PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 520--545
Tytuł artykułu

Opieka i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej. Na przykładzie powiatu ostrowieckiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Care and education in different forms of foster family care. On the example of ostrowiec county
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie problematyką rodzicielstwa zastępczego spełnianego wobec dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym pozostaje ciągle aktualne ze względu na dążenie instytucji zaangażowanych w pomoc do zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju i wsparcia w przygotowaniu do samodzielnego życia. Piecza zastępcza jest sprawowana nad dziećmi, których rodzice naturalni nie są w stanie realizować wobec nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osoby decydujące się na prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej powinny być odpowiednio przygotowane do wypełnienia tej misji. Ważna jest zatem profesjonalizacja pieczy zastępczej. Bezspornie, właściwe odbieranie procesu uspołecznienia może odbywać się tylko w stabilnym środowisku wychowawczym. Ze względu na to, że rodziny te z założenia mają zastąpić czasowo rodziców biologicznych w prowadzeniu procesu wychowawczego w stosunku do dzieci, zastępczy rodzice muszą dodatkowo podejmować działania kompensujące braki w kształtowaniu dziecka przez rodzinę generacyjną. W artykule autorka zawarła wyjaśnienie pojęcia opieka i wychowanie oraz zaprezentowała spektrum zadań jakie zostały powierzone rodzinom zastępczym i rodzinnemu domowi dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęła próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i jak jest prowadzona opieka i wychowanie przez poszczególne formy rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ostrowieckim oraz od czego zależy jakość sprawowanej pieczy nad dzieckiem w pozarodzinnym środowisku wychowawczym. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej nie pozostaje bez znaczenia dla zmniejszania skutków sieroctwa społecznego, dlatego poszukiwanie nowych rozwiązań powinno opierać się na interdyscyplinarnych badaniach prowadzonych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The interest in problems involving foster care of children who are social orphaned is still actual because of the aspiration of different institutions involved in assistance by obtaining of the optimal development conditions and support in preparation to an independent life. Foster care is exercised over children whose biological parents are not able to carry out the care and educational functions. People, who decide to take up the foster care mission should be properly prepared to do it. It is extremely important to make the foster care professional. Absolutely, the appropriate socialization can only take place in a stabile educational environment. Because of the fact that, those families should only temporary substitute biological parents in the process of binging up the children, the foster parents are also obligated to take up the compensatory activities in their education. In the article the author presented the explanation of the words 'care' and 'upbringing' as well as a range of works , that have to be done by the foster families and family orphanages. Based on research, she tried to answer the question how different forms of foster care educate and look after the children in the district of Ostrowiec Świętokrzyski and what it is dependent on. The development of the foster care is not without importance for reduction of the effects of the social orphanhood. That is why, looking for new solutions should be based on interdisciplinary research.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bibliografia
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie. cz.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 • Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2006.
 • Kusio U., Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Studium socjologiczne na przykładzie Lublina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1999.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku, t. V, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2006.
 • Podgórski R. A., Socjologia. Mikrostruktury, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Olsztyn 2008.
 • Roguska A., Danielak-Chomać M., Kulig B. (red), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Warszawa - Siedlce 2011.
 • Ruszkowska M., Winiarski M., Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.