PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(49) | 67--78
Tytuł artykułu

Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Methodological Aspects of Organizational Learning from Diversity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje przestają być jednorodne kulturowo. W wyniku zjawisk demograficznych i ekonomicznych wiele milionów ludzi migruje w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, zmieniając nie tylko miejsce zamieszkania, ale także środowisko kulturowe, do którego wkracza z własnymi wartościami, normami i zasadami postępowania. Zatem zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwa są wyeksponowane na różnorodność. W wyniku globalizacji, procesów migracyjnych oraz integracyjnych zasoby ludzkie licznych organizacji stanowią mieszankę kulturową. W literaturze na temat zarządzania różnorodnością kulturową jest ona określana jako obosieczny miecz mogący działać na korzyść organizacji lub być dla niej obciążeniem. Rolą zarządzających jest spowodować, by mieszanka ta stanowiła dla organizacji źródło przewagi konkurencyjnej. Aby tak się mogło stać, organizacje muszą wypracować metody wzajemnego uczenia się od odmiennych kulturowo członków grup. Podstawę artykułu stanowi przegląd literatury na temat metod uczenia się od odmiennych kulturowo członków organizacji. W świetle uzyskanych wyników badania literaturowego najskuteczniejszą metodą uczenia się z różnorodności kulturowej jest przyjęcie przez organizację szczegółowych mentalnych struktur uczenia się ufundowanych na dwóch czynnikach: perspektywie integracji i uczenia się oraz ogólnych strukturach uczenia się.(abstrakt autora)
EN
Contemporary organizations show a tendency to be less and less culturally homogeneous. As a result of demographic and economic phenomena, many millions of people migrate in search of work and a better life, changing not only the place of residence, but also the cultural environment, which they enter with their own values, norms and rules of conduct. Thus, both employees and enterprises are exposed to diversity. As a result of globalization, migration and integration processes, the human resources of many organizations are nowadays a cultural mix. In the literature on the subject of managing cultural diversity, it is referred to as a double-edged sword that can work for the benefit of the organization or be a burden for it. The role of managers is to make this mix a source of competitive advantage for the organization. To achieve that, organizations must develop ways of learning from culturally diverse members of groups. The base for the paper is the review of literature concerning the subject of methods of learning from culturally diverse organization members. In the light of the research results, the most effective method of learning from cultural diversity is the adoption (by the organization) of specific mental learning structures funded on the perspective of integration and learning and general learning structures.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
67--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Argyris, C., Putnam, R., Smith, D.M. (1985). Action sciences. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Ashforth, B.E., Meal, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14 (1), 20-39.
 • Chatman, J.A., Flynn, F.J. (2001). The influence of demographic heterogeneity on the emergence and consequences of cooperative norms in work team. Academy of Management Journal, 44 (5), 956-974.
 • Cichorzewska, M., Rakowska, A. (2016). Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (2/3), 89-100
 • Earley, P.C., Mosakowski, E. (2000). Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning. Academy of Management Journal, 43 (1), 26-49.
 • Ely, R.J., Thomas, P.M. (1997). Demographic diversity in the decision-making groups: The experiences of women and people of colour. Academy of Management Review, 22 (4), 946-973.
 • Ely, R.J., Thomas, P.M. (2001). Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes. Administrative Science Quarterly, 46 (2), 229-27
 • Fisher, D., Torbert, W. (1995). Personal and organizational transformations. London: The McGraw-Hill Companies.
 • Foldy, E.G. (2004). Learning from cultural diversity: A theoretical exploration. Public Administration Review, 64 (5), 529-538
 • Hubbard, E.E. (2004). The manager's pocket guide to diversity management. Amherst, MA: HRD Press.
 • Koźmiński, A.K. ( 2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mazur, B. (2005). Rola czynnika kultury w procesie uczenia się i nauczania. Prakseologia, 145, 159-169.
 • Mazur, B. (2009). Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich. Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku.
 • Mor Barak, M.E. (2005). Managing diversity. Toward globally inclusive workplace. Thousand Oak, CA: Sage.
 • Pieterse, A.N., Knippenberg, D.V., Dierendonck, D.V. (2012). Cultural diversity and team performance: The role of team member goal orientation. Academy of Management Journal, 56 (3), 782-804. DOI:10.5465/amj.2010.0992.
 • Rijamampinina, R., Carmichael, T. (2005). A pragmatic and holistic approach to managing diversity. Problems and Perspectives in Management, 1, 109-117.
 • Shaw, J.B., Barrett-Power, E. (1998). The effects of diversity on small work group processes and performance. Human Relations, 51 (10), 1307-1325.
 • Thomas, D.A., Ely, R.J. (1996). Making differences matter: a new paradigm for managing diversity. Harvard Business Review, 74, 79-90.
 • Trompenaars, F., Hampden-Turner, C. (2005). Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.