PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 | 12--21
Tytuł artykułu

Budowanie przewagi konkurencyjnej apteki ogólnodostępnej : wyzwania dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach wzmożonej konkurencji

Autorzy
Warianty tytułu
Creating Competitive Advantage of Public Pharmacy : Challenges for the Company Operating Under Condition of Increased Competition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej na rynku farmaceutycznym wiąże się z prowadzeniem działalności w warunkach wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Duża dynamika rozwoju rynku farmaceutycznego, niskie bariery wejścia na rynek oraz szeroki wybór asortymentu produktów farmaceutycznych przekładają się na rosnącą atrakcyjność rynku. W obecnych realiach rynkowych prowadzenie działalności gospodarczej na aptecznym rynku farmaceutycznym wymaga posiadania i ciągłego powiększania kluczowych zasobów. Budowanie przewagi konkurencyjnej nie należy do zadań łatwych w realizacji ze względu na dużą liczbę podmiotów świadczących usługi farmaceutyczne oraz skomplikowany i niejasny system regulacji prawnych. Rodzaj przewagi konkurencyjnej na aptecznym rynku farmaceutycznym zależy od charakteru relacji pomiędzy korzyściami oferowanymi klientowi przez aptekę a kosztami, jakie musi on ponieść, aby te korzyści otrzymać. Warunkiem koniecznym budowania przewagi konkurencyjnej jest wykreowanie oferty, w której korzyści, oferowane klientom na poziomie wyższym od konkurencji, przewyższą koszty. Artykuł przedstawia sposób budowania przewagi konkurencyjnej w aptece ogólnodostępnej, czyli w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumenta. Przedstawiono w nim również specyfikę realizacji procesu świadczenia usług farmaceutycznych oraz charakterystykę opieki farmaceutycznej jako źródła przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Functioning of the public pharmacy in the pharmaceutical market is related to conducting business in conditions of intensified competition and increasing demands of consumers. The high dynamics of the development of the pharmaceutical market, low barriers to entry and a wide choice of assortment of pharmaceutical products translate into increasing market attractiveness. In the current market environment, running a business on the pharmaceutical market requires the acquisition and continuous expansion of key resources. Creating competitive advantage is not an easy task due to the large number of pharmaceutical providers and a complicated and unclear regulatory system. The type of competitive advantage in the pharmaceutical pharmacy market depends on the nature of the relationship between the advantages offered to a client by a pharmacy and the costs it must incur to receive these benefits. The prerequisite for building a competitive advantage is to create an offer in which the benefits offered to customers at a level higher than the competition will outweigh the costs. This article describes how to create competitive advantage in a public pharmacy, i.e. in a company operating in a competitive environment and increasing consumer demands. It also describes the specificity of the process of providing pharmaceutical services and the characteristics of pharmaceutical care as a source of competitive advantage. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--21
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Apteka prywatna
Bibliografia
 • Armstrong, G. i Kotler, P. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99-120.
 • Brooks, J.M., Klepser, D.G., Urmie, J.M., Farris, K.B. i Doucette, W.R. (2007). Effect of Local Competition on the Willingness of Community Pharmacies to Supply Medication Therapy Management Services. Journal of Health and Human Services Administration, 30 (1), 4-27.
 • Drucker, P.F. (2009). Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes.
 • Garbarski, L. (2011). Istota marketingu. W: L. Garbarski (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania (19-26). Warszawa: PWE.
 • Garbarski, L., Rutkowski, I. i Wrzosek, W. (2008). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
 • Klich, J. (2010). Organizacje opieki zdrowotnej. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania (67-77). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. i Wong, W. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 • Kotler, P. i Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 • Krzyżanowska, M. (2011a). Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej. W: L. Garbarski (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania (37-48). Warszawa: PWE.
 • Krzyżanowska, M. (2011b). Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej. W: L. Garbarski (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań (52-65). Warszawa: PWE.
 • Łazowski, J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej. Warszawa: Farmapress.
 • Mruk, H. (2013). Usługi doradztwa siłą apteki. W: H. Mruk (red.), Marketingowe zarządzanie apteką (109-121). Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 • Mruk, H., Michalik, M. i Barałkiewicz, T. (2006). Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Kwadryga.
 • Papińska-Kacperek, J. (2008). Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne. W: J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne (13-46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Porter, M.E. (2010). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: MT Biznes.
 • Prahalad, C.K. i Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68 (3), 79-91.
 • Scharitzer, D. i Kollarits, H.C. (2000). Satisfied Customers. Profitable Customer Relationships. Pharmaceutical Marketing. How Pharmaceutical Sales Representatives Can Achieve Economic Success Through Relationship Management With Settled General Practitioners - An Empirical Study. Total Quality Management & Business Excellence, 11 (7), 955-965.
 • Skowron, A. (2005). Proces opieki farmaceutycznej. W. J. Brandys (red.), Opieka farmaceutyczna w prawie i praktyce. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza.
 • Skowron, A. (2008). Opieka farmaceutyczna. Jak zacząć? Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 27 (5e), 6-7.
 • Skowron, A., Polak, W., Polak, S. i Polak, M. (2010). Dokumentowanie opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem bazy FONTIC. Farmacja Polska, 66 (6), 39-402.
 • Szalonka, K. (2011). Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Taranko, T. (2010). Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, DzU z 1991 r., nr 41, poz. 179, ze zm.
 • Wrzosek, W. (2002). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 • Żak, K. (2016). Cele i zadania apteki a jej działalność marketingowa. Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki, 55, 54-59.
 • Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 23 (1), 83-103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.