PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 1 Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych | 76--90
Tytuł artykułu

The Competitiveness of Polish Resource-and Labour-Intensive Exports in the Context of Membership of the European Union

Warianty tytułu
Konkurencyjność polskiego surowco-oraz pracochłonnego eksportu w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na określeniu i ocenie zmian w zaawansowaniu technologicznym polskiego eksportu. Szczególną uwagę poświęcono ewolucji przewagi konkurencyjnej towarów zaliczanych do kategorii surowco- oraz pracochłonnych (S+P). Analizy uzupełniono studium przypadku poświęconym polsko- -niemieckim relacjom handlowym w sektorze odzieżowym. Podjęta problematyka wpisuje się w szerszy kontekst dyskusji nad bezpieczeństwem ekonomicznym Polski, w tym zwłaszcza utrwalaniem luki rozwojowej, określanej mianem pułapki średniego dochodu. Wyniki badania wskazują na osłabienie przewagi konkurencyjnej większości kategorii S+P w polskim eksporcie, zwłaszcza tych najważniejszych. Jest to zarazem głos w debacie nad rozwiązaniami wzmacniającymi rozwój polskiej gospodarki i ukierunkowanymi na eliminację strukturalnych barier. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the evolution and evaluation of the technological intensity of Polish exports. A particular emphasis is placed on the resource- and labour-intensive (R+L) product clusters. The analysis is supplemented with a case study covering Polish-German trade in the clothing industry. The issues discussed in the paper relate to the broader context of a discussion about the economic security of Poland, in particular, the threat of sustaining a developmental gap in the form of the middle-income trap. The results of the research revealed that the competitive advantages of most R+L categories in Polish exports, including the most important ones, have deteriorated. It is thus a contribution to the debate on measures aimed at strengthening the economic development of Poland and addressing structural burdens. (original abstract)
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Balassa, B. (1965). Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage. The Manchester School, 33(2).
 • Brodzicki, T., Ciołek, D. (2016). Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. Gospodarka Narodowa, 2.
 • Brodzicki, T., & Śledziewska, K. (2016). Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna. In S. Wydymus, & M. Maciejewski (Eds.). Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno- ekonomicznym państw. Warszawa: CeDeWu.
 • Cohn, T.H. (2016). Global political economy. Theory and practice. New York: Routledge.
 • Czarny, E., & Śledziewska, K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski. Warszawa: PWE.
 • Gill, I., & Kharas, H. (2007). An East Asian renaissance: Ideas for economic growth. Washington DC: The World Bank.
 • Gill, I., & Kharas, H. (2015). The Middle-income trap turns te (Policy Research Working Paper No. 7403). Washington DC: The World Bank, August.
 • Grubel, H., & Lloyd, P. (1975). Intra-industry trade. The theory and measurement of international trade in differentiated products. London: Macmillan.
 • ILO. (2016). Employment security, Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/ employment-security/lang-en/index.htm.
 • Im, F.G., & Rosenblatt, D. (2013). Middle-income traps. A conceptual and empirical survey (Policy Research Working Paper No. 6594. September). The World Bank.
 • Kondratiuk-Nierodzińska, M. (2016). Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek. Ekonomista, 1.
 • Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economics, 9(4).
 • Księżopolski, K., (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Molendowski, E. (2012). Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Difin.
 • Mroczek, W., (2015). Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 5(234).
 • OECD. (2017). Trade in value added. Retrieved from http://www.oecd.org/industry/ ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm.
 • Ohno, K. (2009). Avoiding the middle-income trap renovating industrial policy formulation in Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, 26(1).
 • Polskie marki i firmy odzieżowe. (2016). Retrieved from http://www.kupujepolskieprodukty. pl/2013/03/polska-odziez-spis-firm-i-marek-i.html.
 • Raczkowski, K. (2012). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku. In K. Raczkowski (Ed.). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Siggel, E. (2006). International competitiveness and comparative advantage: A survey and a proposal for measurement. Journal of Industry, Competition and Trade, 6.
 • Smith, R., El-Anis, I., & Farrands, C. (2013). International political economy in the 21st century. Contemporary issues and analyses. New York: Routledge.
 • Trade Map. (2016). Retrieved from http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx.
 • Ulbrych, M. (2017). Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego. Horyzonty Polityki, 8(22).
 • UNCTAD. (2012). Retrieved from http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/ Classifications/Metho-dology&Classifica-tions.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.