PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(25) Wyzwania multikulturalizmu dziś i jutro | 41--45
Tytuł artykułu

Identyfikowanie konfliktów kulturowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of the Cultural Conflicts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym problemem związanym z kwestiami cywilizacyjnymi i kulturowymi jest postrzeganie, poznanie siebie wzajemnie i zrozumienie odmienności. Dlatego też badania potencjalnych zagrożeń cywilizacyjno-kulturowych powinny być prowadzone w celu identyfikacji oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom, a nie ograniczania współwystępowania odmienności. Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż w obecnym dynamicznym świecie, konflikty na tle kulturowym są niezwykle powszechne. Wymagają one identyfikacji procesów cywilizacyjnych oraz zrozumienia różnic społeczno-kulturowych. Co więcej, kontynent europejski jest silnie zróżnicowany pod względem narodowościowym oraz wyznaniowym. Potwierdzają to relacje państw na arenie międzynarodowej oraz ich potyczki dyplomatyczne, związane z mnogością kultur oraz religii. Każde państwo będące przedstawicielem pewnego narodu dba w mniejszym lub większym stopniu o swych obywateli. Wyzwaniem dla każdego państwa jest przyjęcie oraz zasymilowanie ludności napływowej, tak by społeczeństwa żyły w stabilnym środowisku. (abstrakt oryginalny)
EN
The main problem associated with the issues of civilization and culture, is the perception, understanding each other and understanding of diversity. Therefore, the study of potential threats to civilization-culture should be conducted in order to identify and counteract these threats, and not limit the coexistence of differences. The thesis of this article is to say that in the current fastpaced world, conflicts on cultural background are extremely common. They require identification of processes and understanding of the socio-cultural. Moreover, the European continent is highly diverse in terms of ethnicity and religious. This is confirmed by reports states on the international arena and their diplomatic skirmishes related to the multiplicity of cultures and religions. Any State that is representative of some of the nation cares a greater or lesser extent of their citizens. The challenge for each country to adopt and assimilate the immigrant population, so that the public lived in a stable environment. (original abstract)
Twórcy
 • Collegium Civitas, Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego
Bibliografia
 • 1. Bar-Tal D., (2000) From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to Reconciliation: Psychological Analysis, "Political Psychology" 21(2).
 • 2. Charymska E., (2014) Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego [w:] Współczesne bezpieczeństwo kulturowe Żarkowski P., Topolewski S., (red.), Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 • 3. Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, http://adamkorcz.w.interiowo.pl/kultur.pdf [20.02.2017].
 • 4. Dyczewski L., (2000) Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1.
 • 5. Golka M., (2010) Imiona wielokulturowości, Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • 6. Hofstede G., (1984) Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values, California, Beverly Hills: Sage Publications.
 • 7. Hrynicki W., (2014) Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie, "Kultura Bezpieczeństwa", nr 16.
 • 8. Jaroszyńska M., (2016) Bezpieczeństwo kulturowe Europy w XXI wieku, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 • 9. Kiepas W., Sośniak T., (1996) Europa jako wspólnota idei, kultur i sztuki [w:] Integracja Europy: elementy historii, problemy, przyszłość, Zacher L., Matusak P., (red.) Warszawa: Fundacja Edukacyjna "Transformacje".
 • 10. Kośmider T., (2014) Kulturowy wymiar bezpieczeństwa państwa polskiego - wyzwania i zagrożenia, "Rozprawy Społeczne", nr 1, s. 29.
 • 11. Kuźniar R., (2016) Międzynarodowe stosunki polityczne [w:] Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika, Haliżak E., Kuźniar R., (red.), Warszawa: Wydawnictwo Haliżak Edward.
 • 12. Lebaron M., (2003) Bridging Cultural Conflicts: A New Approach for a Changing World, San Francisco: Jossey-Bass Inc.
 • 13. Mayer B., (2000) The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide, San Francisco: Jossey-Bass Inc.
 • 14. Stańczyk J., (1996) Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • 15. Williams A., (2009) Resolving Conflict in a Multicultural Environment, New York: MCS Conciliation Quarterly.
 • 16. Zeidler K., (2007) Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 17. Zięba R., (2004) Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 18. Ziętek A.W., (2002) Globalizacja a kultura [w:] Oblicza procesów globalizacji, Pietraś M., (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • 19. Ziętek A.W., (2013) Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • 20. Żarkowski P., (2014) Miejsce bezpieczeństwa kulturowego we współczesnym świecie, [w:] Współczesne bezpieczeństwo kulturowe, Żarkowski P., Topolewski S., (red.), Siedlce: Wydawnictwo: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.