PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 (CD) | 862--879
Tytuł artykułu

Logistyka w ochronie przeciwpożarowej na przykładzie badań w zakresie możliwości projektowania systemu ratowniczego

Autorzy
Warianty tytułu
The Logistics in Fire-Fighting Protection on the Example of Study of the Possibility of the Rescue System Designing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Projektowanie systemu ratowniczego to zagadnienia będące przedmiotem badań prowadzonych przez konsorcjum w ramach realizacji projektu pt. "Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo". Cele ochronne systemu ratowniczego, racjonalne rozmieszczenie zasobów ratowniczych, standardy udzielania pierwszej pomocy ratowniczej a także gotowość operacyjna jednostek ratowniczych to główne kierunki tych badań i rozważań. Proces projektowania, również sytemu ratowniczego, można skutecznie wspomagać poprzez dostępne technologie teleinformatyczne, w oparciu o gromadzone dane ze zdarzeń a także w oparciu o formułowane założenia dotyczące jego funkcjonowania. Między innymi takie wsparcie (oprogramowanie dedykowane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej - stanowiące wynik tego projektu) pozwala na lepsze i bardzie uzasadnione ekonomicznie gospodarowanie posiadanymi zasobami, ustalenie celów ochronnych dla systemu ratowniczego i ocenę usług ratowniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The designing of of the rescue system are the subject of research conducted by the consortium as a part of the project called "Advanced information and communication technologies (ICT) supporting the designing of the rescue system on the following levels: parish, district, province". The safety objectives of the rescue system, rational distribution of rescue resources, the standards of administering first aid, as well as operational readiness of rescue units are the main directions of this research and deliberations. The design process, also of the rescue system, can be effectively supported through available ICT, based on collected data from events, as well as based on formulated assumptions regarding to its operation. Such support, among other things (software dedicated to fire protection units - as a result of the project) allows on better and more economically viable management of available resources, setting targets for protection and rescue system, and the evaluation of emergency services. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
862--879
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowy Instytut Badawczy ds. certyfikacji i dopuszczeń
Bibliografia
 • 1. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., (2007). System Wspomagania Decyzji - ST 3. Instrukcja użytkownika, Bielsko-Biała.
 • 2. Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. Model danych zmodernizowanego systemu SWD-ST 3, opracowanie z dnia 8.11.2012.
 • 3. Hurley M.J., Rosenbaum E.R. (2008). Performance Based Design [w] "SFPE Handbook of Fire Protection Engineering" SFPE, 4th edition.
 • 4. Kielin J., Bujny P., Bąk D., I.6.2.2.6 Analiza kryteriów ustalania poziomów ryzyka wystąpienia pożarów i miejscowych zagrożeń krytycznych przyjętych w tabelach zbiorczych standardów PPR wraz z propozycją ich uszczegółowienia.
 • 5. Kiełbasa T., Mroczko G., Sobór E: (2013). "System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń do ochrony przeciwpożarowej wykorzystywanych do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w portach lotniczych i morskich" w "Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu lotniczego" WSOSP, Dęblin.
 • 6. Mazur R., Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania : I.6.4.1.1 pt. Analiza danych zawartych w SWD-ST w kontekście osi czasowych dla pożarów krytycznych na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego oraz liczby i rodzajów jednostek dysponowanych do tych zdarzeń.
 • 7. Mazur R., I.6.4.1.3 pt. Analiza danych zawartych w SWD-ST w kontekście osi czasowych dla zdarzeń krytycznych na drogach na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego oraz liczby i rodzajów jednostek dysponowanych do tych zdarzeń.
 • 8. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania : I.6.4.1.2. pt. "Analiza danych zawartych w SWD-ST w kontekście osi czasowych dla innych miejscowych zdarzeń krytycznych na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego oraz liczby i rodzajów jednostek dysponowanych do tych zdarzeń.
 • 9. Praca zbiorowa, (2014). Baza definicji przyjętych do realizacji projektu PSR, niepublikowane materiały z badań w ramach projektu "Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo", CNBOP-PIB, SGSP, Warszawa.
 • 10. Praca zbiorowa, (2014). Tabela zbiorcza proponowanych standardów udzielania PPR dla zdarzeń na drogach (w komunikacji), CNBOP-PIB, Warszawa.
 • 11. Zespół KG PSP, Zasady ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji - ST, Warszawa, 2011, 2012, 2013.
 • 12. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji zdarzeń (Dz.U.1999.111.1311).
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE Nr L88 z 4.4.2011).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 nr 46 poz. 239).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
 • 16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166).
 • 17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.