PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 46 Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich | 159--169
Tytuł artykułu

Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge as a Local Resource in the Rural Social Environment. A Case of Agricultural Families
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu wskazanie i opisanie sposobów pozyskiwania oraz przepływu wiedzy w środowisku rolniczym, a także uwarunkowań społeczno-kulturowych tego procesu. Na podstawie przeprowadzonych badań autor wyodrębnia i definiuje dwie płaszczyzny transmisji wiedzy wśród rolników. Szczególnie ważne w tych rozważaniach okazuje się przypisanie rolnika do jego "miejsca", określane jako swoiste wrośnięcie w ziemię i wynikająca z tego cała wiedza, która powstaje ze współpracy człowieka z tym "miejscem" będąca aktem wieloletniej socjalizacji i doświadczania środowiska. Przepływ wiedzy zawiera się w codziennie wykonywanych czynnościach, obserwacji pracy innych, wymiany poglądów i doświadczeń z członkami wspólnoty lokalnej. Transfer wiedzy w środowisku lokalnym zachodzi również w wyniku relacji pomiędzy "miejscem" życia i pracy rolnika, które zmaterializowane jest w postaci domu rodzinnego i zagrody, a miejscami w otoczeniu. Związki te mają w równym stopniu charakter funkcjonalny i społeczny, a ich efektem jest wytworzenie się zróżnicowanego jakościowo, bo zależnego od poszczególnych biografii, środowiska życia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify and describe ways of acquiring and transferring knowledge in the agricultural environment, as well as socio-cultural determinants of this process. Based on the research conducted, the author distinguishes and defines two levels of knowledge transmission among farmers. Particularly important in these considerations is the farmer's attribution to his "place", defined as a specific ingrown to the ground and the consequent knowledge that arises from human co-operation with that "place" which is the act of long-term socialization and the experience of the environment. Knowledge transfer is present in everyday activities, observations of others' work, exchange of ideas and experiences with other members of a given local community. Knowledge transfer also occurs as a result of the relationship between a "place" of farmer's life and work, which is manifested as a home and farm, and their surroundings. These relationships are equally functional and social in character, and they result in the development of qualitatively diverse living environment dependent on individual biographies. (original abstract)
Rocznik
Strony
159--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Fedyszak-Radziejowska B. (red.), 1995, Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, IRWiR PAN, Warszawa.
 • 2. Fedyszak-Radziejowska B., 2012, Społeczności wiejskie: tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 95-118.
 • 3. Fontana A., Fray J.H., 2009, Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 81-127.
 • 4. Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • 6. Gudkova S., 2012, Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 111-129.
 • 7. Halfacree K., 2004, Rethinking 'Rurality', [w:] T. Champion, H. Graeme, New Form of Urbanization. Beyond the Urban-Rural Dichotomy, Ashagate, Burlington, s. 285-306.
 • 8. Halfacree K., 2009, Rurality and post-rurality, [w:]. R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 9, Elsevier, Amsterdam, s. 449-456.
 • 9. Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 10. Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Blackwell Publishing, Carlton, Australia. [oryginalne wydanie: La production de l'espace, 1974].
 • 11. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 12. Soja E., 1999, Thirdspace: Expending the Scope of the Geographical Imagination, [w:] D.B. Massey, J. Allen, P. Sarre (red.), Human Geography Today, Polity Press, s. 260-278.
 • 13. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 14. Wójcik M. (red.), 2017, Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507938

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.