PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 74 Aktualne wyzwania rozwoju transportu | 21--30
Tytuł artykułu

Challenges of the Operation of Public Transportation in Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wyzwania funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot towarzyszą wyzwania związane z jego finansowaniem, kierunkami rozwoju przestrzennego, spójnością pomiędzy preferencjami transportowymi mieszkańców a działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe, ochronę środowiska, w tym perspektywami wdrożenia elektromobilności. Pod koniec lat 90. XX w. dwa największe miasta obszaru metropolitalnego uchwaliły polityki transportowe, w których wskazano cele strategiczne i działania w zakresie kształtowania transportu na ich obszarze. Po blisko dwudziestu latach od uchwalenia przez samorządy tych dokumentów warto podsumować dotychczasowe działania w zakresie kształtowania systemu transportu indywidualnego i zbiorowego, dokonać oceny i wskazać na pojawiające się wyzwania oraz zalecane działania prowadzące do zrównoważenia mobilności w obszarze metropolitalnym. Tej problematyce został poświęcony niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of public transport in the Gdańsk-Gdynia-Sopot metropolitan area is accompanied by challenges related to its funding, directions for spatial development, coherence between residents' transport preferences and actions, taken by local authorities, environmental protection, including prospects for the implementation of electromobility. At the end of the nineteen-early-twentieth century, the two largest cities in this Metropolitan Area adopted transport policies that set out the strategic objectives and actions in shaping transport in their area. Nearly twenty yearshave passed since the adoption of documents by local authorities, it is worthwhile to summarize the current activities in shaping to the individual and public transport system, to assess and identify the challenges and recommended actions for balancing mobility in the metropolitan area. This article was devoted to this issue. (original abstract)
Twórcy
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział Gdańsk
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
  • Bogusławski J., Problemy ochrony œrodowiska miejskiego a polityka komunikacyjna w miastach polskich, Materiały konferencyjne Forum "Ekologia w gospodarce komunalnej -Zielona Karta w sprawie środowiska miejskiego", BPBK, Gdańsk 1992
  • Ceny nowych mieszkań na Pomorzu, "Dziennik Bałtycki" z 18.01.2017 r.
  • Gdańskie badania ruchu 2016 wraz z opracowaniem modelu symulacyjnego Gdańska, Raport 3, Raport z przeprowadzonych analiz i pomiarów, Gdańsk 2016.
  • Gdańskie badania ruchu 2016 wraz z opracowaniem modelu symulacyjnego Gdańska, Raport 3, Raport z przeprowadzenia badań i pomiarów, http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wyniki Gdanskiego-Badania-Ruchu-2016,a,65107.
  • https://pl.climate-data.org/location/233/
  • Kompleksowe badania ruchu na terenie miasta Gdańska 2009, Raport 5, Opracowanie wyników KBR, Gdańsk-Sopot-Warszawa 2009, materiały niepublikowane.
  • Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2015 r., Raport z badań, Gdynia 2016.
  • Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, Gdańsk 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.