PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 199--214
Tytuł artykułu

Partnerstwo lokalne w okresie transformacji jako narzędzie rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Local Partnership in Transformation Period as a Tool of Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poruszone zostało zagadnienie rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych, mających istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz funkcjonowania lokalnego rynku pracy. W oparciu o uzyskane wyniki badań przeprowadzona została prezentacja wdrożonych dotychczas w Polsce inicjatyw partnerstwa lokalnego i analiza wybranych partnerstw lokalnych z regionu dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article touches upon the problem of development of local economic initiatives which are of great importance for development of local economy and functioning of local labour market. On the basis of the research results there was conducted presentation of implemented so far local partnership initiatives and analysis of chosen local partnerships from Lower Silesia region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Cangiani M., Freedom to plan: On Kapp's institutional outlook, w: Social Costs and Public Action in Modern Capitalism, red. W. Elsner i in., Routledge Taylor and Francis Group, London-New York 2006.
 • Konferencja: "Forum partnerstw lokalnych", Wrocław 16 czerwca 2009 r., materiały niepublikowane.
 • Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Wyd. WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Kopańska A. i in., Partnerstwo publiczno-prywatne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kryńska E., Działania na rzecz obniżania bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce, w: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Kryńska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Kryńska E., Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, "Dialog" 2008, nr 3.
 • Kukulak-Dolata I., Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia, w: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Mapa inicjatyw typu LEADER w Polsce. Stan we wrześniu 2006 roku, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2006.
 • Podejście "Leader": podstawowy poradnik, dostępny w Internecie: http://www.leaderplus. org.pl.
 • Podręcznik Uczestnika Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, red. J. Olszowska- Urban, A. Rabiej, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, Partners Network, Kraków 2005.
 • Poliwczak I., Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, w: Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracodawców, red. M. Bednarski i in., MPiPS, Warszawa 2008.
 • Polska lokalna 2007, red. G. Gorzelak, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Przewodnik Specjalisty i Koordynatora Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, red. J. Olszowska-Urban, A. Rabiej, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, Partners Network, Kraków 2005,
 • "Raporty EORPA. Wzrost czy Równość?" 2008, nr 1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., Dz.U. L 210.
 • Stopczyński K., Rozwój przedsiębiorczości w Polsce na tle transformacji ustrojowej, w: Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, red. T. Bernat, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa 2003.
 • Strona internetowa ROEFS: http://www.roefs.pl.
 • Strona internetowa Stowarzyszenia Partners Network: http://www.partners.net.pl.
 • Toczyński W., Lendzion J., Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr 227, poz. 1658.
 • Wolff-Powęska A., Lokalność w Niemczech i w Polsce - doświadczenia i perspektywy, w: Wielopolska regionalna, red. K. Bondyra i in., Wyd. WSB, Poznań 2008.
 • Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Ziomek A., Local partnership model as a method of regional economic development (study on the basis of Polish chosen regions), w: Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, Vilnius University Publishers, Vilnius 2008.
 • Ziomek A., Partnerstwo lokalne jako instrument rozwoju regionalnego, w: Polityka spójności - ocena i wyzwania, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Ziomek A., Produkt krajowy a bezrobocie, Wyd. WSB, Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.