PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 26, iss. 1 | 39--50
Tytuł artykułu

Recurrent Property Taxes in Communal Budgets - Identification of Types of Communes and their Spatial Differentiation

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main aim of this paper is to identify differences between Polish communes as regards their revenues from property taxes. To this end, we distinguished and described types of communes with similar configurations of features under analysis (incomes from real property tax, agricultural tax and forest tax). In the research procedure, we applied methods of multidimensional analysis, with particular emphasis on cluster analysis. The research was conducted on the basis of aggregated (to eliminate random fluctuations) values of income from properties in the years 2013-2015. On the basis of typological classification, we distinguished six clusters (groups) of communes of different quantitative characteristics of budget revenues from property taxes. We identified specific regularities in the distribution of the distinguished commune types. (original abstract)
Rocznik
Strony
39--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Aldenderfer M.S., Blashfield R.K., 1984, Cluster Analysis. Quantitative Applications in the Social Sciences, SAGE Publications, Beverly Hills.
 • Bahl R., Martinez-Vazquez J., 2006, The Property Tax in Developing Cuntries: Current Practice and Prospects, International Studies Program Working Paper 06-37, Georgia State University.
 • Bailey K.D., 1994, Typeologies and Taxonomies. An Introduction to Classification Techniques, Sage Publications, Thousand Oaks - London - New Delhi.
 • Blažić H., Šimović H., Štambuk A., 2016, Introduction of a Local Real Estate Tax in Croatia: a Survey of Expert and Public Opinion, Lex localis - Journal of Local Self-Government, Vol. 14, No. 1, pp. 53-74.
 • Borodo A., 2004, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy (Territorial Self-Government. Legal and Financial System), Lexis-Nexis, Warsaw.
 • Borodo A., 2011, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce (Financial System of Territorial selfgovernment in Poland), Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Cymerman J., 2009, System opłat od nieruchomości. Aspekty teoretyczne i prawne (Real Estate Fee System. Theoretical and Legal Aspects), Educaterra, Olsztyn.
 • Cymerman J., Zapotoczna M., 2016, System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle wybranych krajów (System of Real Estate Taxation in Poland Compared to Chosen States), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 433, pp. 40-52.
 • Czempas J., 2010, Udział podatku od nieruchomości w budżetach gmin województwa śląskiego (Property Tax Share in Commune Budgets of Silesian Voivodeship), Wiadomości Statystyczne, No. 6, pp. 59-64.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodan M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy (Local Government Finance. Tools. Decisions. Processes), PAN, Warsaw.
 • Dziemianowicz W., 1998, Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (The Role of Local Governments in the Stimulation of the Inflow of Foreign Direct Investment), in: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Foreign Direct Investment), ed. Olesiński Z., PWE, Warsaw.
 • Everitt B.S., Landau S., Leese M., Stahl D., 2011, Cluster Analysis. 5th Edition, Wiley, Chichester.
 • Farvacque-Vitkovic C.D., Kopanyi M., eds., 2014, Municipal Finances: A Handbook for Local Governments, The World Bank, Washington, D.C.
 • Głuszak M., Marona B., 2014, Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government, Actual Problems of Economics, 6(156), pp. 364-373.
 • Głuszak M., Marona B., 2015, Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości (Cadastral Tax. The Economic Determinants of the Reform of Property Taxation), Wydawnictwo Poltext, Warsaw.
 • Grabiński T., 1991, Podstawy informacyjne ekonometrii przestrzennej (The Information Bases of Spatial Econometrics), pp. 26-38, in: Ekonometria przestrzenna (Spatial Econometrics), ed. Zeliaś A., PWE, Warsaw.
 • Jaworska R., Modranka E., 2014, Metody opisowej statystyki przestrzennej oraz wybrane zagadnienia eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Methods of Descriptive Spatial Statistics and Selected Issues of Exploration of Spatial Data Analysis), pp. 111-144, in: Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych (Spatial Statistics Methods of Analysis of Spatial Structures), ed. Suchecka J., Wydawnictwo C.H.Beck, Warsaw.
