PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej | 293--308
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie prognozowanych informacji finansowych zawartych w prospektach emisyjnych spółek przeprowadzających pierwsze oferty publiczne na GPW w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differentiation of the Financial Information Forecasts Issued in Prospectuses of the Companies Conducting IPO on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
punktu widzenia inwestora giełdowego podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej wymaga dysponowania określonym zasobem informacji o przedmiocie planowanej inwestycji, a niedobór w tym zakresie jest bezpośrednio związany ze wzrostem ryzyka. O ile informacje o działalności spółek giełdowych są stosunkowo łatwo osiągalne dla uczestników rynku, o tyle w przypadku zakupu akcji przedsiębiorstwa dotychczas nienotowanego na publicznym rynku papierów wartościowych skala luki informacyjnej jest na ogół znacząca. Dla inwestorów podejmujących decyzję o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę realizującą pierwszą ofertę publiczną (IPO) prospekt emisyjny staje się więc najważniejszym źródłem informacji o tym podmiocie.(fragment tekstu)
EN
This paper aims at recognition of the scope and accuracy of financial forecasts published in the prospectuses of companies conducting IPO on the Warsaw Stock Exchange between 2006 and 2016. Using the sample of 214 companies we answer two questions: 1) what kind of financial projections companies decide to disclosure in their IPO prospectuses? 2) what is the level of accuracy of financial predictions included in prospectuses? The results show that companies most often choose to provide investors with information on projected sales revenue, net profit, EBIT and EBITDA. Moreover, the sales projections are usually more accurate than forecasts prepared for other financial categories.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Ammer M.A., Ahmad-Zaluki N.A. (2016), The effect of underwriter's market share, spread and management earnings forecasts bias and accuracy on underpricing of Malaysian IPOs, ,,International Journal of Managerial Finance", 12(3).
 • Ammer M.A., Ahmad-Zaluki N.A. (2015), Earnings forecasts errors in Malaysian IPO prospectuses: evidence and explanations, ,,Asian Social Science", 11(3).
 • Bédard J., Coulombe J., Courteau L. (2016), The Credibility of Earnings Forecasts in IPO Prospectuses and Underpricing, ,,Accounting Perspectives", 15(4).
 • Chan A.M.Y., Sit C.L.K., Tong M.M.L., Wong D.C.K., Chan R.W.Y (1996), Possible Factors of the Accuracy of Prospectus Earnings Forecast in Hong Kong, ,,The International Journal of Accounting", 31(3).
 • Chen G., Firth M. (1999), The accuracy of profit forecasts and their roles and associations with IPO firm valuations, ,,Journal of International Financial Management and Accounting", 10(3).
 • Chen G., Firth M., Krishnan G.V. (2001), Earnings forecast errors in IPO prospectuses and their associations with initial stock returns, ,,Journal of Multinational Financial Management", Vol. 11(2).
 • Cheng T.Y., Firth M. (2000), An empirical analysis of the bias and rationality of profit forecasts published in new issue prospectuses, ,,Journal of Business, Finance, and Accounting", 27(3/4).
 • Firth M., Smith A. (1992), The accuracy of profits forecasts in initial public offering prospectuses, ,,Accounting and Business Research", 22(87).
 • Firth M. (1997), An analysis of the stock market performance of new issues in New Zealand, ,,Pacific-Basin Finance Journal", 5(1).
 • Firth M. (1998), IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining postlisting returns, ,,Applied Financial Economics", 8(1).
 • Hammami M., Sioud O.B. (2014), The Reliability of management Earnings Forecasts in IPO Prospectuses: A Study of Managers' Forecasting Preferences, ,,International Scholarly and Scientific Research & Innovation", 8(6).
 • Hartnett N.A., Romcke J. (2000), The predictability of management forecast error: a study of Australian IPO disclosures, ,,Multinational Finance Journal", 4(1/2).
 • How J.C.Y., Yeo J.J.L. (2001), The Impact of forecast disclosure and accuracy on equity pricing: the IPO perspective, ,,Journal of Accounting, Auditing & Finance", 16(4).
 • Jaggi B., Chin C., Lin H.W., Lee P. (2006), Earnings forecast disclosure regulation and earnings management: evidence from Taiwan IPO firms, ,,Review of Quantitative Finance and Accounting", 26(3).
 • Jelic R. (2011), Management forecasts and IPO performance. Working Paper, University of Birmingham, United Kingdom.
 • Jelic R., Saadouni B., Briston R. (1998), The accuracy of earnings forecasts in IPO prospectus on the Kuala Lumpur Stock Exchange, ,,Accounting and Business Research", 29(1).
 • Jog V.J., McConomy R.J. (2003), Voluntary Disclosure of Management Earnings Forecasts in IPO Prospectuses, ,,Journal of Business Finance & Accounting", 30(1).
 • Lee P.J., Taylor S.J., Taylor S.L. (2006), Auditor Conservatism and Audit Quality: Evidence from IPO Earnings Forecast, ,,International Journal of Auditing", 10.
 • Lonkani R., Firth M. (2005), The accuracy of IPO profit forecasts in Thailand and their relationships with stock market valuation, ,,Accounting and Business Research", 35 (3).
 • Rozporządzenie delegowane komisji (UE) NR 862/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do informacji dotyczących zgody na wykorzystanie prospektu emisyjnego, informacji o indeksach bazowych, a także w odniesieniu do wymogu dotyczącego raportu sporządzonego przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów, Dz.U. UE 2012, L 256/4 z 22.9.2012.
 • Rozporządzenie komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Dz.Urz. UE 2004, L 149/1 z 30.4.2004.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.
 • Sosnowski T., Wawryszuk-Misztal A. (2017), Trafność prognoz wyniku finansowego i ich wpływ na zmiany wartości rynkowej nowych spółek giełdowych, ,,Finanse", 1(10).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639).
 • Verrecchia R.E. (1983), Discretionary disclosure, ,,Journal of Accounting and Economics", 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508144

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.