PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 143--170
Tytuł artykułu

Przebieg i rezultaty procesów dostosowawczych przemysłu cukrowniczego w okresie dwudziestu lat transformacji polskiej gospodarki

Warianty tytułu
The Course and Results of Adjustment Processes in Sugar Industry During Twenty Years of Polish Economy Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są przeobrażenia przemysłu cukrowniczego w okresie dwudziestu lat transformacji polskiej gospodarki z uwzględnieniem sytuacji w punkcie wyjścia, przebiegu procesów dostosowawczych oraz ich efektów. Przekształcenia objęły ustawową regulację rynku cukru, zmiany strukturalno-podmiotowe oraz sferę wewnętrzną funkcjonowania cukrowni. Ustawowe regulacje wymusiły restrukturyzację podmiotową, a częściowo określiły również zakres zmian w pozostałych obszarach. Głównym rezultatem zmian własnościowo-kapitałowych jest aktualna struktura rynku cukru, na którym funkcjonuje pięć grup właścicielskich. Podjęte w ich ramach działania restrukturyzacyjne doprowadziły do istotnej poprawy większości parametrów charakteryzujących przemysł cukrowniczy.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper are changes in the sugar industry during twenty years of Polish economy transformation, taking into account the initial situation, the course of adjustment processes and their effects. Transformation involved legal regulation of the sugar market, structural and subject changes and internal sphere of sugar refineries functioning. Legal regulations forced subject restructuring and partially defined the extent of changes in other areas. The main result of capital and ownership changes is current structure of sugar market in which function five ownership groups. Restructuring activities which were taken by them led to significant improvement of most of the parameters characterizing sugar industry.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Chudoba Ł., Wpływ instrumentów regulacji rynków i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na wybrane branże polskiego przemysłu spożywczego, IERiGŻ, Warszawa 2006.
 • Dzieje cukrownictwa w Polsce, red. Cz. Łuczak, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1981.
 • Gierszewski S., Cukrownictwo polskie w zarysie historycznym, w: 175 lat polskiego przemysłu cukrowniczego, red. I. Zielińska, Dom Wydawniczy Verbum, Warszawa 2001.
 • Grabowski S., Ekonomika gospodarki żywnościowej, PWE, Warszawa 1998.
 • Informacja dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat "Funkcjonowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.", Warszawa, 3 marca 2009 r.
 • Informacja o wynikach produkcyjnych i danych techniczno-technologicznych przemysłu cukrowniczego [kampanie 1989-2008], Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa.
 • Jasińska J., Wspólna Polityka Rolna - reforma rynku cukru, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2006, nr 8 (182).
 • Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, wyd. 2, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • Knobloch K., Ważniejsze problemy występujące w procesie przekształceń gospodarczych w przemyśle cukrowniczym, materiały konferencji "Okrągły Stół Rolniczy", Poznań 16 września 1993.
 • Kondrakiewicz T., Holdingi w przemyśle cukrowniczym. Procesy dostosowawcze do integracji z Unią Europejską, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • Kondrakiewicz T., Przebieg i efekty prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, w: Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red. M. Oliński, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Kondrakiewicz T., Przemysł cukrowniczy - efekty 15 lat transformacji, "Annales", sectio H, vol. XL, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • Kondrakiewicz T., Przemysł cukrowniczy po integracji Polski z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, "Zamojskie Studia i Materiały" 2007, seria "Ekonomia (3)", z. 24.
 • Rogalska I., Zmiany w systemie restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2007, nr 10 (196).
 • Smoleński Z., Urban R., Jak restrukturyzować przedsiębiorstwo? Na przykładzie przemysłu spożywczego, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993.
 • Smoleński Z., Wigier M., Analiza porównawcza sektora cukrowniczego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, w: Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. Niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, IERiGŻ, Warszawa 1997.
 • Szajner P., Zmiany w systemie regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy" 2006, nr 1.
 • Świetlicki S., Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2008/2009, referat wygłoszony na konferencji STC, Warszawa 19-20 lutego 2009 r.
 • Urban R., Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego w okresie długim, IERiGŻ, Warszawa 1996.
 • Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, Dz.U. nr 98, poz. 473.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru, Dz.U. nr 76, poz. 810.
 • Waleriańczyk E., Cukrownie w okresie przekształceń systemowych, "Kontrola Państwowa" 1994, nr 5.
 • Wykrętowicz S., Najnowsze dzieje cukrownictwa w Polsce (1944-1989), Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Poznań 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508226

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.