PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 97--113
Tytuł artykułu

Rozwój systemu rozliczeń międzybankowych na tle procesów transformacyjnych i integracyjnych w Polsce w latach 1989-2009

Autorzy
Warianty tytułu
Development of the System of Interbank Settlements Against the Transformational and Integration Processes in Poland in 1989-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem prezentowanego opracowania jest ewolucja systemu rozliczeń międzybankowych w Polsce. Pierwsze przeobrażenia systemu były rezultatem rozpoczętej w Polsce w 1989 r. transformacji gospodarczej, kolejne natomiast stanowiły efekt dostosowania zasad i bezpieczeństwa rozliczeń do standardów Unii Europejskiej oraz koncepcji Jednolitego Obszaru Płatniczego Euro (SEPA). W opracowaniu uwzględniono zmiany jakościowe o charakterze rewolucji, a także zmiany ilościowe, świadczące o rosnącym znaczeniu rozliczeń między bankami w polskiej gospodarce.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the presented article is an evolution of interbank settlements system in Poland. The first changes of the system were the result of started in 1989 economic transformation, another ones were the effect of adjusting rules and security of settlements to standards of European Union and the concept of Single Euro Payment Area (SEPA). The article takes into account qualitative changes of revolutionary character, and quantitative changes, confirming increasing importance of settlements between banks in Polish economy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dołęga E., Rozliczenia międzyoddziałowe a płynność płatnicza oddziału banku komercyjnego, "Bank i Kredyt" 1990, nr 6.
 • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych, NBP, Warszawa 2009.
 • Iwańczuk A., Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Iwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Iwańczuk A., Kotliński G., Munyama K., Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce, w: Gospodarka i finanse, red. W. Przybylska- -Kapuścińska, J. Szambelańczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004.
 • KIR S.A. w ciągłym rozwoju, "Rzeczpospolita", 25 czerwca 2002 r.
 • Krzyżkiewicz Z., Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • Ołdakowski T., ELIXIR z elektronicznym kluczem, "Bezpieczny Bank" 2004, nr 5.
 • Payment Systems in Countries that Have Applied for Membership of the European Union (Blue Book), European Central Bank, Frankfurt 1999.
 • Polański Z., Pieniądz i system finansowy w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Rajczyk M., Banki komercyjne, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Katowice 1992.
 • Raport z badania sektora bankowości detalicznej - dokument roboczy, Komisja Europejska, Warszawa 2007.
 • Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami płatności, NBP, Warszawa 2004.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2008.
 • Rynek kart płatniczych w Polsce, NBP, Warszawa 2003.
 • Sektor bankowy - podstawowe dane, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 • Senderowicz K., Wymogi Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe i ich wpływ na rozwój systemów płatności w Polsce, "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
 • Strużyński A., Rozliczenia międzybankowe - stan obecny i perspektywy, "Bank i Kredyt" 1993, nr 3.
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Szczygielska E., Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe w krajowym systemie bankowym, Kwantum, Warszawa 1998.
 • Szustak G., Polski system płatniczy w procesie harmonizacji unijnego systemu rozliczeń transgranicznych w euro, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007.
 • Świerdza A., Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej, NBP, "Materiały i Studia", nr 222, Warszawa 2007.
 • Tochmański A., System SORB - pierwszy polski system RTGS, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
 • Tochmański A., The process of managing change in payment and settlement systems in Poland, w: Managing Change in Payment Systems, Bank for International Settlements, Basel 1998.
 • Tymowski J., Rozliczenia międzybankowe w Polsce w świetle danych KIR, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
 • Uchwała nr 57/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski", Dz. Urz. NBP nr 19, poz. 38.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Dz.U. nr 123, poz. 1351.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. nr 140, poz. 938.
 • Wąsowski W., Rozliczenia bankowe - System Krajowej Izby Rozliczeniowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • Zarządzenie nr 6/2000 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, Dz.Urz. NBP nr 7, poz. 12.
 • Zarządzenie nr 7/92 Prezesa NBP z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie jednolitych zasad rozrachunków międzybankowych, Dz.Urz. NBP nr 6, poz. 13 i nr 9, poz. 19 oraz z 1993 roku nr 3, poz. 6.
 • Zarządzenie Prezesa NBP nr 15/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, Dz.Urz. NBP nr 21, poz. 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508208

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.