PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 | 42--58
Tytuł artykułu

Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geographical Horizons of Ancient Greek Tourists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju horyzontów geograficznych starożytnych turystów greckich. Trwałymi elementami kultury greckiej były podróże, ciekawość i chęć poznawania świata. Przyczyniły się one w wielkim stopniu do narodzin turystyki w okresie klasycznym. Akcja kolonizacyjna, morski handel, podróże dla poszerzenia wiedzy i zwiedzania były czynnikami rozwoju horyzontów geograficznych turystów greckich. Warto zauważyć, że podróże handlowe, poznawcze i turystyczne często się przenikały. Rezultatem podbojów Aleksandra III Macedońskiego (Wielkiego) było rozszerzenie świata kultury greckiej na Bliski Wschód. Wywarło to wielki wpływ na rozwój horyzontu geograficznego, w tym także turystycznego oraz poszerzenie obszaru destynacji turystycznych. W ciągu kilkuset lat, od VIII w. p.n.e. do epoki hellenistycznej, terenem greckiej eksploracji turystycznej stało się nie tylko Morze Śródziemne ale i tereny Azji Mniejszej oraz Afryki północnej łącznie z Egiptem. Artykuł został podzielony na kilka części. Ukazują regiony ówcześnie znanego świata czyli oikumene oraz wiedzę, jaką na ich temat posiadali Grecy. Wraz z jej poszerzaniem następował rozwój horyzontu geograficznego turystów greckich. Kolejne części poświęcono literaturze geograficzno-krajonawczej, która wywarła wielki wpływ na rozwój turystycznej wiedzy o oikumene, oraz Homerowi - twórcy narodowego eposu jakim była Odyseja i "ojcowi literatury podróżniczej" - Herodotowi. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims at presenting the development of the geographical horizons of ancient Greek tourists. Travelling, curiosity and desire for exploring the world had been lasting elements of the Greek culture. Thanks to these features tourism came into being in the Classical period. Colonization efforts, sea trade, travelling for widening ones knowledge and sightseeing were the basis for the development of the geographical horizons of Greek tourists. During a few hundred years, from the 8th century BC to the Hellenistic period, the Greek tourist exploration area expanded beyond the Mediterranean Sea, to Asia Minor and North Africa, including Egypt. The article has been divided into a few parts. They picture the regions of the world known at the time, i.e. the oikumene, and the Greeks' knowledge in this respect. This knowledge contributed to the development of the geographical horizons of Greek tourists. Further parts address geographical and tourist guide literature that had significant impact on the development of tourist knowledge on the oikumene, as well as Homer - the author of the national epic poem, the Odyssey, and the "father of travel literature" - Herodotus. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
42--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bibliografia
 • Agatarchides z Knidos, 2007, Dzieje, Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył G. Malinowski, Wrocław
 • Agbunow M.V., 1981, Materialy po antićnoj geografii Severo-Zapadnogo Prićernomorja, "Vestnik Drevnej Istorii". No 1, s. 124-142
 • Alonso-Núñez J.M., 1997, Approaches to world history in the Hellenistic period: Dicaearchus and Agatharchides, "Athenaeum" 85, s. 53-67
 • Astour M.C., 1985, Ancient Greek Civilization in Southern Italy, "Journal of Aesthetic Education". Vol. 19, No. 1. Special Issue: Paestum and Classical Culture: Past and Present, University of Illinois Press, Spring, s. 23-37
 • Beston A.F.L., 1991, Agatharchides of Cnidus: On the Erytrean Sea by Stanley M. Burstein (reviev of the books), "Journal of the Royal Asiatic Society", Cambridge University Press, Third series, vol. 1, no. 1, s. 109-112
 • Bissing F.W. von, 1951, Naukratis, "Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie" 39, s. 32-82
