PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 10 | nr 1 | 33--44
Tytuł artykułu

Strategy, Corporate Culture, Structure and Operational Processes as the Context for the Innovativeness of an Organization

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper refers to relationships between the innovativeness of an organization and its selected determinants such as strategy, corporate culture, structure and operational processes. Research was conducted among 200 managers at the top, middle and operational levels of management (200 companies operating in Poland implementing innovations - innovative companies). Conditions leading to innovations are described as the combination of processes, which result from the internal and external dynamics of a given entity. The analysis assumed that the assessment of company innovativeness would be based on an assessment of whether the company is a leader in the industry in terms of new products (the higher the rating, the more innovative the company is considered to be). The relationship between the dimensions of the company's functioning and the degree of its innovativeness was rated on the basis of two measures: the Spearman's rank correlation coefficient and the chi-square coefficient. It was assumed that the most innovative companies have structures similar to organic ones, with a weak influence of the elements of mechanistic structures. This assumption was proven in relation to features of organizations considered important for innovativeness. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • The University of Dąbrowa Górnicza
Bibliografia
 • Aiken M., Hage J., 1971. The Organic Organization and Innovation. Sociology, 5(1), pp.63-82.
 • Arad S., Hanson M.A., Schneider R.J., 1997. A Framework for the Study of Relationships Between Organizational Characteristics and Organizational Innovation. The Journal of Creative Behavior, 31(1), pp.42-58.
 • Armstrong M., 1992. Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources Management). Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2015. Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu (Competitiveness of Companies and the Polish Economy - an Outline of the Issue). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, pp.52-66.
 • Chang S.-C., Lee M.-S., 2007. The Effects of Organizational Culture and Knowledge Management Mechanisms on Organizational Innovation: An Empirical Study in Taiwan, The Business Review, 7(1), pp.295-301.
 • Crossan M.M., Apaydin M., 2010. A Multidimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature, Journal of Management Studies, 47(6), pp. 1154-1191, cited after: T. Kraśnicka, W. Głód, 2015. Poziom innowacyjności kadry kierowniczej najwyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach (The Degree of Innovativeness of Top Managers in Polish Companies), Studia Ekonomiczne, 212, pp.70-90.
 • Daft R.L., 1978. A Dual-Core Model of Organizational Innovation. Academy of Management Journal, 21(2), pp.193-210.
 • Damanpour F., 1991. Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34(3), pp.555-590.
 • De Tienne D., Mallette P., 2012. Antecedents and Outcomes of Innovation-Oriented Cultures. International Journal of Business and Management, 7(18).
 • Firlej K., Żmija D., 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (The Transfer of Knowledge and the Diffusion of Innovation as a Source of the Competitiveness of the Polish Food Industry). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Foreman-Peck J., Makepeace G., Morgan B., 2006. Growth and Profitability of Small and Medium-sized Enterprises: Some Welsh Evidence. Regional Studies, 40(4), pp.307-319.
 • Francik A., 2003. Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji (Controlling Innovative Processes in the Organization). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Goffee R., Jones G., 2001. Why Should Anyone Be Led by You? In: D. Goleman, T.H. Davenport, J.C. Beck (eds.). On What Makes a Leader. Harvard Business Review, Boston.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2000. Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości (Company Restructuring as a Trend in Increasing its Value). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 34, pp.25-57.
 • Hartmann A., 2006. The Role of Organizational Culture in Motivating Innovative Behaviour in Construction Firms. Construction Innovation, 6(3), pp.159-172.
 • Higgins, J.M., McAllaster, C., 2002. Want Innovation? Then Use Cultural Artifacts that Support it. Organizational Dynamics, 31(1), pp.74-84.
 • Hurley R.F., Hult G.T.M., 1998. Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: an Integration and Empirical Examination. The Journal of Marketing, 62(3), pp.42-54.
 • Janasz W., 2002. Innowacje w modelach przedsiębiorstw (Innovation in the Models of Companies). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Janasz W., 2011. Strategie organizacji innowacyjnych (Strategies of Innovative Companies). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21.
 • Jassowalla A.R., Soshittal H.C., 2002. Cultures That Support Product Innovation Processes. Academy of Management Executive, 16(3), pp.42-54.
 • Karpacz J., 2013. Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników (Procedures as a Tool of Strengthening the Recursive Patterns of Employees' Behavior). Zarządzanie i Finanse, 4(2), pp.171-180.
 • Kimberly J.R., Evanisko M.J., 1981. Organizational Innovation: The Influence of Individual, Organizational, and Contextual Factors on Hospital Adoption of Technological and Administrative Innovations. Academy of Management Journal, 24(4), pp.689-713.
