PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 17(32) | z. 3 | 137--144
Tytuł artykułu

Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managerial Competencies in the Management of Dairy Cooperatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępująca globalizacja, rozwój technologii, wahania koniunktury rynkowej to tylko niektóre trendy mające wpływ na tworzenie specyficznych wymagań kompetencyjnych wobec menedżerów. Spółdzielnie są ważnymi podmiotami na całym świecie, szczególnie w rolnictwie, a zwłaszcza w przetwórstwie mleka. Warto zatem zastanowić się, jakimi kompetencjami powinna wyróżniać się zatrudniona w nich kadra kierownicza, aby zapewniać im stabilny i długotrwały rozwój. Celem opracowania jest zaprezentowanie zestawu pożądanych kompetencji dla kadry kierowniczej w spółdzielniach mleczarskich. Do realizacji przyjętego celu oraz weryfikacji postawionych tez zastosowano analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badania eksperckie. Wśród kompetencji menedżerskich w spółdzielniach mleczarskich wyodrębniono: kompetencje osobiste wyznaczone cechami osobowymi, kompetencje społeczne związane ze stosunkiem do drugiego człowieka i kompetencje menedżerskie polegające na sposobie realizacji roli kierowników. Menedżerowie spółdzielni mleczarskich powinni posiadać szereg typowych kompetencji menedżerskich, takich jak: motywowanie, myślenie analityczne i strategiczne, orientacja w biznesie i orientacja na klienta oraz przywództwo. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing globalization, technological development, and market fluctuations are just some of the trends that influence the formation of specific competence requirements for managers. Cooperatives are important players in the world, particularly in agriculture, and especially in the processing of milk. It is therefore worth considering what competencies should be developed by managers employed in this industry, in order to provide them with stable and long-term opportunities. The aim of this article is to develop a set of desired competencies for executives in dairy cooperatives. The research included analysis of domestic and foreign literature and of research experts. Among the managerial competencies needed for dairy cooperatives were: personal competencies designated by personal qualities, social competencies related to inter-personal relationships and managerial competencies in the methods used by managers. Dairy cooperative managers should also have a number of typical managerial competencies such as motivation, analytical and strategic thinking, business orientation, customer orientation and leadership. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
137--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adams, K. (1997). Interview with Dawid McClelland. Competency, 4.
 • Bodak, A., Cierniak- Emerych A. (2010). Menedżer w spółdzielczości a partycypacja pracownicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 74-89.
 • Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, John Wiley&Sons.
 • Cioch, H. (2011). Prawo spółdzielcze. Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Czternasty, W., Czyżewski, B. (2007). Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. AE, Poznań.
 • Czubasiewicz, H., Nogalski, B. (2010). Rozwój kompetencji menedżerskich. Praktyka Pomorskich Firm. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 141-147.
 • Dworniak, J., Pietrzak, M. (2014). Spółdzielczość mleczarska- specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w Nadzorze Korporacyjny. Studia Prawno-Ekonomiczne, 91(2), 68-78.
 • Dyka, S., Grzegorzewski P. (2000). Zarządzanie spółdzielnią. Centrum Doradztwa i informacji Difin, Warszawa.
 • Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Filipowicz, G. Kompetentny Menedżer. PARP. Pobrano 6 stycznia 2016 z: www.kompetencjemsp.parp.gov.pl.
 • Gujski, W. (2000). Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Wydawnictwo Liberta, Warszawa.
 • Małysz, F. (2006). Różne formy zatrudnienia, cz. 2, Nietypowe formy zatrudnienia. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 • Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Wyd. II Warszawa.
 • Pietrzak, M., Roman M. (2014). W poszukiwaniu wzorca przemian w sektorze mleczarskim - model liberalny czy interwencjonistyczny? W: red. R. Ciborowski, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko Gospodarka- społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1989-2014. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 72-81.
 • Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Wyd. II, Warszawa, PWE.
 • Tyrańska, M., (2015). Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wyrzykowska, B. (2012). Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 100, 26-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.