 • Boardman J., 1999, The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, 4th rev. ed., Thames & Hudson, London
 • Bravo B., 2009, La Chronique d'Apollodore et le Pseudo-Skymnos: érudition antiquaire et littérature géographique dans la seconde moitié du IIe siecle av. J.-C., "Studia Hellenistica" 46, Peters, Leuven
 • Burstein S.M., 1989, Agatharchides of Cnidus. On the Erythraean Sea, Second series, no. 172, Hakluyt Society, London
 • Casson L., 1965, Starożytni żeglarze, Iskry, Warszawa
 • Casson L., 1981, Podróże w starożytnym świecie, Ossolineum, Warszawa
 • Casson L., 1989, The Periplus Maris Erythraei: Text With Introduction, Translation, and Commentary, Princeton University Press, Princenton
 • Cerchiai L., Jannelli L., Longo F., 2004, The Greek Cities of Magna Graecia and Sicily, Getty Trust Publications: J. Paul Getty Museum, Los Angeles
 • Chami F.A., 2002, The Graeco-Romans and Panchea/Azania: sailing in the Erythraean Sea, [w:] Red Sea Trade and Travel, The British Museum, London
 • Coulson W.D.E., 1996, Ancient Naukratis Vol. 2, The Survey at Naukratis and Environs, pt.1., Oxbow, Oxford
 • Cunliffe B., 2002, The extraordinary voyage of Pytheas the Greek: The man who discovered Britain,Walker & CoD., London
 • Diodor Sycyliski, 1933-1967, The Library of History, Loeb Classical Library, vol. 2, Greek texts and facing English translation, Harvard University Press. Translation by C.H. Oldfather
 • Dummet J., 2010, Syracuse. City of Legends: a Glory of Sicyly, L.B. Tauris, New York
 • Encyklopedia Brittanica, 2001, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, t. 22, s. 97-98
 • Engels D., 2014, Polemon von Ilion. Antiquarische Periegese und hellenistische Identitätssuche [w:] K. Freitag, Chr. Michels, Athen und/oder Alexandreia? Aspekte von Identität und Ethnizität im hellenistischen Griechenland, Köln/Weimar/Wien, s. 65-98
 • Evans J.A.S., 1982, Herodotus, Twayne, Boston
 • Farrington B., 1954, Nauka grecka, PWN, Warszawa
 • Finley M., 2002, The World of Odysseus, New York Review of Books, New York
 • Flawiusz Arrian, 1963, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł. H. Gesztoft, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
 • Flawiusz Arrian, Opis Indii, przeł. H. Gesztoft, "Meander" XLIX, 3-4, s. 183-186
 • Frye J. H., 1985, North to Thule: an imagined narrative of the famous "lost" sea voyage of Pytheas of Massalia in the fourth century B.C., Algonquin Books of Chapel Hill, Chapel Hill
 • Gesztoft H., 1962, India sprzed 2000 lat, "Życie i Myśl", s. 60-71
 • Gesztoft H., 1963, Flavianus Arrianus. Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
 • Gesztoft H., 1994, Flavius Arrianus. Opis Indii, "Meander" XLIX, 3-4, s. 183-186
 • Głombiowski K., 1981, Ktezjasz z Knidos, grecki historyk perskiej monarchii Achemenidów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Gould J., 1989, Herodotus, St. Martin's Press, New York
 • Graf D.F., 1994, The Persian Royal Road system, [w:] H. S. Werdenburg H.S., Kuhrt A., Cool-Root M., Achaemenid history VIII: Continuity and change, Insituut voor het Nabije Oosten, Leiden
 • Graves R., 1974, Mity greckie, PIW, Warszawa
 • Grimal N., 2004, Dzieje starożytnego Egiptu, PIW, Warszawa
 • Hammond N.G.L., 1994, Dzieje Grecji, PIW, Warszawa
 • Hawkes C.F.C, 1977, Pytheas: Europe and the Greek Explorers, Blackwell, Oxford
 • Herodot, 1954, Dzieje, przekład S. Hammer, Czytelnik, Warszawa
 • Hornblower S., 1996, Apollodorus of Athens. The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, Oxford, s. 124
 • Homer, 1981, Iliada, przekł. J. Łanowski, Ossolineum, Wrocław
 • Homer, 1981, Odyseja, przeł. L. Siemeński, Ossolineum, Wrocław
 • Huntingford G.W.B., 1980, The Periplus of the Erythraean Sea, Hakluyt Society, London
 • Karttunen K., 1989, India in Early Greek Literature, "Studia Orientalia" 65, Finnish Oriental Society, Helsinki
