PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 269--282
Tytuł artykułu

Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Control of the Projects with UE Financing Support
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty, typów oraz zakresu kontroli projektów unijnych przeprowadzanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Tekst prezentuje procedury przeprowadzania kontroli na miejscu oraz praktyczne wskazówki w zakresie przygotowania projektu do kontroli zewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the essence, the types and the range of the control of project co-financed from European Union in the financial perspective 2007-2013 as well as the principles and the procedures for carrying out control of EU projects. Moreover, the paper shows guidelines for preparing the project for external control. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
269--282
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiecki K. (1985), O nauce organizacji, PWE, Warszawa.
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (2010), Podręcznik beneficjenta III Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2007-2013,
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (2010), Kontrola Projektu, http://www.2007-2013.cop.lodzkie.pl/index.php/component/content/article/229.html (dostęp: 10.04.2017).
 • Dobrowolski Z. (2004), Czynniki sprawności kontroli państwowej, PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 • Duraj J. (red.) (2003), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź.
 • Europejska Akademia Samorządowa Praca zbiorowa (2008), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger, Warszawa.
 • Gnoiński J. (1967), Zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli w resorcie komunikacji, WKiŁ, Warszawa.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2012), Standardy kontroli w administracji rządowej, http://bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=5518, (dostęp: 08.07.2017).
 • Koontz H., O'Donnell C. (1969), Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa.
 • Kuc b. R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008), Kontrola w zakresie funduszy strukturalnych i funduszu spójności - podstawowe zasady działań kontrolnych, wykrywanie nieprawidłowości i ich konsekwencje, https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Ulotka_2008.pdf(dostęp: 08.04.2017).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz UE L 371 z ., 27.12.2006 r., z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240, ze zm.).
 • Zycińska M. (2007), Ewaluacja, monitorowanie i kontrola projektów europejskich [w:] Trocki M., Grucza B. (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.