PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 51 | nr 6 | 117--127
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Anti-Corruption Security for Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Korupcja jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego i społecznego i nie ma dla niej w społeczeństwie przyzwolenia. Korupcję należy postrzegać nie jako chorobę społeczną, lecz jako patologię systemu władzy. Dla rozwoju gospodarczego i społecznego niezbędne jest skuteczne zapobieganie korupcji, w szczególności przez eliminowanie mechanizmów korupcjogennych, czyli nieprawidłowości powodujących lub zwiększających ryzyko korupcji. Państwo powinno zapewnić społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa antykorupcyjnego, a zasadniczymi czynnikami tego bezpieczeństwa są przejrzystość prawa i procesów decyzyjnych, wykluczenie konfliktu interesów, jawność oraz skuteczna kontrola. W Polsce nastąpił znaczny, ale nie dość wystarczający, postęp w zakresie kształtowania bezpieczeństwa antykorupcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Corruption, defined as an abuse of the public power for the illegal private gain, is a serious threat to economic and social development and there is no public acceptance for it in the society. Corruption should be seen not as a social disease, but a pathology of the authority system. Effective prevention of corruption is essential for economic and social development, in particular by eliminating corruptive mechanisms, i.e. irregularities causing or increasing the risk of corruption. The state should provide a sense of anti-corruption security in society, and transparency in law and decision-making, the exclusion of conflicts of interest, disclosure and effective control are essential elements of this security. In Poland, significant but not sufficient progress has been made in the field of anti-corruption security framing. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
117--127
Opis fizyczny
Twórcy
  • Najwyższa Izba Kontroli
Bibliografia
  • Ben-Dor G., Corruption, Institutionalization and Political Development: The Revisionist Theses Revisited, "Comparative Political Studies 7" 1974, No. 1.
  • Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2004, nr 244, poz. 2443).
  • Czepil B., Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, "Prakseologia" 2014, nr 155.
  • Działania antykorupcyjne NIK, [w:] Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo NIK, Warszawa 1999-2014.
  • Evaluation Report on Poland, 2002, https://rm.coe.int/16806c7a95 [dostęp: 15.12.2017].
  • Huntington P.S., Modernization and corruption, [w:] A.J. Heidenheimer (ed.), Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, Transaction Books: New Brunswick, New Jersey 1978.
  • Hussein A., Czy samorządy wiedzą, gdzie gubią pieniądze?, "Annales UMCS. Sectio H" 2012, Vol. 46.
  • Hussein A., Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
  • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.