 • Kavenna J., 2006, The Ice Museum: In Search of the Lost Land of Thule, Penguin Books, London
 • King Ch., 2006, Dzieje Morza Czarnego, PIW, Warszawa
 • Ksenofont, 1955, Wyprawa Cyrusa, przekł. W. Madyda, Czytelnik, Warszawa
 • Lara M.T. de, Baruque J.V., Ortiz A.D., 1997, Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków
 • Lengauer W., 1999, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, DiG, Warszawa
 • Leonard A. Jr., 2001, Ancient Naukratis: Excavations at a Greek Emporium in Egypt. Part II, American Schools of Oriental Research, Atlanta
 • Łoposzko W., 1977, Tajemnice starożytnej żeglugi, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
 • Majewski A., 1992, Oceany i morza, PWN, Warszawa
 • Marozzi J., 2008, The way of Herodotus: travels with the man who invented history, Da Capo Press, Cambridge
 • Mirhady D.C., 2001, Dicaearchus of Messana: The Sources, Texts and Translations, [w:] Fortenbaugh W., Schütrumpf E., Dicaearchus of Messana: Text, Translation, and Discussion, Transaction Publishers, New York-London
 • Moreau A., 1994, Le Mythe de Jason et Médée. Le Va-nu-pied et la Sorcière, Les Belles Lettres, collection "Vérité des mythes", Paris
 • Morkot R., 1996, The Penguin Historical Atlas of Ancient Greece, Penguin Books, London
 • Möller A., 2000, Naukratis: Trade in Archaic Greece, "Oxford Monographs on Classical Archaeology", Oxford University Press, Oxford
 • Nicastro N., 2008, Circumference: Eratosthenes and the ancient quest to measure the globe, St. Martin's Press, New York
 • Olszta-Bloch M., 2011, Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego, Wydawnictwo Naukowe, Toruń
 • Pliniusz Starszy, 1961, Historia Naturalna (wybór), przekł. I. T. Zawadzcy, Ossolineum, Wrocław
 • Pomeroy S.B, Burstein S.M., Donlan W., Roberts J.T, 2010, Starożytna Grecja, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Powell B., 2001, The Voyage of the Argo. In Classical Myth. Upper Saddle River, Prentice Hall, New York
 • Rawlins D., 1982, The Eratosthenes-Strabo Nile map. Is it the earliest surviving instance of spherical cartography? Did it supply the 5000 stades arc for Eratosthenes' experiment?, "Arch. Hist. Exact Sci.", 26 (3), s. 211-219
 • Roller D., 2006, Through the pillars of Herakles: Greco-Roman exploration of the Atlantic, Routledge, Taylor & Francis, London-New York
 • Scarre C., 1995, The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome, Penguin Books, London
 • Sinko T., 1959, Zarys historii literatury greckiej. T.1. Literatura archaiczna i klasyczna, wiek VIII-IV włącznie, PWN, Warszawa
 • Słownik pisarzy antycznych, red. Anny Świderkówny, 1990, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 279
 • Smethurst S.E., 1952, Cicero and Decearchus, "Transactions and Proceedings of the American Philologicala Association". Vol. 83, s. 224-232
 • Stabryła S., 2002, Historia literatury Grecji i Rzymu, Ossolineum, Warszawa
 • Starr S.F., 1963, The Persian Royal Road in Turkey, "Yearbook of the American Philosophical Society", Philadelphia, s. 629-632
 • Strabon, Geografia (The Geography of Strabo), 1856, translated by H.C. Hamilton, W. Falconer, Bohn's Classical Library, London
 • Strzelczyk J.,1970, Odkrywanie Europy, Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Świderkówna A., 1983, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, PIW, Warszawa
 • Tukidydes, 1998, Wojna peloponeska, przekł. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa
 • Wallbank F.W., 2003, Świat hellenistyczny, Prószyński i S-ka, Warszawa
 • West S., 2003, The Most Narvellous of All Seas; The Greek Encounter with the Euxine, "Greece & Rome". Vol. 50, no 2, Cambridge University Press, Cambridge, s. 151-167
 • Whitaker I., 1981-1982, The Problem of Pytheas Thule, "The Classical Journal" 77 (2), s. 148-164
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508024

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.