PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 31 | 121--133
Tytuł artykułu

Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie

Autorzy
Warianty tytułu
Monitoring and Evaluation of Incubation Programmes - International and Polish Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Światowe doświadczenia w budowaniu modeli monitoringu i ewaluacji programów inkubacji są różnorodne. Obejmują tworzenie metodologii, wskaźników, procesów, wpisywanie ich w system pobudzania innowacyjności. W Polsce sytuacja jest zgoła odmienna. Powstawanie programów inkubacji było finansowane właściwie wyłącznie z funduszy strukturalnych i tylko w tym kontekście, na poziomie systemowym, pojawiało się pojęcie ewaluacji. Dlatego celem niniejszego artykułu jest wykazanie specyficznych warunków realizacji programów inkubacji na świecie i w Polsce oraz ich związku z zagadnieniami monitoringu i ewaluacji, a także wskazanie wstępnych założeń modelu ewaluacji i monitoringu, który mógłby być opracowany na potrzeby krajowych ośrodków innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The Polish Business Support Organizations have not been able to implement standards for measuring their performance. As the development of incubation programmes in Poland has mainly been supported by European Union (EU) funds, the monitoring and evaluation of their impact have been focused only on reporting project indicators. The aim of this article is to show the need of designing a monitoring and evaluation model for the Polish incubation programmes. Firstly, the Polish Business Support Organization's system is described, then, good practices and manuals which could be adapted to Polish monitoring and evaluation system are presented, and, finally, the next steps for designing of the model are proposed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
31
Strony
121--133
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • mgr, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Aernoudt, R. (2004). Incubators. Tool for Entrepreneurship? Small Business Economics, 2 (2), 127-135.
 • Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
 • Bienias, S., Gapski, T., Jąkalski, J., Lewandowska, I., Opałka, E., Strzęboszewski, P. (2012). Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Cammarata, K. (2003). Self-Evaluation Workbook for Business Incubators. Ohio: NBIA Publication.
 • Ciężka, B. (2005). Pojęcie ewaluacji i jej rodzaje. [W:] Ewaluacja - kwestie ogólne (s. 3-8). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.
 • EBN (2008). EU|BIC Criteria. Pobrano z: http://ebn.be/downloads/2 EU-BIC Quality Criteria.pdf (15.10.2016).
 • Ekiert, K. (2004). Ewaluacja w administracji publicznej - funkcje, standardy i warunki stosowania. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • ETO (2014). Czy ze środków EFRR skutecznie wspierano rozwój inkubatorów przedsiębiorczości? Pobrano z: www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14.../SR14_07_PL.pdf (15.10.2016).
 • Ferry, M., Olejniczak, K. (2008). Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce. Warszawa: Ernst & Young.
 • Guliński, J., Zasiadły, K. (2005). Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 • Haber, A., Szałaj, M. (2010). Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne. [W:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym (s. 63-76). Warszawa: PARP.
 • Hannon, P.D. (2003). A conceptual development framework for management and leadership learning in the UK incubator sector. Education & Training, 8/9 (45), 449-460.
 • Knosala, E. (2011). Zarys teorii decyzji w nauce administracji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kozak, M. (2008). Polityka spójności jako przedmiot badań ewaluacyjnych. [W:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 44-59). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Kozak, M. (2015). Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce. [W:] Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych. Doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości (s. 15-30). Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opolskie Obserwatorium Terytorialne.
 • Malik, K. (2011). Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia Regionalia, 135, 57-61.
 • Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa:
 • Mażewska, M., Milczarczyk, A. (2013). Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji. Poznań-Warszawa: SOOIPP. Pobrano z: http://sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip
 • Phana, P.H., Siegelb, D.S., Wright, M. (2005). Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. Journal of Business Venturing, 2 (20), 165-182.
 • Reichart, I. (2011). Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych. Zarządzanie Publiczne, 1 (13), 11-23.
 • Rice, M.P., Matthews, J.B. (1995). Growing New Ventures, Creating New Jobs. Principles & Practices of Successful Business Incubation. Westport: Quarum Books.
 • Rossi, P.H., Freeman, H.E. (1993). Evaluation. A systemathic approach. Thausand Oaks: SAGE Publication.
 • Tórz, A. (2012). Inkubatory technologiczne. [W:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (s. 43-54). Warszawa: PARP.
 • Tórz, A. (2014). Inkubatory technologiczne. [W:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014 (s. 51-63). Warszawa: PARP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.