PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (21) | 23--35
Tytuł artykułu

Socjologiczna perspektywa badań konsumpcji we współczesnym społeczeństwie

Autorzy
Warianty tytułu
Sociological Perspective of Consumption Research in the Contemporary Society = Sociologičeskaâ perspektiva izučeniâ potrebleniâ v sovremennom obŝestve
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu są rozważania teoretyczne o roli socjologii konsumpcji w wyjaśnianiu fenomenu współczesnej konsumpcji. Chodzi o wielostronne związki konsumpcji ze sferą gospodarczą, społeczną, kulturową i polityczną. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych, opisujących przedmiot badań socjologii konsumpcji. W wyniku teoretycznych badań zidentyfikowano najważniejsze obszary badawcze socjologii konsumpcji. Określono rolę socjologii konsumpcji w wyjaśnianiu złożoności zjawiska konsumpcji. Wskazano miejsce socjologii w badaniach interdyscyplinarnych konsumpcji, podkreślając konieczność współdziałania z innymi dyscyplinami w ich wyjaśnianiu. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie konieczności podejmowania interdyscyplinarnych badań konsumpcji, natomiast implikacją społeczną jest wskazanie na potrzebę tworzenia zespołów badawczych złożonych z przedstawicieli wielu dyscyplin nauki w badaniach konsumpcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is theoretical considerations of the role of sociology of consumption in the explanation of the phenomenon of contemporary consumption. The matter is with multilateral relationships of consumption with the economic, social, cultural and political spheres. The achievement of the assumed aim was possible owing to the application of the method of critical analysis of literature national and foreign sources describing the subject of research of consumption sociology. In result of theoretical research the author identified the most important research areas of consumption sociology. He determined the role of consumption sociology in the explanation of the complexity of the phenomenon of consumption. He also indicated the place of sociology in interdisciplinary research of consumption, emphasising the need for cooperation with other disciplines in explanation thereof. The practical implication of the carried out research is an emphasis put on the need to undertake interdisciplinary surveys on consumption, whereas the social implication is the indication of the need to set up research teams composed of representatives of many science disciplines in consumption research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Ackerman F. (1997), Consumed in Theory: Alternative Perspectives on the Economics of Consumption, "Journal of Economic Issues", Vol. 3.
 • Ballantine P.W. Creery S. (2009), The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers, "Journal of Consumer Behavior", No 8.
 • Baudrillard J. (1998), The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London.
 • Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Black I.R., Cherrier H. (2010), Anti-consumption as part of living a sustainability lifestyle: daily practices, contextual motivation and subjective values, "Journal of Consumer Behavior", Vol. 9(6).
 • Bockock R. (1993), Consumption, Rutledge, London.
 • Bögenhold B. (2000), Konsum und socjologische Theorie, (w:) D. Rosenkrantz, Konsum; soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske + Budrich, Opladen.
 • Bourdieu P. (1982), Die feinen Unterscheide: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 3 Auf., Verlag Suhrkamp -Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt/M.
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Bylok F. (2015), Innowacje społeczne w konsumpcji - moda czy trend długookresowy, "Marketing i Rynek", nr 22.
 • Bylok F. (2017), Propozycja pomiaru konsumpcyjnych innowacji społecznych, (w:) A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne. Pomiar potencjału, nakładów i efektów, IBRKK, Warszawa.
 • Carrigan M., Attalla A. (2001), The myth of the ethical consumer - do ethics matter in purchase behaviour?, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 18(7).
 • Cook D.T., Miller L.J., Schor J.B., Stillerman J. (2011), The Sociology of Consumers and Consumption American Sociological Association, http://csrn.camden.rutgers.edu/pdf/consumerconsumption_ASA_section_proposal. pdf [dostęp: 06.03.2017].
 • Cronin A., Hetherington K. (eds) (2008), Consuming the Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacle, Routledge, New York and London.
 • Dant T. (1999), Consumption: Sociology Caught in the 'Cash Nexus', "Sosiologisk årbok", Vol. 1, https://folk.uio.no/potnes/Dant.pdf [dostęp: 06.03.2017].
 • De Pelsmacker P., Janssens W. (2007), A Model for Fair Trade Buying Behaviour: The Role of Perceived Quantity and Quality of Information and of Product-Specific Attitudes, "Journal of Business Ethics", Vol. 75(4), http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9259-2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508306

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.