PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 287--296
Tytuł artykułu

The New Public School Headmaster's Management Activities in the Face of School Termination - a Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Działania zarządcze nowego dyrektora szkoły publicznej w obliczu zagrożenia likwidacją placówki - studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie w ujęciu dynamicznym komplementarnych działań nowego dyrektora publicznej szkoły podstawowej w obliczu zagrożenia likwidacją placówki. Autor ma tu na myśli przybliżenie wprowadzonych przez nowego zarządcę zmian w kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nieruchomością, promocji badanej placówki oraz współpracy z lokalnym środowiskiem. Procesowi zmian towarzyszyła solidarność społeczna wśród członków lokalnej społeczności. Przedstawione działania w efekcie nie tylko rozwiązują problem związany z planowaną likwidacją szkoły, ale także diametralnie poprawiają niekorzystny wizerunek placówki, indukujący większość jej problemów. Autor publikacji zebrał materiały do jej stworzenia głównie w wyniku obserwacji uczestniczącej, wywiadów pogłębionych i analizy dokumentów, tym samym zapewniając rzetelność zgromadzonych informacji. Mimo, iż prezentowany przypadek dotyczy lat 2008-2012, to poruszane problemy i sposoby ich rozwiązania są nadal aktualne i dotyczą wielu polskich szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this publication is to present, in dynamic terms, the complementary actions of a new headmaster of a public primary school in the face of the threat of termination of the institution. The author describes the changes introduced by the new manager in the field of human resources management, property management, promotion of the test facility and cooperation with the local community. The process of changes was accompanied by social solidarity among the members of local community. Presented actions as a result, not only solve the problem concerning the planned school termination, but also diametrically improve the unfavourable image of the institution, which induces most of its problems. The author of the publication gained materials for its creation mainly through participatory observation and in-depth interviews, thus ensuring the reliability of the information gathered. Although, the presented case concerns the years 2008-2012, the discussed problems and their solutions are still valid and apply to many Polish schools located in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
287--296
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Czakon W. (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", no. 9.
  • Nicińska M. (2000), Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe - analiza porównawcza, "ASK. Społeczeństwo, badania, metody", Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nr 8, Warszawa.
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, www.oskko.edu.pl/forum/, (accessed: 27.03.2017r.).
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej, http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/dlaorganow-prowadzacych/455-9-faktow-o-przygotowaniu-szkol-do-przyjeciaszesciolatkow-2, (accessed: 27.03.2017r.).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela (2016), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pos. 379, Warszawa.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (2016), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pos. 1943, Warszawa.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (2016), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pos. 1666, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508132

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.