PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 | 172--180
Tytuł artykułu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2016 r. (II OSK 2064/16) : kompetencje rady gminy do podejmowania uchwał dotyczących nadawania nazw parkom : glosa (aprobująca)

Autorzy
Warianty tytułu
Ruling of the Supreme Administrative Court of 4 October 2016 (II OSK 2064/16) : Approving Commentary (the Powers of a Municipal Council to Pass Resolutions on Naming Parks)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nadawania nazw parkom nie należy do wyłącznych kompetencji rady gminy, wymienionych w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Takie uprawnienie rady gminy można jednak wyprowadzić na podstawie powołanego art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy, na podstawie ustawy, mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. Do ustalenia zakresu (zasad) korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim niewątpliwie jest park miejski, należy zaliczyć nadanie mu nazwy. Nadanie nazwy parkowi (miejskiemu) ma bowiem znaczenie powszechne, stanowiąc wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Jest przykładem działania o charakterze organizatorskim, podjętym w stosunku do określonego obiektu spełniającego funkcję obiektu użyteczności publicznej. Każda czynność prawna dotycząca tego fragmentu przestrzeni publicznej wymaga użycia określenia wskazanego w uchwale w sprawie nadania imienia parkowi. Normatywności przedmiotowej uchwały można zatem upatrywać w nakazie skierowanym do nieograniczonego adresata, aby w przypadku czynności prawnych odnoszących się do tego fragmentu przestrzeni używał określenia wprowadzonego uchwałą. Taka uchwała tworzy nową normę, dotyczy indywidualnie oznaczonego parku, ale krąg jej adresatów jest nieograniczony. Jest to akt generalny i zewnętrzny, a za uznaniem go za akt prawa miejscowego przemawiają także spełniane przez nazwę parku funkcje publicznoprawne. Przedmiotowa uchwała mieści się zatem w zakresie delegacji ustawowej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiąc akt prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The sentence expressed in the ruling of the Supreme Administrative Court is correct. First of all, the rules and procedure for using municipal facilities and public facilities include naming a park. Secondly, the text of the resolution contains general and abstract regulations. This means that it defines its addressee by indicating its generic features and does not regulate a specific factual or legal situation, but can be used in an unlimited number of cases. This resolution has been addressed directly to residents who can use this park without restrictions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
172--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • B. Dolnicki, Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2004/5, s. 5-21.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016, s. 381-388.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015, s. 150.
 • E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991/2, s. 21-35.
 • E.Cz. Malisz, Samorządowe prawo miejscowe, Zielona Góra 2001 s. 22.
 • J. Gudowski [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, red. G. Bieniek, t. 1-3, Warszawa 2009, s. 454.
 • J. Salachna, Granice swobody decyzyjnej/legislacyjnej samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań, "Finanse Komunalne" 2011/1-2, s. 20-27.
 • M. Bitner, M. Kulesza, Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/6, s. 5-19.
 • M. Kotulski, Akty prawa miejscowego jednostek samorządowych w nowych uregulowaniach ustrojowych (wybrane uwagi na tle referatu), "CASUS" 1998/4.
 • M. Kotulski, Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2001/1, s. 49-80.
 • M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12, s. 7-22.
 • M. Szewczyk, K. Ziemski, Prawo miejscowe a przepisy gminne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992/1, s. 67-75.
 • P. Uziębło, Glosa do wyroku WSA z 28.10.2008 r., II SA/Ol 737/08, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2011/2, s. 53-62.
 • S. Dudzik, Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny - kryteria kwalifikacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencję prawne ich naruszeń, "Samorząd Terytorialny" 2012/3, s. 5-17.
 • S. Piątek, Przepisy gminne o zasadach zarządu mieniem gminy (na tle orzecznictwa NSA), "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2, s. 16-20.
 • Z. Niewiadomski [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 706.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.