PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 47 Zasoby lokalne w polityce terytorialnej | 55--75
Tytuł artykułu

Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (lata 2007-2013)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union Funds as a Factor in the Development of Rural Areas in Kujawsko-Pomorskie Province (in 2007-2013 period)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę zestawienia wydzielonych funduszy z programów Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszej pełnej perspektywie finansowej (lata 2007-2013). Analizą objęto środki z budżetu UE w układzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, z programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Programem Operacyjnym RYBY. Warunki zewnętrzne absorpcji środków unijnych wzięto pod uwagę jako zespół zjawisk i procesów oddziałujących na ich zróżnicowanie przestrzenne. Wyróżniono warunki przyrodnicze, ekologiczne, historyczne i określone przez poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to compile individual EU funds aimed at the development of rural areas in Kujawsko-Pomorskie province in the first full financial perspective (2007-2013). The analysis included all of the EU funds allocated to 127 rural and rural-urban communes of the region under operational programmes: Infrastructure and Environment, Innovative Economy, Human Capital, Regional Operational Programme and the Rural Development Programme, together with the Operational Programme Fisheries. There were defined external conditions for the absorption of EU funds as a set of phenomena and processes affecting their spatial diversity. Taken into account the conditions of natural, ecological, historical and determined by the level of socio-economic development.(original abstract)
Rocznik
Strony
55--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia, 79, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 2. Churski P., 2008, Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania - krajowe konsekwencje, [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.153-188.
 • 3. Churski P., 2010, Regional policy and the development of the cohesion and competitiveness of Wielkopolska, [w:] P. Churski, W. Ratajczak (red.), Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership, Studia Regionalia KPZK PAN, 27, II, Warszawa, s. 164-183.
 • 4. Churski P., 2014, The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy - the consequences to the direction of the growth policy, [w:] P.Churski (red.), The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-27.
 • 5. Churski P., Borowczak A., Perdał R., 2014, Zróżnicowanie rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności - wyzwania krajowej polityki Rozwoju, [w:] A.Kukliński, J.Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny międzynarodowy, VII Konferencja Krakowska, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 279-316.
 • 6. Gorzelak G., 2011, The challenges for regional development, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias (red.), Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds' practice, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 23-32.
 • 7. Gorzelak G., 2014, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju, [w:] M. Gorynia, S. Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa, s. 223-242.
 • 8. Hryniewicz J., 2016, Lokalny rozwój gospodarczy oraz znaczenie środków europejskich, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 91-113.
 • 9. Kozak M., 2012, Impact of Cohesion Policy on Poland, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Territorial Cohesion Policy in Poland - Issues in Impact Assessment, Studia Regionalia of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, 33, s. 29-42.
 • 10. Rudnicki R. (red.), 2010, Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 11. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 12. Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski, studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • 13. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010, studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • 14. Rudnicki R., Kozłowski L., 2013, Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego - diagnoza prospektywna (2002-2010) i wizja rozwoju do 2050 r., Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 95-127.
 • 15. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 2007, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.