PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 29 | 31--44
Tytuł artykułu

turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Tourist Services after the Establishment of Travel Guarantee Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej publikacji poddana zostanie analizie i ocenie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, na podstawie której utworzono Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Powołanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ma być sposobem na wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. Biura podróży zostały zobowiązane do posiadania dotychczasowych zabezpieczeń finansowych (w postaci m.in. gwarancji bankowych czy gwarancji ubezpieczeniowych) a dodatkowo od każdej zawartej umowy o imprezę turystyczną będzie trzeba wpłacać obowiązkową składkę (w wysokości od 0 do 30 zł) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zaproponowane rozwiązania mają wzmocnić system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co bezpośrednio ma się przełożyć na bezpieczeństwo klientów biur podróży.(abstrakt oryginalny)
EN
This publication will be subject to analysis and assessment of the amendment to the Act on tourist services, based on which the Travel Guarantee Fund has been created. Appointment of Travel Guarantee Fund has to be a way to strengthen the system of financial security in case of travel agencies insolvency. Travel Agencies are required to have current financial collateral (in the form of, among others, bank guarantees or insurance guarantees) and in the addition they will have to pay a mandatory fee (ranging from 0 to 30 zł) to the Bank Guarantee Fund of any agreement on tourist event. The proposed solutions are designed to strengthen the system of financial security of the tour operators and travel agents, what should directly influence the safety of travel agencies clients. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Strony
31--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cybula, P. Prawo turystyczne - blog radcy prawnego dr. Piotra Cybuli. Pobrane z: https://prawoturystyczne.wordpress.com (20.06.2016).
 • Cybula, P. (2007). Państwo może zapłacić za złe wdrożenie dyrektywy. Rzeczpospolita, 13 sierpnia.
 • Frydrykiewicz, F. (2016). Turystyczny fundusz - wątpliwości i nadzieje. Rzeczpospolita, 31 maja. Pobrane z: http://turystyka.rp.pl/artykul/705167,1273320-Turystycznyfundusz---watpliwosci-i-nadzieje.html.
 • Koszowski, M. (red.). Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją. Kraków: Wydawnictwo AT.
 • Małysa-Ptak, K. (2016). Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r, II CSK 836/14. Prawo Spółek, 7-8.
 • Orlicka, J. (2006). Ubezpieczenia i gwarancje. [W:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży (s. 135-180). Warszawa: LexisNexis.
 • Sachanbińska, O. (2011). Ocena systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. [W:] M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją. Kraków: Wydawnictwo AT.
 • Ustawa z 29.08.1997 o usługach turystycznych. T.j. Dz.U. 2014, nr 196, z późn. zm.
 • Ustawa z 22.07.2016 o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa oczekująca na publikację.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25.11.2015, 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/ UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
 • Dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.06.1990 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990.
 • Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pobrane z: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2412,Projekt-ustawy-o-imprezachturystycznych-i- powiazanych-uslugach- turystycznych.html (30.07.2016).
 • Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=629 (23.07.2016).
 • Wyrok SA w Warszawie z 28.05.2015. I ACa 1768/14. Pobrane z: https://sip/legalis.pl.
 • Wyrok SN z 15.10.2015. II CSK 836/14. Opublikowano: Prawo Spółek 2016, 7-8, 171- 181.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507908

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.