PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 7 | 3--18
Tytuł artykułu

Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modern Humanism and Its Impact on Changes in Geography
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Humanizm jest nowym podejściem teoretyczno-metodologicznym w dzisiejszej geografii człowieka. Sytuuje on w centrum człowieka jako podmiot egzystencjalny i poznawczy. Filozoficznie odwołuje się do fenomenologii i egzystencjalizmu. Jego założenia i metodologia w istotny sposób zmieniają charakter celów badań geograficznych i podstawowe geograficzne pojęcia i kategorie. Oferuje nie tylko najgłębszy model człowieka w tradycji geograficznej, ale zmienia oznaczenie fundamentalnej kategorii geograficznej jaką jest przestrzeń czy środowisko. Naczelną kategorią geograficzną humanizmu jest kategoria "miejsca" traktowana jako centrum znaczenia. Dzięki humanizmowi geografowie zdolni są również zrekonstruować znaczenie środowiska człowieka. Humanizm stał się ponadto teoretyczną podstawą "nowej" geografii kultury i kulturowego "zwrotu" w geografii. (abstrakt oryginalny)
EN
Humanism is a new theoretical and methodological approach in modern human geography, which puts a premium on man as an existential and cognitive subject. Its philosophical background is to be found in phenomenology and existentialism. The principles and methodology of humanism exert a marked impact on objectives of geographical researches and basic geographical notions and categories. It not only offers the most profound model of man in the whole geographical tradition, but also modifies the meaning of such fundamental categories as space and environment. The principal geographical category of humanism is the 'place' regarded as a core of meaning. Owing to humanism geographers are able also to redefine the meaning of human environment. Furthermore, humanism became a theoretical basis of 'new' geography of culture and 'cultural' turn in geography. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Bibliografia
 • Blake A., 1995, Re-placing British music, [w:] Modern times: reflection on a century of English modernity, London.
 • Berque A., 1996, Etre humains sur la terre, Paris.
 • Buttimer A., 1974, Values in Geography, Association o f American Geographers, "Resource Paper", No 24.
 • Buttimer A., 1978, Charism and Context, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Casgrove D., 1978, Place, landscape and the dialectics of cultural geography, "Canadian Geographer", No 22.
 • Casgrove D., 1979, John Ruskin and geographical imagination, "Geographical Review", No 69.
 • Daniels S., Casgrove D., 1988, Introduction: iconography of landscape, Cambridge.
 • Duncan J., 1978, The social construction o f unreality: an interactionist approach to the tourists cognition of environment, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, eds, Humanistic Geography; Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Dramowicz K., 1984, Geografia z ludzką twarzą - rozważania o geografii humanistycznej, PZLG, z. 3-4.
 • Entrikin J. N., 1976, Humanism in geography, "Annals of the Association of American Geographers", No 66.
 • Entrikin J. N., 1979, recenzja pracy: D. Ley, M. S. Samuels, Humanistic Geography: Prospects and Problems, "Economic Geography", No 3.
 • Galewicz W., 1990, E. Husserl - program filozofii fenomenologicznej, [w:] Z. Kuderowicz (red.), Filozofia współczesna, Warszawa.
 • Gibson E., 1978, Understanding the subjective meaning of places, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, eds, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Gould P., 1979, Geography 1957-1977: the Augen period, "Annals of the Association of American Geographers", No 69.
 • Gregory D., 1978, Ideology, science and human geography, Hutchinson, London.
 • Harvey D., 1979, Monument and myth, "Annals of the Association of American Geographers", No 69.
 • Heidegger M., 1977, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa.
 • Husserl E., 1967, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa.
 • Jędrzejczyk D., 1998, Geografia osadnictwa jako nauka humanistyczna, Konwersatorium wiedzy o mieście, KGMiT UL, Łódź.
 • Kant I., 1953, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa.
 • Ley D., 1977, The personality of a geographical fact, "Professional Geographer", No 29.
 • Ley D., 1978, Social geography and social action, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, eds, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Ley D., 1980, Geography without man: a humanistic critique, Oxford University, "Department of Geography Research Paper", No 24.
 • Ley D., 1981, Cultural/humanistic geography, "Progress in Human Geography", vol. 5.
 • Ley D., Samuels M. S., (eds) 1978, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Lowenthal D., 1961, Geography, experience, and imagination: towards a geographical epistemology, "Annals of the Association of American Geographers", No 51.
 • Mercer D. C., Powell J. M., 1972, Phenomenology and Related Non-Positivistic Viewpoints in the Social Sciences, Monash University Publications, in Geography.
 • Michalski K., 1978, Heidegger i filozofia współczesna, PIW, Warszawa.
 • Mounier E., 1964, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Znak, Kraków.
 • Olsson G., 1978, On Ambiquit, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, eds, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Philo Ch., 1999, More words, more worlds: reflections on the "cultural turn" and social geography, Doc. Anal. Geogr, No 34 [Barcelona].
 • Relph E., 1970, An Inquiry into the Relations Between Phenomenology and Geography, "Canadian Geographer", vol. 14.
 • Relph E., 1973, The Phenomenon of Place, University of Toronto.
 • Rembowska K., 1999, Amerykańska szkoła geografii kultury, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2.
 • Revill G., 1994, Working the system. Environment and Planning D, "Society and Space", No 12.
 • Rowles G., 1978, Prisoners of space: exploring the geographical experience of older people, Boulder, Colorado.
 • Rubin B., 1979, Aesthetic ideology and urban desing, "Annals of the Association of American Geographers", No 69.
 • Samuels M., 1978, Existentialism and Human Geography, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, eds, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago
 • Samuels M., 1978, Individual and landscape: thoughts on China and the Tao o f Mao, [w:] D. Ley, M. S. Samuels, eds, Humanistic Geography: Prospects and Problems, Maaroufa Press, Chicago.
 • Samuels M., 1979, The biography of landscape, [w:] T. Meaning ed., The interpretation of ordinary landscapes, Oxford University Press, New York.
 • Sauer C., 1925, The Morphology of Landscape, "University of California Publications in Geography", No 2.
 • Scott A., 1976, Review of Birds in egg by G. Olsson, "Annals of the Association of American Geographers", No 66.
 • Sibley D., 1995, Geographies of exclusion, London.
 • Smith S. J., 1984, Practicing humanistic geography, "Annals of the Association of American Geographers", No 3 (74).
 • Spiegelberg H., 1971, The Phenomenological Movement, vol. 1
 • Tuan Y. F., 1971, Geography, Phenomenology and Study of Human Nature, "Canadian Geographer", vol. 15.
 • Tuan Y. F., 1973, Ambiquity in attitudes toward environment, "Annals of Associations of American Geographers", No 63.
 • Tuan Y. F., 1974, Space and Place: Humanistic Perspective, "Progress in Geography", vol. 6.
 • Tuan Y. F., 1976, Humanistic Geography, "Annals of the Association of American Geographers", No 2 (66)
 • Tuan Y. F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
 • Wright J., 1947, Terrae Incognitae: the place of imagination in geography, "Geographical Review", No 37.
 • Wright J., 1966, Human nature in geography, Harvard University Press, Cambridge.
 • Znaniecki F., 1912, Humanizm i poznanie, "Przegląd Filozoficzny".
 • Znaniecki F., 1931, Miasto w świadomości jego obywateli, WPIS, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507976

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.