PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 480--494
Tytuł artykułu

Spółka z o.o. - "folwark zwierzęcy" w nazwie spółki w zależności od podmiotowości prawnej wspólnika

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The limited liability company - "animal farm" in the name of the company depending on legal partner subjectivity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie zagrożenia, jakie może wystąpić w obrocie gospodarczym w konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki z o.o. spółki komandytowe. Nazwa spółki z o.o. spółki komandytowej wprowadza w błąd strony transakcji handlowych co do osoby wspólnika. W takiej konstrukcji prawnej następuje połączenie cech spółek osobowych i kapitałowych w jednej formie organizacyjno-prawnej. Koniecznym elementem nazwy jest wskazanie podmiotowości prawnej wspólnika. W sytuacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze ukierunkowuje gdzie należy szukać prawa do reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw. Po drugie stanowi ostrzeżenie przed faktycznie ograniczoną odpowiedzialnością komplementariusza za zobowiązania spółki. Przy opracowaniu stawianego problemu wykorzystano dogmatyczną metodę badawczą, analityczną metodę badawczą oraz analizę orzecznictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify the hazards that can occur in business as a result of establishment of a disregarded entity limited partnerships. The name of LLC limited partnership misleads commercial transaction parties as to the partner person In this legal construction there is the legal merger of the characteristics of partnerships and companies in one organizational-legal form.A necessary element of the name is an indication of the legal personality of an accomplice. In the case of a limited liability partnership it has a double meaning. First, it directs where to look for the right to represent the company and the conduct of its affairs. Secondly, it is a warning against the real limited liability of the general partner for the obligations of the company. The dogmatic method of research, analytical research method and analysis of the case law were used in the course of the research.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Dybała G., Firma spółki z o.o. w prawie niemieckim, "Prawo UE" 2002, nr 4.
 • Hofman T., Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości w świetle projektowanych zmian, "Roczniki Nauk Prawnych" 2014, t. 24, z. 1.
 • Jeleńska A., Spółki. Jaką wybrać? Forma prawna i organizacja. Cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., akcyjna, Kraków 2014, Forum Doradców Podatkowych.
 • Jerzmanowski J., Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 12.
 • Kania I., Firma spółki handlowej i jej ochrona - wybrane zagadnienia, "Prawo Spółek" 2008, nr 11.
 • Krześniak E. J., Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. w prawie niemieckim, "Rejent" 1998, nr 11, s. 65-89.
 • Kuros S., Opodatkowanie dochodów ze spółek osobowych na przykładzie Sp. z o.o.& Co. Sp. komandytowa, "Monitor Podatkowy" 2002, nr 7.
 • Malinowski P., Prawne przesłanki odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej na tle prawa materialnego i podatkowego - zagadnienia wybrane, [w:] Witosz A. (red.), Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej (Pszczyna, 14-16.09.2011), Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012.
 • Mik B., Glosa do wyroku SN z 25.III.1997 r. III CKN 11/97, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 3.
 • Mróz T., Stec M. (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Orwell G., Folwark zwierzęcy, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2011.
 • Pabis R., Przepis art. 246 § 3 k.s.h. jako instrument ochrony statusu prawnego wspólników spółki z o.o. (zagadnienia wybrane), [w:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Po dziesięciu latach, UWr, Wrocław 2013.
 • Piotrowska M., Atuty spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariuszem, "Prawo Spółek" 2009, nr 4.
 • Piotrowska-Kłak M., Powstanie prokury w spółce komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariuszem, [w:] Katner W.J., Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne (Łódź, 23-26.09.2009), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Sadlik R., Ochrona nazwy spółki kapitałowej, "Prawo Spółek" 2000, nr 11.
 • Sadlik R., Ochrona oznaczeń przedsiębiorstw, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 3.
 • Sochański M., Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. - spółki komandytowej, "Prawo Spółek" 2011, nr 7/8.
 • Sochański M., Niedopuszczalność formy jednolitej spółki z o.o. - spółki komandytowej, "Prawo Spółek" 2010, nr 10.
 • Sochański M., Szczególne aspekty organizacji i funkcjonowania spółki z o.o. - spółki komandytowej, "Prawo Spółek" 2011, nr 5.
 • Stępień-Sporek A., Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako jedynym komplementariuszem. Cz. 1, "Prawo Spółek" 2008, nr 11.
 • Stępień-Sporek A., Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako jedynym komplementariuszem. Cz. 2, "Prawo Spółek" 2008, nr 12.
 • Kidyba A., Komandytowa z o.o. - spółka w spółce, "Rzeczpospolita" 2004, nr 175.
 • Szczepańska K., Wykonywanie wolnego zawodu adwokata w ramach adwokackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej (spółek kapitałowych) oraz spółki z o.o. spółki komandytowej w prawie niemieckim, "Rejent" 2014, nr specjalny.
 • Wiórek P.M., Odpowiedzialność zarządców niemieckiej spółki z o.o. za prowadzące do niewypłacalności spółki płatności dokonywane na rzecz wspólników, [w:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Po dziesięciu latach, UWr, Wrocław 2013.
 • Witosz A., Niewłaściwa firma w spółkach komandytowej i komandytowo- akcyjnej, "Radca Prawny" 2006, nr 6.
 • Zaporowski P., Firma spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w świetle kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego. Cz. 1, "Prawo Spółek" 2007, nr 7/8.
 • Zaporowski P., Firma spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w świetle kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego. Cz. 2, "Prawo Spółek" 2007, nr 9.
 • http://rejestracjaspolkizoo.pl/2012/07/04/spolka-z-o-o-spolka-komandytowa- kiedy-sie-to-oplaca/, [data dostępu 18.07.2016].
 • http://www.statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania- wszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-2015.html, [data dostępu 18.07.2016].
 • http://komandytowa.pl/Ile-jest-w-Polsce-spolek-komandytowych.html, [data dostępu 18.07.2016].
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt I ACa 51/14, OSA 2015 nr 2, poz. 3, str. 40.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt III CSK 245/07, OSNC 2009 nr 5, poz. 73, str. 71.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt IX GC 619/12, MPH 2015 nr 1, str. 37.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt I ACz 1153/14, OSA/Łdz. 2015 nr 4, poz. 20
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.