those already existing), which resulted in reduction in the length of sections having asphalt or concrete surface and sections of combined course of trails intended for different forms of tourism. The network of hiking trails in the Izerskie Mountains Landscape Park can be assessed as proper and being a source of some good standards. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Faracik R., 2012, Czechy, [w:] W. Kurek (red.), Regiony turystyczne świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 225-231.
 • Frankowski A., 1966, Budowa górskich ścieżek turystycznych, "Wierchy", 35, 220-222.
 • Gajewski J., 2007, Nikłym śladem perci, czyli szlaki górskie wczoraj i dziś, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Zarząd Główny PTTK, Warszawa, 191-199.
 • Gemeinde Mirsk - Friedeberg im Isergebirge: Maβstab 1: 50 000, b.r.w., Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra.
 • Górne Łużyce, Styk Trzech Granic: skala 1: 75 000, 2012, Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra.
 • Herz L., 1985, Znakowane szlaki turystyczne w Kampinoskim Parku Narodowym, "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", 41 (3), 44-51.
 • Hřebenovka. Kammweg, 2013, Geoprint, Liberec-Görlitz.
 • Jizerské hory, Frýdlantsko: turistická mapa 1: 40 000, 2015, SHOCart, Vizovice.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Szlaki turystyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - doświadczenia polskie i czeskie, próba stworzenia wzorca, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Nowe - stare formy turystyki w przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 287-306.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Singltrek pod Smrkem, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 2 (155), 22-23.
 • Kołodziejczyk K., 2015a, Szlaki turystyczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Wielkiej Brytanii, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa, 317-332.
 • Kołodziejczyk K., 2015b, Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Marking system of the tourist trails in the Czech Republic: Marked rambling trails. Marked ski trails. Marked cycling trails, b.r.w., Klub českých turistů - ústředí, Praha.
 • Migoń P., 2005, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] J. Fabiszewski, Przyroda Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław, 19-37.
 • Potocki J., 2004, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX w. do II wojny światowej, Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN, Warszawa.
 • Staffa M., 1992, Góry a turystyka - koegzystencja czy konflikt?, "Wierchy", 56, 5-27.
 • Styperek J., 2001, Piesze szlaki turystyczne w polskich parkach narodowych, Turyzm, 11 (1), 25-37.
 • Styperek J., 2002, Dostępność i spójność penetracyjna obszarów chronionych, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - konflikty - zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 51-62.
 • Taafee E.J., Gauthier H.L., 1973, Geography of transportation, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Warszyńska J., 1990, Czechosłowacja, [w:] J. Warszyńska (red.), Regionalna geografia turystyczna świata: Część I - Europa i ZSRR, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii, Kraków, 332-352.
 • Warszyńska J., 2000, Czechy, [w:] J. Warszyńska (red.), Geografia turystyczna świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 312-322.
 • Woźniak M., 2006, Buczynowe góry, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 10 (67), 30-31.
 • Zadrożny P., 2009, Dostępna komunikacja miejska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 • Značení turistických cest. Učební texty pro značkaře III. třidy, 1985, Tělovýchovná Škola ČÚV ČSTV, Olimpia, Praha.
 • www.mapy.cz (8.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.