 • Kisiała W., Trojanek M., 2017, Typologia gmin w Polsce na podstawie dochodów z nieruchomości (The Classification of Polish Municipalities According to Income from Real Estate), Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 16, No. 2, pp. 77-85.
 • Łaguna T.M., 2002, Aktywne gospodarowanie nieruchomościami szansą zwiększenia wpływów dla budżetów gmin (Active Real Estate Management as an Opportunity to Affect the Volume of Revenues to Municipal Budgets), in: Finanse publiczne w skali lokalnej (Public Finance on the Local Level), ed. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warsaw.
 • MacQueen J.B., 1967, Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations, Proceedings of the Fifth Berkley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 1, University of California Press, Berkley, pp. 281-297.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast (Urban Development Management), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • McCluskey W.J., Cornia G.C., Walters L.C., 2013, A Primer on Property Tax: Administration and Policy, John Wiley & Sons, Oxford.
 • Miszczuk M., 2009, System podatków i opłat samorządowych w Polsce (System of Local Government Taxes and Fees in Poland), Wydawnictwo C.H.Beck, Warsaw.
 • Morgan D., Robinson K.S., Strachota D., Hough J.A., 2015, Budgeting for Local Governments and Communities, Routledge Taylor & Francis Group, London - New York.
 • Norregaard J., 2013, Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges, IMF Working Paper WP/13/129.
 • Panek T., Zwierzchowski J., 2013, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania (Statistical Methods of Multidimensional Comparative Analysis. Theory and Application), Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Parysek J.J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego (Methods of Regional Analysis and Methods of Regional Planning), Studia KPZK PAN, vol. LXIX, PWN, Warsaw.
 • Patrzałek L., 2004, Finanse samorządu terytorialnego (Finances of Territorial Self-government), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Reiff, M., Surmanová, K., Balcerzak, A. P., & Pietrzak, M. B. (2016). Multiple Criteria Analysis of European Union Agriculture. Journal of International Studies, 9(3), pp. 62-74.
 • Rosengard J.K., 1998, Property Tax Reform in Developing Countries, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dziennik Ustaw z 2010, nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami (The Minister of Finance's Regulation of 2 March 2010 on the Detailed Classification of Incomes, Expenses, Revenues and Expenditures, and Funds from Foreign Resources, Journal of Laws No. 38, item 207, as amended).
 • Ruśkowski E., Sałachna J.M., 2007, Finanse lokalne po akcesji (Local finance after accession), Wolters Kluwer Business, Warsaw.
 • Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne (Local Government Finances. Concepts, Implementation, Local Policies), Municipum, Warsaw.
 • Thedy M., Krasowski T., Wasiluk A., 2007, Opodatkowanie rynku nieruchomości (Property Market Taxation), Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw.
 • Tvaronaviciene, M., Razminiene, K., & Piccinetti, L. (2015). Aproaches Towards Cluster Analysis. Economics & Sociology, 8(1), pp. 19-29.
 • Trojanek M., 2015, Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości (Real Estate Management in Municipalities in Terms of their Profitability), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Trojanek M., Kisiała W., 2016, The Diversification of Communes' Revenue from Real Estate Across Provinces, Real Estate Management and Valuation, Vol. 24, No. 2, pp. 36-49.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31, z późn. zm. (Act of 12 January 1991 on local taxes and charges, Journal of Laws, 1991, No. 9, item 31, as amended).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U. 1984 nr 52 poz. 268 z późn. zm. (Act of 15 November 1984 on agricultural tax, Journal of Laws, 1984, No. 52, item 1381, as amended).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1682, z późn. zm. (Act of 30 October 2002 on forest tax, Journal of Laws, 2002, No. 200, item 1682, as amended).
 • Źróbek S., Manzhynski S., Zysk E., RassokhaY., 2016, Some Aspects of Local Real Estate Taxes as an Instrument of Land Use Management, Real Estate Management and Valuation, Vol. 24, No. 3, pp. 93-105.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.