PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 171--198
Tytuł artykułu

Transformacja sektora usług w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Transformation of Services Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem prezentowanej pracy są przemiany zachodzące w polskim sektorze usług w okresie transformacji. W szczególności nacisk został położony na przekształcenia dotyczące struktury PKB, zatrudnienia oraz zmiany zagranicznych obrotów usługowych Polski. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę procesów globalizacji, liberalizacji i integracji w procesie przekształceń sektora usług w Polsce. Oceniony został zatem wpływ następujących czynników: bezpośrednich inwestycji zagranicznych, członkostwa w Światowej Organizacji Handlu i związanego z tym przyjęcia Układu ogólnego w sprawie handlu usługami oraz znaczenia procesu integracji z Unią Europejską dla rozwoju polskiego rynku usług.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article are changes occurring in Polish services sector during transformation period. Particularly large emphasis was put on transformations concerning GDP structure, employment and changes in foreign services turnover of Poland. The aim of the article is to draw attention to the role of globalization, liberalization and integration processes in services sector transformation in Poland. The author evaluated the influence of the following factors: foreign direct investment, membership in World Trade Organisation and implementation of its General Agreement on services trade and the importance of European Union integration for Polish services market development.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Anioł W., Problem dumpingu socjalnego, "Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 2.
 • Amended proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on services in the internal market, Commission of the European Communities, Brussels, 4 kwietnia 2006 r., COM(2006) 160 final.
 • Breuss F., Badinger H., The European single market for services in the context of Lisbon agenda: Macroeconomic effects, w: Lisabon Vertifen: Studien zu Produktivität, Dienstleistungen und Technologien, Austrian Federal Ministry of Economics and Labour, Vienna 2005.
 • Bruijn R. de, Kox H., Lejour A., The Trade-Induced Effects of The Service Directive and the Country-of-Origin Principle, European Network of Economic Policy Research Institutes, "Working Paper" 2006, nr 44.
 • Brussels European Council, 23/24 March 2006: Presidency Conclusions, Council of the European Union, Brussels, 24 marca 2006 r., 7775/06 CONCL 1.
 • Ciechański J., Wpływ Unii Europejskiej na reformowanie europejskiego modelu socjalnego: nieudana próba uwolnienia rynku usług, w: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, red. E. Haliżak i in., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Conway P., Nicoletti G., Services regulations and economic performance, w: Lissabon Vertiefen: Studien zu Produktivität, Dienstleistungen und Technologien, Austrian Federal Ministry of Economics and Labour, Vienna 2005.
 • Communication From the European Communities and its Member States, dokument WTO TN/S/O/EEC/Rev.1 z 29 czerwca 2005 r.
 • Czerwińska E., Usługi w gospodarce polskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, "Informacja" 2003, nr 991.
 • Daniels P.W., Export of services or servicing exports?, "Geografiska Annaler" 2000, nr 1.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Liberalizacja rynku usług. Korzyści ekonomiczne, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. nauk. K.A. Kłosiński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument w strategii przedsiębiorstw - nowe tendencje i wyzwania, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja Europejska, Temida 2, Białystok 2005.
 • Döpke J., Konjunkturzylken im Dienstleistungssektor, "Die Weltwirtschaft" 1995, z. 3.
 • Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for Services. Final Report, Copenhagen Economics, København 2005.
 • Fazlagić A., Zatrudnienie w usługach, w: Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, red. K. Rogoziński, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • GATS: Plädoyer für offene Dienstleistungsmärkte, OECD, Paris 2002.
 • Global Employment Trends January 2008, ILO, Geneva 2008.
 • Growth in Services. Fostering Employment, Productivity and Innovation, OECD, Paris 2005.
 • Human Development Report 2007/2008, UNDP, New York 2007.
 • Haliżak E., Polska w gospodarce światowej, w: Polska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.
 • Informacja na temat stanu negocjacji usługowych GATS prowadzonych w ramach Nowej Rundy Doha Światowej Organizacji Handlu (WTO) wraz z określeniem stanowiska Polski, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 20 września 2005 r.
 • Jong M.W., Service industries: Innovation and internationalization, w: The Structure of European Industry, red. M.W. Jong, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1993.
 • Klodt H., The Transition to the Service Society, Prospects for Growth, Productivity and Employment, Institute of World Economics, Kiel 1997.
 • Kłosiński K.A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 • Kox H., Lejour A., Montizaan R., The Free Movement of Services within the EU, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Hague, październik 2004 (rev. wrzesień 2005).
 • Offshoring for Long-Term Advantage, The 2007 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM, A.T. Kearney, Chicago 2007.
 • Pietras J., Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali międzynarodowej, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Pietras J., Wyniki Rundy Urugwajskiej w sferze usług, w: Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 • Pietras J., Rzeszczutek E., Rynek usług WE i jego liberalizacja, w: Wspólnoty Europejskie, Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1993.
 • Presidency Conclusions, Brussels European Council, 15-16 June 2006, Council of the European Union, Brussels, 16 czerwca 2006 r., 10633/06 CONCL 2.
 • Puślecki Z.W., Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Responding to the Challenges of Globalisation, European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, "Occasional Paper" 2005, nr 21.
 • Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Segal-Horn S., The internationalisation of service firms, "Advances in Strategic Management" 1993, vol. 9.
 • Słomińska B., Szanse rozwoju sekcji usługowych w polskich regionach, w: Usługi w gospodarce światowej, red. K.A. Kłosiński, Instytut Badania Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 • Szymaniak A., Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Technology, Productivity and Job Creation: Best Policy Practices, OECD, Paris 1998.
 • Traktat w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 25 marca 1957 r., w: Zbiór Dokumentów, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1957.
 • White Paper on Completing the Internal Market, Brussels June 1985.
 • World Employment Report 2004-2005, ILO, Geneva 2004.
 • World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, UNCTAD, New York-Geneva 2005.
 • Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Wróbel A., Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe- International Relations" 2007, nr 1-2 (t. 34).
 • Zimmermann K.F., Dienstleistungen als Motor für Wachstum und Beschäftigung, w: Dienstleistungen im Zeitalter globaler Märkte. Strategien für ein vernetzte Welt, red. K. Mangold, Gabler, Wiesbaden 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508246

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.