PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 21--29
Tytuł artykułu

Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania

Warianty tytułu
The Concept of the Metasystem's Model as a Direction of Development of the Management System Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaproponowanie modelu metasystemu, jako koncepcji rozszerzającej perspektywę poznawczą w definiowaniu systemów zarządzania, integrującej charakterystyki systemów, kontekst i ośrodki kreujące te systemy. Zastosowane rozwiązanie polega na wzbogaceniu modelu systemu zarządzania o rezultaty spojrzenia nań z perspektywy paradygmatu interpretatywnego. Proponowana koncepcja stanowi krok w kierunku integracji koncepcji systemów zarządzania oraz rozwinięcia nowych metod ich diagnostyki dzięki uwzględnieniu roli projektantów i użytkowników systemu oraz ich wiedzy i doświadczenia. (abstrakt autora)
EN
The aim of this article is to propose a metasystem model as a concept that extends the cognitive perspective in the definition of management systems, integrating the characteristics of systems, context and subjects that create these systems. The solution applied to enrich the model of the management system is the results of the view from the perspective of the interpretative paradigm. The proposed concept is a step towards integrating the concept of management systems and developing new diagnostic methods by taking into account the role of designers and users of the system and their knowledge and experience. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • [1] Berger P.L., Luckman T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
 • [2] Bertalanffy von L. (1994), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWE, Warszawa.
 • [3] Bieniok H., Igram M., Marek J. (1999), Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • [4] BSI Management System Integration - A Guide (2000).
 • [5] Burreil G., Morgan G. (2009), Sociological Paradigms and Organisational Analysis, Ashgate Publishing Ltd., Farnham.
 • [6] Cyfert S. (2012), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 276, Wrocław, s. 123-129.
 • [7] Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", Nr 11, s. 3-6.
 • [8] Encyklopedia organizacji i zarządzania (1982), PWE, Warszawa.
 • [9] Gliszczyński G. (2009), Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - koncepcje, klasyfikacje, uwarunkowania, [w:] W. Sitko (red.), Zarządzanie: doświadczenia i problemy, Wydawnictwo System - Graf, Lublin.
 • [10] Gliszczyński G. (2013), Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [11] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • [12] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • [13] Grudzewski W.M. (2004), Charakterystyka dyscypliny zarządzanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 6, s. 9-12.
 • [14] Habr V.J., Veprck J. (1976), Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa.
 • [15] Hatch J.M. (2002), Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] Hys K. (2015), Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 421, Wrocław, s. 176-185.
 • [17] Jonker J., Karapetrovic S. (2004), Systems Thinking for the Integration of Management Systems, "Business Process Management Journal", Vol. 6, No. 10, pp. 610-615.
 • [18] Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • [19] Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • [20] Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [21] Kuhn T.S. (1968), Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 • [22] Maguad B.A. (2006), The Modern Quality Movement: Origins, Development and Trends, "Total Quality Management", Vol. 17, No. 2, pp. 179-203.
 • [23] McGrath K. (2006), Affection Not Affliction: The Role of Emotions in Information Systems and Organizational Change, "Information and Organization", Vol. 16, No. 4, pp. 277-303.
 • [24] Mendel Т., Witczak H. (1982), Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • [25] Miller D. (1990), Wpływ wiedzy projektanta na formułowanie problemu projektowego, Ossolineum, Wrocław.
 • [26] Morgan G. (2005), Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [27] Myszewski J.M. (1998), Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Wyd. ORGMASZ, Warszawa.
 • [28] Raisiene A.G. (2011), Advantages and Limitations of Integrated Management System: The Theoretical Viewpoint, "Social Technologies", Vol. 1, No. 1, pp. 25-36.
 • [29] Sadowski A., Zajdel M. (2009), Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 82, s. 271-278.
 • [30] Sikorski C. (1988), Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, PWE, Warszawa.
 • [31] Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • [32] Skalik J., Barabasz A., Bełz G. (2010), Systemowe uwarunkowania rozwoju metod zarządzania - Przykład modelu Triady, [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Nr 234, s. 71-83.
 • [33] Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • [34] Strategor (1996), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 • [35] Szybiński L. (1984), Projektowanie organizacji i systemu zarządzania, cz. I, Wydawnictwo UL, Łódź.
 • [36] Wawrzynek Ł. (2015), Wykorzystanie analizy sieciowej w identyfikacji cech systemu zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 423, Wrocław, s. 603-618.
 • [37] Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [38] Woźniak J. (2011), Paradygmaty w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Nr 25, s. 713-725.
 • [39] Zawiślak A. (1975), Szkice o zarządzaniu, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.