PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 51--71
Tytuł artykułu

Polskie doświadczenia w zakresie rozwoju rynku giełdowych instrumentów pochodnych

Autorzy
Warianty tytułu
Polish Experience in Development of the Market of Stock Exchange Derivatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowane zostały: dotychczasowy rozwój rynku instrumentów pochodnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Warszawskiej Giełdzie Towarowej, struktura tych rynków, zmiany, jakie się na nich dokonały w ciągu 11 lat istnienia oraz perspektywy ich dalszego rozwoju. Mimo iż rynek pochodnych GPW rozwija się bardzo dynamicznie, nie można nazwać go rynkiem rozwiniętym ze względu na jego strukturę. Całą płynność generuje tylko jeden instrument - kontrakt futures na indeks WIG20. Z kolei rynek pochodnych notowanych na WGT odgrywa marginalną rolę. W artykule znajdują się także odniesienia co do znaczenia tego segmentu rynku giełdowego dla funkcjonowania GPW oraz miejsca, jakie w tym zakresie zajmuje nasza giełda w Europie na tle innych giełd europejskich, na których notowane są tego typu instrumenty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents: previous development of the market of derivatives quoted on Warsaw Stock Exchange (WSE) and Warsaw Commodity Exchange, the structure of the markets, changes which took place within 11 years of their existence and prospects for further development. Despite the fact that the derivatives market of WSE develops very dynamically one cannot call it a developed market due to its structure. The whole liquidity is generated by only one instrument - futures contract for WIG20 index. Then market of derivatives quoted on Warsaw Commodity Exchange plays a marginal role. The article refers to the importance of this segment of stock exchange market for functioning of WSE and the position our stock exchange has in Europe compared to other European stock markets where this type of financial instruments is quoted.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Dziawgo L., Opodatkowanie zysków kapitałowych w Europie i Stanach Zjednoczonych - wybrane aspekty, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 3.
 • Edwardes W., Key Financial Instruments: Understanding and Innovating in the World of Derivatives, Prentice Hall Pearson Education, London 2000.
 • Grabowski W., Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 • Jajuga K., Problemy dalszego rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce, "Rynek Terminowy" 2001, nr 2.
 • Pomysły na polską giełdę, red. M. Dzwonkowski, Wyd. SGH, Kat. Rynków Kapitałowych, Warszawa 2004.
 • "Rocznik Giełdowy" [z lat 2000-2009], GPW w Warszawie, Warszawa 2000-2009.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa, listopad 2008.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa, styczeń 2009.
 • Triennial Central Bank Survey - Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Bank for International Settlements, Basel 2007.
 • Udział różnych grup inwestorów giełdowych, GPW w Warszawie, dostępne w Internecie: http://www.gpw.pl.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. nr 51, poz. 298.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. nr 35, poz. 155 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, Dz.U. nr 103, poz. 1099.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. nr 183, poz. 1537.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. nr 184, poz. 1539.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. nr 157, poz. 1119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.