PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 73--96
Tytuł artykułu

Opcje na polskim rynku finansowym w okresie dwudziestu lat transformacji

Warianty tytułu
Options on Polish Financial Market During Twenty Years of Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem prezentowanej pracy są opcje na polskim rynku finansowym w okresie dwudziestu lat transformacji. Opracowanie zawiera historię pojawiania się kolejnych instrumentów na rynku giełdowym i pozagiełdowym, analizę danych ilościowych dotyczących tego segmentu rynku instrumentów pochodnych, a także porównanie polskiego rynku opcji z innymi rynkami w Europie i na świecie. Pracę kończy podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania rynku opcji oraz perspektywy dalszego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article are the options on Polish financial market during twenty years of transformation. The author describes the history of options on Polish official and over-the-counter market, analyses of quantitative data related to this derivatives market and compares Polish option market to other markets in Europe and the rest of the world. The article is concluded by summary of the functioning of options market and prospects for further development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Annual Report and Statistics [z lat 2001-2009], World Federation of Exchange, [b.m] 2001-2009.
 • Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Bąkowski J., Opcje towarowe na WGT SA, "Rynek Terminowy" 2000, nr 4.
 • "Biuletyn Informacyjny Grupy Warszawskiej Giełdy Towarowej SA", 2007-2009, dostępne na stronie: http://www.ewgt.com.pl.
 • Dresler K., Czy instrumenty pochodne rzeczywiście obniżają bezpieczeństwo funduszy emerytalnych?, "Rynek Terminowy" 2000, nr 2.
 • Fierla A., Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 • Ford D., Opcje giełdowe, K.E. LIBER, Warszawa 1997.
 • Gątarek D., Całkowicie prywatna historia polskich warrantów, "Rynek Terminowy" 2000, nr 4.
 • Giełdy kapitałowe w Europie, red. U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Królik K., Standardy kontraktów opcyjnych na wybranych giełdach europejskich, w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • Królik K., Standardy opcji na największych giełdach w Europie, w: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.
 • Leksykon bankowo-giełdowy, red. Z. Krzyżykiewicz, Poltext, Warszawa 2006.
 • Majewska A., Charakterystyka warrantów jako instrumentów finansowych, w: Rynki finansowe, red. H. Mamcarz, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • Morawska H., Rozwój finansowych instrumentów pochodnych na przykładzie rynku węgierskiego, czeskiego i rosyjskiego, w: Rynki finansowe, red. H. Mamcarz, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • Nowosad C., Wzrost obrotów, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 12.
 • Orzeł E., Obrót papierami wartościowymi na CTO, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 2.
 • Orzeł E., Rok 1999 na CeTO, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 2.
 • Pruchnicka-Grabias I., Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe, Drukpol, Warszawa 2003.
 • Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO, załącznik do uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 3 stycznia 2006 r.
 • Roczne wskaźniki Rynku Papierów Wartościowych CeTO - 2008, dostępne w Internecie: http://www.mts-ceto.pl/cms/resource.htm?fk_file=11694.
 • "Rocznik Giełdowy" [z lat 2000-2009], GPW w Warszawie, Warszawa 2000-2009.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., NBP, Warszawa 2005.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa 2006.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., NBP, Warszawa 2007.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa 2008.
 • Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Triennial Central Bank Survey - Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Bank for International Settlements, Basel 2007.
 • Walentynowicz H., Rynek terminowy na WGT zamiera, "Rynek Terminowy" 2001, nr 2.
 • Wisła R., Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991-2006, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 103.
 • Żyśko R., Rozwój giełd towarowych w Polsce, w: Rynek finansowy. Instytucje i instrumenty, red. J. Czarecki, W. Misterek, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508180

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.