PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej | 321--342
Tytuł artykułu

Determinanty wzrostu składek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Premium Increase in the Motor Third Liability Insurance of Vehicle Owners in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu analizie poddano jedynie wybrane czynniki, uznane za najważniejsze, które determinują aktualny wzrost składek z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zaliczono do nich: zmiany regulacji prawnych wpływających na zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli, stan bezpieczeństwa drogowego, koszty likwidacji szkód oraz oszustwa ubezpieczeniowe i rozwiązania podatkowe. W opracowaniu zweryfikowano hipotezę badawczą, która brzmi: główną determinantą aktualnych podwyżek składek w komunikacyjnych ubezpieczeniach OC są regulacje prawne (wytyczne i rekomendacje KNF oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego), które przyczyniają się do wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń oraz kosztów likwidacji szkód, a w konsekwencji pogłębiają straty techniczne w tej grupie ubezpieczeń. Niski poziom bezpieczeństwa drogowego, a także wzrost przestępczości ubezpieczeniowej i rozwiązania podatkowe - to czynniki o mniejszym znaczeniu.(fragment tekstu)
EN
The "price war" on the Polish motor insurance market has led to previously unlisted losses in technical activity in group 10 of section II. Starting from 2015, there is a sudden increase in the motor third liability insurance prices. The main purpose of the study is to review the most important causes of this situation. Own contribution is the identification of the most important determinants of premium increase on the Polish market. The research has positively verified the hypothesis, which states that the main determinant of current increases in contributions in motor third liability insurance are legal regulations (guidelines and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority and the case law of Supreme Court), that contribute to the increase of the value of paid claims and loss adjustment expenses, and consequently deepen technical losses in this class of insurance. The low level of road safety, as well as the increase in insurance crime and tax solutions, are less important factors. The study required literature studies, reports and studies of domestic and foreign institutions, such as the Polish Chamber of Insurance (PIU), the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Insurance Guarantee Fund (UFG), the Police Headquarters and the European Insurance and Reinsurance Federation. The main research methods are: literature analysis, observation of phenomena and comparative analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aksanowska A., Krupa T. (2016), Zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - podstawowe problemy, KNF, Warszawa.
 • Bagińska E. (2015), Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa ochrony konkurencji, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3.
 • Borda M., Jędrzychowska A. (2012), Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku polskim, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 13(2).
 • Cwalińska-Weychert Z. (2017), Szkody osobowe - Kumulacja, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 2.
 • Jaździk-Osmólska A. (2016), Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa.
 • Jędrzychowska A., Poprawska E. (2011), Próba zidentyfikowania czynników mających wpływ na wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228.
 • Jędrzychowska A., Kowalczyk-Rólczyńska P., Poprawska E. (2014), Sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce na tle rynku europejskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342.
 • Kwiecień. I (red.) (2011), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku, Poltext, Warszawa.
 • Majewski P. (2016), Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń - członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, PIU, Warszawa.
 • Skibińska R. (2016), Kierowcy płacą za wypadki sprzed lat, "Rzeczpospolita", 1 grudnia.
 • Szymaniak P. (2017), Jest sposób na zahamowanie wzrostu składek OC, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 5.
 • Szymańska A. (2014), Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, Załącznik do ustawy z dnia 11 września 2015 r..
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 68.
 • Insurance Europe: European Motor Insurance Markets, November 2015, [online] www.insuranceeurope. eu.
 • Insurance Europe: European Motor Insurance Markets. Addendum, [online] June 2016, www. insuranceeurope.eu, dostęp: 10.03.2017.
 • KNF: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2017, [online] https://www.knf.gov. pl/?articleId=58844&p_id=18, dostęp 12.04.2017.
 • KNF: Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2016, https://www.knf.gov.pl/?articleId=58844&p_ id=18, dostęp: 10.03.2017.
 • KNF: List otwarty przewodniczącego KNF do krajowych ubezpieczycieli prowadzących działalność ubezpieczeniową w grupie 3 i 10, [online] https://www.knf.gov.pl, dostęp: 10.03.2017
 • KNF: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Warszawa 2016, [online] www.knf.gov.pl, dostęp: 10.03.2017.
 • KNF: Statystyka rynku ubezpieczeń majątkowych 2006-2015, [online] www.piu.org.pl, dostęp: 12.04.2017.
 • KNF: Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa, czerwiec 2014, [online] https://www.knf.gov.pl/, dostęp: 10.03.2017
 • Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego: Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2017.
 • Lis M., Rekomendacja KNF - likwidacja szkód ubezpieczeń komunikacyjnych, 20.04.2015, [online] http://www.komunikacyjne.ubezpieczenie.com.pl/rekomendacja_knf___likwidacja_ szkod_ubezpieczen_komunikacyjnych_/38,12161.html, dostęp: 20.12.2016.
 • Najtańsze OC w 2017 r. Porównanie cen ubezpieczycieli w polskich miastach, [online] https:// www.mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/najtansze-oc-w-2017-roku-porownanie-cen, dostęp: 03.02.2017.
 • PIU: Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2016 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń-członków PIU, [online] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/ 2017/10/Raport-o-przest%C4%99pczo%C5%9Bci-ubezpieczeniowej-2016.pdf, dostęp: 10.03.2017.
 • PIU: Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń-członków PIU, [online] https://piu.org.pl/analiza-danych-dotyczacych- przestepstw-ujawnionych-w-2015-roku-w-zwiazku-z-dzialalnoscia-zakladowubezpieczen- czlonkow-polskiej-izby-ubezpieczen/, dostęp: 20.04.2017.
 • PIU: Analizy i Raporty, Statystyka rynku ubezpieczeń 2006-2015, [online] https://piu.org.pl/ statystyka, dostęp: 10.03.2017.
 • PIU:PIU opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2015 r., [online] www.beinsured.pl/ analizy-i-raporty/piu-opublikowala-wyniki-rynku-ubezpieczen-po-iv-kw-2015-r-,12.html, dostęp: 10.03.2017.
 • PIU: Raport Roczny Polskiej Izby Ubezpieczeń za rok 2016, [online] https://piu.org.pl/wp-content/ uploads/2016/10/Raport-Roczny-Polskiej-Izby-Ubezpiecze%C5%84-za-rok-2016.pdf, dostęp: 10.03.2017
 • PIU: Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2013-2015, Warszawa 2016, [online] www.piu.org.pl, dostęp: 12.04.2017.
 • PIU: Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013, Warszawa 2014, [online] www.piu.org.pl, dostęp: 12.04.2017.
 • Polisy OC będą coraz droższe, "Rzeczpospolita", 28 lipca 2016, [online] archiwum.rp.pl/artykul/ 13152 25-Polisy-OC-beda-coraz-drozsze.html, dostęp: 10.12.2016.
 • Składki polis komunikacyjnych OC muszą wzrosnąć, PIU, strona internetowa Rzecznika Finansowego, [online] http://rf.gov.pl, dostęp: 10.03.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508356

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.