PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 17(32) | z. 3 | 60--70
Tytuł artykułu

Infrastruktura jako instrument poprawy regionalnej konkurencyjności obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Infrastructure as an Instrument for Improving Regional Competitiveness of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z konkurencyjnością regionalną obszarów wiejskich oraz infrastrukturą. Głównym celem opracowania było przedstawienia znaczenia infrastruktury jako jednego z najistotniejszych czynników konkurencyjności obszarów wiejskich. Infrastruktura stanowi element potencjału konkurencyjności terytorialnej, a wyposażenie infrastrukturalne wpływa na kształtowanie poziom tzw. atrybutów konkurencyjności. Wskazano również na rolę jaką Unia Europejska przypisuje infrastrukturze jako instrumentowi prokonkurencyjnemu. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że od czasu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej na obszarach wiejskich miał miejsce systematyczny rozwój ich wyposażenia infrastrukturalnego. Szczególnie szybkie tempo wzrostu charakteryzowało rozwój systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents basic issues related to regional competitiveness of rural areas and infrastructure. The main purpose of the study was to present the importance of infrastructure as one of the most important factors for the competitiveness of rural areas. Infrastructure is an element of territorial competitiveness potential, and infrastructural equipment influences the shaping of the level the so-call attributes of competitiveness. It also indicated the role that the European Union attributes to infrastructure as a pro-competitive instrument. The results of the conducted research confirmed that since Poland's accession to the structures of the European Union in rural areas a systematic development of their infrastructural facilities took place. Particularly fast growth rate was characterized by the development of sewerage and waste water treatment system. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
60--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bronisz, U. (2013). Metody badania konkurencyjności regionów, Studia KPZK PAN, Tom CL, Warszawa, 36-38.
 • Dolata, M. (2014). Infrastruktura społeczna jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu. Marketing i Rynek, 10, 35-43.
 • Dolata, M., Lira, J. (2009). Zróżnicowanie infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego, Wiadomości Statystyczne, 12, 66-80.
 • Gorynia, M. (2010). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. W: M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 53-54.
 • Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Huggins, R. (2003). Creating a UK Competitiveness Index; Regional and Local Benchmarking, Regional Studies, 37(1), 89-96.
 • Juchniewicz, M., Tomczyk, U. (2015). Kapitał intelektualny podmiotów gospodarczych a konkurencyjność regionów, Wyd.: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB, Olsztyn.
 • Klasik, A. (2001). Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne. W: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Wyd. AE, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Katowice.
 • Komisja Europejska (1999). The Sixth Periodic Report on the Regions. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Korol, J., Kusideł, E., Szczuciński, P. (2016). Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Kulczyk-Dynowska, A. (2013). Rozwój regionalny na obszarach chronionych, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kupiec, L. (2005). Atrakcyjność regionu a sposób rozprzestrzeniania się innowacji i rozwoju społecznogospodarczego. W: A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku, Białystok.
 • Lenart, A. (2009), System ERP jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. W: S. Lachiewicz, M. Matejuk (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 257-266.
 • Łaźniewska, E. (2013). Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzenie na przykładzie polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Łaźniewska, E., Chmielewski, R, Nowak, P (2012). Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łyżwa, E. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 55-58.
 • Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 • Porter, M. E. (1991). Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Ratajczak, M. (2002). Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej. W: E. Skawińska (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Styś, S. (1999). Problematyka konkurencyjności obszarów wiejskich. W: M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
 • Wiśniewski, E., Figurska, I. (2011). Wybrane metody oceny poziomu konkurencyjności powiatów pomorza środkowego. W: W. Deluga, J. Dyczkowska (red.), Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.