PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 25 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : przemiany sektorowe | 215--234
Tytuł artykułu

Regulacje prawne rachunkowości w Polsce po 1989 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Regulations of Accountancy in Poland After 1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapoczątkowanie transformacji gospodarczej w Polsce spowodowało wiele zmian w funkcjonowaniu gospodarki, a ujawnione nowe potrzeby informacyjne w powiązaniu z procesem harmonizacji rachunkowości w Europie i na świecie wpłynęły na sposób dostosowywania krajowych przepisów prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych do nowej sytuacji. Od 1991 r. obowiązywało w tym względzie rozporządzenie Ministra Finansów, opracowane na podstawie Czwartej Dyrektywy Unii Europejskiej, a 4 lata później zaczęła obowiązywać ustawa o rachunkowości, która ciągle podlega udoskonalaniu. Obecnie uregulowania prawne rachunkowości to Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla spółek giełdowych i banków sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe, a dla pozostałych jednostek - ustawa o rachunkowości, przy czym w kwestiach przez nią nieuregulowanych obowiązują ustalenia zawarte w krajowych standardach rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
The beginning of economic transformation in Poland started a number of changes in functioning of economy and new information needs which arose in relation with accountancy harmonisation process in Europe and in the world influenced the way national regulations on bookkeeping and drawing up financial statements were adjusted to the new situation. Since 1991 there was the regulation of the Minister of Finance in force based on the Fourth Directive of European Union, and four years later came into force the Accounting Act which still undergoes improvement. Current legal regulations in accountancy are International Financial Reporting Standards for listed companies and banks preparing consolidated accounts, and for other companies - the Accounting Act where the issues not regulated by the Act are included in the domestic accounting standards.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bailey G.T., Wild K., (Deloitte & Touche) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Dziawgo D., Wybrane wyzwania dla rachunkowości XXI wieku - globalizacja, instrumenty pochodne, ochrona środowiska, w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 • Ignatowski R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w: Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - analiza porównawcza, red. J. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Jaruga A., Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Jaruga A., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF/MSR) i ich zastosowanie w Unii Europejskiej, w: Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, red. A. Jaruga, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Klimas A., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 2000.
 • Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Nisengolc S., Komentarz do zasad rachunkowości, Twigger, Ecostar, Warszawa 1996.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U. nr 10, poz. 35.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna - Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006.
 • Wójtowicz P., Ewolucja paradygmatów rachunkowości na tle historycznym, w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.