PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 5 | 47--57
Tytuł artykułu

Geobiografia - historie życia a studia nad migracjami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geobiography - Life Histories and Migration Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia koncepcję badawczą, której podstawą jest metoda biograficzna. Biografia i metoda biograficzna mają wieloletnią tradycję w bogatej, zarazem bardzo zróżnicowanej literaturze. Badania biograficzne budzą zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a także wiele kontrowersji zwolenników odmiennych orientacji teoretycznych w ramach tej samej dziedziny wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper highlights a research conception based on the biographic method. Biography and the biographic method have been extensively discusses in ample and very diversified literature. Scholars representing various fields of knowledge have been interested in biographic researches, which, however, are subjects of controversies among partisans o f different theoretical orientations, even within the same discipline. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu
Bibliografia
 • Abramowska J., 1978, Perygrynacja, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Ossolineum, Wrocław.
 • Auster P., 1996, Wynaleźć samotność, Noir sur Blanc, Szwajcaria.
 • Banaszczyk T., 1981, Czas jako kategoria społeczna, Ossolineum, Wrocław.
 • Bauman Z., 1996, Tourists and Vagabonds. Heroes and Victims of Postmodernity, Political Sciences Series, No. 30, IHS, Wien.
 • Berger P. L., Luckmann T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
 • Bokszański Z., 1989, Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Borzym S., 1995, Georg Simmel. Lebensanschaung. Vier Metaphysische Kapitel, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 3, red. B. Skarga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bromley D. B., 1977, Personality Description in Ordinary Language, John Wiley & Sons, London.
 • Buttimer A., Seamon D., 1980, The Human Experience of Space and Place, Croom Helm, London.
 • Clark W. A. V., 1986, Ruchliwość mieszkaniowa a geografia behawioralna: równoległość czy współzależność, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", z 3-4.
 • Clifford J. L., 1978, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, Czytelnik, Warszawa.
 • Courgeau D., Leliévre E., 1989, Analyse démographique des biographies, L'Institut National d'Etudes Démographiques, Paris.
 • Dzieciuchowicz J. Z., 1995, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Eyles J., 1989, Geography of everyday life, [w:] Horizons in human geography, red. D. Gregory, R. Walford, Macmillan, Basingstoke.
 • Frémont A., 1988, Region: esej na temat przestrzeni przeżywanej, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", z. 2-3.
 • Frątczak E., 1989, Droga życiowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna), GUS, SGPiS, Warszawa.
 • Gans H, I., 1974, Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A Re-evaluation of Definitions, [w:] Readings in Socjology. A Biographical Approach, ed. B. Berger, Basic Books, New York.
 • Giza A., 1991, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, IFiS PAN, Ossolineum, Wrocław.
 • Hägerstrand T., 1978, A Note on the Quality of Life-Times, [w:] Timing Space and Spacing Time, ed. T. Carlstein, D. Parkes, N. Thrift, vol. 2, Edward Arnold, London.
 • Jagielski A., 1981, O problematyce i metodologii badań migracyjnych, "Studia Demograficzne", nr 4.
 • Jakubczak F., 1995, Łódzka szkoła socjologiczna a metoda dokumentów pamiętnikarskich, [w:] Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, red. P. Starosta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jałowiecki B., 1990, Space as Memory, "The Social Nature of Space", Studia Regionalia, vol. 2.
 • Janion M., 1975, Druga i trzecia generacja romantyków: biografia i geografia, [w:] Biografia - Geografia - Kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław.
 • Johnston R. J., Gregory G., Smith D. M. [eds.], 1994, The Dictionary of Human Geography, Basil Blackwell.
 • Judycki S., 1994, Edmund Husserl. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 2, red. B. Skarga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście ŁTN, Łódź.
 • Kaczmarek J., Liszewski S., 1991, Ruchliwość przestrzenna mieszkańców Łodzi w świetle analizy zmiany miejsc zamieszkania, Acta. Univ. Lodz., Folia Geographica, nr 13.
 • Kozieł R., 1989, Wewnątrzmiejskie migracje ludności we Wrocławiu w 1979 roku, "Studia Geograficzne" 46, Wyd. Un. Wrocław., Wrocław.
 • Krasnodębski Z., 1986, Rozumienie ludzkiego zachowania, PIW, Warszawa.
 • Kurkiewicz J., 1992, Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa.
 • Kusiński W., 1994, Migracje jako przedmiot zainteresowań badawczych polskich geografów, w: Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce w latach 1918-1993, t. 2, red. S. Liszewski, PTG, Łódź.
 • Latuch М., 1980, Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Lisowski A., 1996, Tendencje dezintegracyjne i integracyjne we współczesnej geografii człowieka, Przegląd Geograficzny, z. 3-4.
 • Liszewski S., 1995, Twórcy polskiej geografii osadnictwa i ludności w latach 1918-1995 (Analiza statystyczno-opisowa), [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce lata 1918-1993, t. 3, red. S. Liszewski, PTG, Łódź.
 • Lubas-Bartoszyńska R., 1993, Między biografią a literaturą, PWN, Warszawa.
 • Madelénat D., 1984, La biographie, Presses Universitaries de France, Paris.
 • Maik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadniczych, "Seria Geografia", nr 37, U AM, Poznań.
 • Mydeł R., 1993, Diurnal Transformations of Demographical and Social Space of Tokyo, "Prace Geograficzne", z. 93, UJ, Kraków.
 • Nawrocki T., Szczepański M. M., 1995, ludzie i organizacje lokalnej sceny politycznej (Przypadek Tychów), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1506, Katowice.
 • Parkes D., Thrift N., 1980, Times, Spaces and Places. A Chronogeographic Perspective, John Wiley and Sons, Chichester, New York, Brisbone, Toronto.
 • Pawluczuk W., 1994, Potoczność i transcendencja, Zakład Wydawniczy NOM OS, Kraków.
 • Płużański T., 1990, Pierre Teilhard de Chardin - chrześcijański ewolucjonista, [w:] Filozofia współczesna, t. 2, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Podhoretz N., 1974, The Brutal Bargain, [w:] Readings in Socjology. A Biographical Approach, ed. В. Berger, Basic Books, New York.
 • Potrykowska A., Korcelli P. red., 1993, The urban population at a microscale, "Geografica Polonica" nr 61, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Ratajczak D ., 1975, Z problemów geografii teatru, [w:] Biografia - Geografia - Kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław.
 • Runyan W. M., 1992, Historie życia a psychobiografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strzelecki Z., 1989, Cykl życia rodziny a migracje, Monografie i Opracowania, nr 5, SGPiS, Warszawa.
 • Szczepański J., 1971, Odmiany czasu teraźniejszego, KiW, Warszawa.
 • Szczepański M. S. red., 1996, Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Zarząd i Rada Miasta Tychy, Tychy.
 • Szmatka J., 1980, Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych, PWN, Warszawa.
 • Tarkowska E., 1996, Unequal Distribution of Time: A New Dimension of Social Differentiation in Poland, "Polish Sociological Review", nr 2.
 • Walmsley D. J., Lewis G. J., 1997, Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Węcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach polskich, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław, Łódź.
 • Włodarek J., Ziółkowski M. red., 1990, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.