PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 | 108--121
Tytuł artykułu

Potencjał usługowy miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy w świetle teorii ośrodków centralnych

Autorzy
Warianty tytułu
Service Potential of Towns in the Warsaw Metropolitan Area in the Light of the Central Place Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest wydzielenie rzędów potencjalnych ośrodków centralnych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Za tło teoretyczne posłużyła teoria ośrodków centralnych Waltera Christallera. Klasyfikacja ośrodków została przeprowadzona metodą skalarną, w oparciu o wskaźnik centralności, uwzględniający wyposażenie miast w usługi, a także analizę regresji liniowej - dane zostały zwizualizowane na wykresie rozrzutu. Rezultaty przedstawiono również w pięciu sferach tematycznych: administracyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, komercyjnej i edukacyjnej. W wyniku analizy wydzielono trzy rzędy ośrodków: Warszawę oraz miasta drugiego i trzeciego rzędu. Największy wpływ na ostateczną możliwość rozdzielenia ośrodków ma wpływ sfera administracyjna. Rezultaty zaprezentowano na mapie Obszaru Metropolitalnego Warszawy i porównano z założeniami Christallerowskimi. Na koniec przedstawiono wyniki wszystkich gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the separation of orders of potential central places in the Warsaw Metropolitan Area. Walter Christaller's central place theory was used as the theoretical background. The classification of places was conducted with a scaled method, based on the index of centrality taking into account the equipment of cities with services, as well as linear regression analysis - the data was visualized on a scatter diagram. The results were also presented in five thematic areas: administrative, cultural, health, commercial and education. Three orders of places were distinguished as a result of the analysis: Warsaw, as well as second and third order towns. The administrative area has the greatest impact on the final ability to separate places. The results have been presented on a map of the Warsaw Metropolitan Area which was compared to Christaller's assumptions. The results of all the municipalities of the Warsaw Metropolitan Area were presented at the end. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • B. Domański, A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 555-562.
 • D. Szymańska, Geografia osadnictwa, Warszawa 2009.
 • E. Nowosielska, Teoria Christallera - prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych),. Dokumentacja Geograficzna, z. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • J. Garreau, Edge city: Life on the New Frontier, New York 1992.
 • M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Warszawa 2009.
 • R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Warszawa 2007.
 • R. Florczyk, Legionowo jako ośrodek drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, Warszawa 2015.
 • T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, Warszawa 2006.
 • W. Christaller, Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933.
 • W. Wilk, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.