 • Korpysa J., 2014. Kultura innowacyjności mikroprzedsiębiorstw Spin Off (Innovation Culture of Spin-Off Companies). Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Koval'ová M., 2016. People in the Process of Innovation and as the Factor Increasing Business Performance. Forum Scientiae Oeconomia, 4(3), pp.15-26.
 • Koźmiński A.K., 1998. Odrabianie zaległości (Catching Up). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej (Outline of the Theory of Organizational Balance). Warszawa: Wyd. PWE.
 • Krupski R., Stańczyk S., 2009. Wielopoziomowość relacji: strategia - kultura organizacji (Multidimensional Character of the Strategy-Organizational Culture Relationship). Przegląd Organizacji, 12.
 • Lau C.M., Ngo H.Y., 2004. The HR system, Organizational Culture, and Product Innovation. International Business Review, 13(6), pp.685-703.
 • Loewe P., Dominiquini J., 2006. Overcoming the barriers to effective innovation. Strategy & Leadership, No. 34(1), pp.24-31.
 • Lyons R.K., Chatman J.A., Joyce C.K., 2007. Innovation in Services: Corporate Culture and Investment Banking. California Management Review, 50(1), pp.174-191.
 • Martins E., Terblanche F., 2003. Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), pp.64-74.
 • Miller D., Friesen P.H., 1983. Strategy-making and Environment: The Third Link. Strategic Management Journal, 4(3), pp.221-235.
 • Mirski A., 2014. Strategie innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Innovation Strategies in Company Management). Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 74, pp.559-563.
 • Olson E.M., Walker Jr O.C., Ruekert R.W., 1995. Organizing for Effective new Product Development: The Moderating Role of Product Innovativeness, The Journal of Marketing, 59(1), pp.48-62.
 • Penc J., 1994. Strategie zarządzania (Management Strategies). Warszawa: Wyd. Placet.
 • Pichlak M., 2012. Uwarunkowani innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych (Determinants of Organization Innovativeness. A Theoretical Study and Empirical Research Findings). Warszawa: Difin.
 • Poznańska K., 2006. Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce (Factors of Success of Small Companies in Poland). Ekonomika I Organizacja Przedsiębiorstwa (special issue), pp.90-94.
 • Rogoda B., 2005. Przedsiębiorczość i innowacje (Entrepreneurship and Innovation). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Severo E.A., Cruz M.R., Dorion E., Guimarães J.C.F., Pereira A.A., 2015. Organizational Structure of Innovative Enterprises in Brazil. Espacios, 19.
 • Stańda A., 2000. Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowania, zmiana. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Organizational Culture and Corporate Strategy. Relationships, Matches and Change. In: Management tools in a modern company). Vol. II, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Subramanian A., Nilakanta S., 1996. Organizational Innovativeness: Exploring the Relationship between Organizational Determinants of Innovation, Types of Innovations, and Measures of Organizational Performance. Omega, 24(6), pp.631-647.
 • Szczepańska-Woszczyna K., 2014. The Importance of Organizational Culture for Innovation in the company. Forum Scientiae Oeconomia, 2(3), pp.27-39.
 • Szczepańska-Woszczyna K., 2016. Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa (Managerial Competencies in the Context of Company Innovativeness). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z., 2014. Managerial Competencies and Innovations in the Company - The Case of Enterprises in Poland. Business, Management and Education, 12 (2), pp.266-282.
 • Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z., 2015. Kultura organizacyjna - punkt wyjścia innowacyjności organizacji. W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań (Organizational Culture - A Starting Point for Organization Innovativeness. In: J. Kaczmarek, W. Szymla (eds.). The Theory and Practice of Management in the Face of New Challenges). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pp.31-40.
 • Tellis G.J., Prabhu J.C., Chandy R.K., 2009. Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Corporate Culture. Journal of Marketing Education Review, 73, pp.3-23.
 • Tesluk P.E., Farr J.L., Klein S.R., 1997. Influences of Organizational Culture and Climate on Individual Creativity. The Journal of Creative Behavior, 31(1), pp.27-41.
 • Tylecote A., 1996. Cultural Differences Affecting Technological Innovation in Western Europe. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), pp.137-147.
 • Vaccaro I.G., Jansen J.J., Van Den Bosch F.A., Volberda H.W., 2012. Management Innovation and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size. Journal of Management Studies, 49(1), pp.28-51.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2011. Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii (The Relationship Between Strategy and Organizational Structure in Companies from the High Technology Sector). Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe, Politechnika Łódzka, pp.3-394.
 • Zbiegień-Maciąg L., 1999. Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm (Culture in the Organization. The Identification of the Cultures of Famous Companies). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Zdunczyk K., Blenkinsopp J., 2007. Do Organisational Factors Support Creativity and Innovation in Polish Firms? European Journal of InnoInnovation Management, 10(1), pp.25-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.