PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (21) | 127--137
Tytuł artykułu

"Samodzielni" doktorzy - przykład polskiego społeczeństwa

Warianty tytułu
Self-Reliant Doctors - an Example of Polish Society = «Samostoâtelʹnye» vrači - primer polʹskogo obŝestva
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym ze zjawisk zachodzących w globalnym świecie wśród konsumentów jest trend polegający na tym, że dzięki dostępności do wiedzy przez Internet, w tym wiedzy medycznej, wiele osób bada objawy swoich dolegliwości, przypisuje je do konkretnej choroby, diagnozuje tę chorobę oraz wyznacza sobie leczenie i kurację. Celem artykułu jest określenie, czy Polacy podejmują praktyki samodiagnozowania i samoleczenia, a jeśli tak, to kto najczęściej to robi? W artykule podjęto rozważania teoretyczne. Przedstawiono także wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 r. wśród dorosłych osób reprezentujących gospodarstwa domowe z Polski oraz raporty Gemius (za lata: 2011, 2014 i 2015) i CBOS ( za lata: 2010 i 2016). Wyniki badań dowodzą, że trend w postaci "samodzielnych" doktorów jest widoczny w Polsce. Działania te są charakterystyczne dla kobiet, osób młodszych i mieszkańców miast. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the phenomena occurring in the global world among consumers is the trend consisting in the fact that owing to accessibility of knowledge via the Internet, including medical knowledge, many people examine symptoms of their diseases, attribute them to a specific illness, diagnose that illness, and assign treatment and therapy for them. The aim of the article is to determine whether Poles undertake the practices of self-diagnosis and self-treatment and if so, who does it most frequently. In her article, the author undertook theoretical considerations. She also presented results of her own surveys carried out in 2011 among adults representing households in Poland and Gemius reports (for the years 2011, 2014 and 2015) and CBOS (for the years 2010 and 2016). The surveys' findings prove that the trend in the form of selfreliant doctors is apparent in Poland. These activities are characteristic for women, younger people and rural dwellers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Sic!, Warszawa.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2010), Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2009), Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu, (w:) B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M. (2006), Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji, (w:) M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M. (2007), Konsumpcja jako przesłanka rozwoju współczesnych społeczeństw, (w:) A Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, IBRKK, Warszawa.
 • Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych. Komunikat z badań nr 112/2016 (2016), CBOS, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2007), Globalizacja jako nowe uwarunkowanie zachowań konsumenckich, (w:) A. Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, IBRKK, Warszawa.
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcji we współczesnych społeczeństwach, (w:) B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2007), Trwała, zrównoważona konsumpcja. Cel realny czy nieosiągalny, (w:) A. Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój gospodarczy, IBRKK, Warszawa.
 • Oszczędzanie na zdrowiu. Komunikat z badań nr 118/2016 (2016), CBOS, Warszawa.
 • Pacjent w sieci. Raport 2012 (2012), Procontent Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2012/Raport_Pacjenci_w_sieci_20121.pdf [dostęp: 03.03.2017].
 • Penn M.J., Zalesne E.K. (2007), Microtrends. The small forces behind tomorrow's big change, Twelve, New York.
 • Penn M.J., Zalesne E.K. (2009), Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes.
 • Polacy wolą zapobiegać niż leczyć? (2017), https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/polacy-wola-zapobiegac- -niz-leczyc.html [dostęp: 03.03.2017].
 • Przychodzi Polak do dr. Google (2016), http://www.medexpress.pl [dostęp: 03.03.2016].
 • Ritzer G. (2012), Magiczny świat konsumpcji, Spectrum, Warszawa.
 • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Stosowanie leków dostępnych bez recepty, Komunikat z badań nr 143/2010 (2010), CBOS, Warszawa.
 • Windham L., Orton K. (2001), Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa.
 • Włodarczyk K. (2013), Rynkowe zachowania konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, Komunikat z badan nr 138/2016 (2016), CBOS, Warszawa.
 • Zdrowie on-line. Komunikat z badań nr 148/2016 (2016), CBOS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.