PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 30 | 77--89
Tytuł artykułu

Reference Budgets: A Case of Bulgarian Food Basket

Warianty tytułu
Budżety referencyjne: przypadek bułgarskiego koszyka żywności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Budżety referencyjne są uznawane za instrument budowania konsensusu w społeczeństwie w sprawie odpowiedniego dochodu. Główne pojęcie stanowi, że budżet gospodarstwa domowego powinien pokazywać prywatne minimalne koszty odpowiednich koszyków towarów i usług, tak aby po opodatkowaniu dochodów gospodarstw domowych można porównać do budżetów w celu oceny adekwatności. Autor prezentuje rozwój bułgarskiego koszyka produktów żywnościowych dla trzech jasno określonych hipotetycznych gospodarstw domowych, a mianowicie osoby samotnej w wieku produkcyjnym, samotnego rodzica z dwojgiem dzieci i pary z dwojgiem dzieci. Zakłada się, że wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkują w stolicy Bułgarii. Kontekst koszyka dóbr żywnościowych charakteryzuje się szeroką rozbieżnością w zakresie wzorca odżywiania w Europie, ogólnym brakiem porównywalnych danych dotyczących spożycia żywności oraz ograniczonymi wspólnymi wytycznymi dotyczącymi tego, co stanowi zdrową dietę. Drugorzędne źródła informacji służą do opracowania sztywnych ram teoretycznych. W Sofii zweryfikowane zostały trzy grupy fokusowe, aby utworzyć kosz żywnościowy. Koszyk jest wyceniony na podstawie weryfikacji cen bieżących. W efekcie utworzone zostały koszyki na artykuły spożywcze (zdrowe i niezdrowe) oraz sprzęt kuchenny dla wyżej wymienionych trzech typów gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Reference budgets are considered to be an instrument to build consensus in society about what is an adequate income. The predominant notion states that they should show the private minimum costs of adequate baskets of goods and services, so that after tax household incomes can be compared to the budgets to assess adequacy. The author presents the development of Bulgarian food basket for three clearly defined hypothetical households, namely a single person at active age, a single parent with two children and a couple with two children. All households are assumed to live in the capital city of Bulgaria. The context of the food basket is characterized by widely diverging eating patterns in Europe, a general lack of comparable data on food consumption and limited common guidelines regarding what constitutes a healthy diet. Secondary sources of information are used to develop a rough framework. Three focus groups are conducted in Sofia to create the food basket. The basket is priced based on price checks. As a result, a food basket (healthy and unhealthy) and kitchen equipment basket are developed for abovementioned three types of households.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
30
Strony
77--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics-Varna, Department of Marketing, Faculty of Management
Bibliografia
 • Ben-Shabat, H., Moriarty, M., Chandra, V., Sojkowska, E. (2012). Consumer wealth and spending: the $12 trillion opportunity. A.T. Kearny.
 • Bradshaw, J. (1993). Budget Standards for the United Kingdom. Aldershot: Avebury.
 • Dietary Reference Intakes for Bulgarians (2005). Regulation No. 23, SG No. 63 (in Bulgarian).
 • Dietary guidelines for adults in Greece, Ministry of Health and Welfare, Supreme Scientific Health Council (1999). Archives of Hellenic Medicine, 16 (5), 516-524.
 • Euromonitor Int. Consumer Lifestyles in Bulgaria, Passport Report, July 2014.
 • European Commission (2008). Commission Recommendation of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labor market (notified under document number C(2008) 5737) in OJ L 307, 18.11.2008, 2008/867/EC, pp. 11-14.
 • European Commission (2013). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards Social Investment for Growth and Cohesion - including implementing the European Social Fund 2014-2020, COM(2013) 83 final, Brussels: European Commission.
 • European Council (2010). European Council 17 June 2010 Conclusions, Brussels: European Council.
 • European Parliament (2009). European Parliament resolution of 6 May 2009 on the active inclusion of people excluded from the labor market (2008/2335(INI)), T6- 0371/2009, Brussels: European Parliament.
 • European Parliament (2010). European Parliament resolution of 20 October 2010 on the role of minimum income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe (2010/2039(INI)), TA(2010)0375, Brussels: European Parliament.
 • Goedemé, T., Storms, B., Van den Bosch, K. (2015). Proposal for a method for comparable reference budgets in Europe, Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe, Contract No. VC/2013/0554, Brussels: European Commission, Contract No. VC/2013/0554, Brussels: European Commission.
 • Goedeme, T., Storms, B., Penne, T., Van den Bosch, K. (2015). Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe. Final report of the pilot project. Herman Deleeck Centre for Social Policy - University of Antwerp, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
 • National Statistical Institute (2004). Bulgarian households budget (in Bulgarian), www. nsi.bg. National Center of Health Information (2004). Health Care (in Bulgarian). Abailable at: http://www.pharmacy-bg.com/durjavni-institucii/nacionalen-centur-po-zdravnainformaciya- nczi.
 • Petrova, S. (2004). Current problems of Bulgarian population nutrition. [In:] B. Popov (ed.), Nutritional Science in Human Health Protection (pp. 88-95). Sofia (in Bulgarian). Petrova, S., Angelova, K.., Bajkova, D., Duleva V., Jordanov, B., Vatralova, K., Ovcharova, D. (2006). Food based dietary guidelines for adults in Bulgaria. [In]: S. Petrova, K. Angelova (eds.), Ministry of Health, National Center of Public Health Protection, with the support of WHO Regional Office for Europe. Sofia (in English).
 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., Penne, T., Schuerman, N., Stockman, S. (2014). Review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level, Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe, Contract No. VC/2013/0554, Brussels: European Commission.
 • Yankova, I. (2012). Consumer behaviour and trends. GfK Bulgaria, Sofia.
 • Warnaar, M., Luten, A. (eds.) (2009). Handbook of Reference Budgets. Nibud, the Netherlands.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.