PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 17(32) | z. 3 | 29--38
Tytuł artykułu

Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trends on the European Organic Food Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wielkości sprzedaży i konsumpcji produktów ekologicznych oraz trendów występujących na tym rynku w poszczególnych krajach Europy a zwłaszcza UE. Podstawę analizy stanowiły dane IFOAM i FIBL z lat 2000-2015, a także zagraniczna i krajowa literatura przedmiotu. Sformułowano wnioski końcowe: większy wzrost wielkości sprzedaży produktów ekologicznych na przestrzeni omawianych piętnastu lat odnotowuje się w Europie niż w grupie krajów UE. Najwyższą sprzedaż produktów ekologicznych w 2014, 2015 roku osiągnęły Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Szwajcaria. Na przestrzeni lat 2005-2014 różnica w wydatkach na żywność ekologiczną na jednego mieszkańca UE w porównaniu do całej Europy powiększała się z każdym rokiem. Biorąc pod uwagę rosnący udział produktów ekologicznych w strukturze spożycia współczesnych społeczeństw należy prowadzić szeroko zakrojone badania na ten temat. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the size of sales, consumption of organic products and trends observed on the organic food market in individual European countries - especially in the EU. The basis for the analysis was IFOAM and FIBL data from the years 2000-2015, as well as foreign and domestic literature of the subject. The following final conclusions were drawn: a greater increase in the volume of sales of organic products over the determined fifteen years is observed in Europe than in the group of countries in the European Union. The highest sale of organic products in 2014 and 2015 was achieved by Germany, France, United Kingdom, Italy and Switzerland. Over the years 2005-2014, the difference in expenditure on organic food per capita in the EU in comparison to the whole of Europe has grown every single year. Taking into account the growing share of organic products in the consumption structure of modern societies, extensive research on this subject should be conducted. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
29--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Brodzińska, K. (2010). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 12-21.
 • Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 27-36.
 • Domagalska, J. Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne-szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiolgii, 96(2), 370-376.
 • Europe statistics W: Willer, H., Lernoud, J. (red.) (2017): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. FiBL & IFOAM - Organicrs International (2017): Frick and Bonn, 206-243. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: https://core.ac.uk/download/pdf/77086835.pdf
 • Graczyk, A. Mazurek-Łopacińska K. (red). (2009). Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kontrola i certyfikacja Pobrane 14 kwietnia 2017 z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwoekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja
 • Ligenzowska, J. (2014). Rolnictwo ekologiczne na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 150-157.
 • Łuczka- Bakuła W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyd. PWE, Warszawa.
 • Stolze, M., Zanoli, R., Meredith, S. (2016). Organic in Europe: expanding beyond a niche. W: Organic in Europe. Prospects and developments 2016. Red. H. Willer, S. Meredith. IFOAM UE Group. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.
 • Nestorowicz, R., Pilarczyk, B. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. W: Rolnictwo ekologiczne jako obszar działań marketingowych. Nestorowicz R, Pilarczyk B (red). Oficyna, Warszawa, 38-70.
 • Nowogródzka, T. (2012) Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 54-64.
 • Organic in Europe. Prospects and developments 2016. IFOAM UE Group, 12 Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.
 • Rolnictwo ekologiczne Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwoekologiczne.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189/1 Dz.Urz. L 189 z 20.07.2007 r., 1).
 • Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96(4), 182-193.
 • Rzytki, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne. Biuletyn informacyjny. ARR, 4, 22-25.
 • Strużyna, S. (2015). Dystrybucja produktów ekologicznych w Polsce. Biuletyn informacyjny ARR, 4, 32-34.
 • Willer, H., Schaack, D., Lernoud, J., Meredith, S. (2016). Growth trends in European Organic Food and Farming Organic Farming and Market Development in Europe W: Organic in Europe. Prospects and developments 2016. Red. H. Willer, S. Meredith. IFOAM UE Group. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.ifoameu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.