PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (22) | 42--54
Tytuł artykułu

Inwestycje finansowe i niefinansowe polskich gospodarstw domowych

Warianty tytułu
Financial and Non-financial Investments of Polish Households = Finansovye i nefinansovye investicii polʹskih domohozâjstv
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wzrasta nadwyżka dochodów nad bieżącymi wydatkami, co daje gospodarstwom domowym możliwość większego oszczędzania, ale i inwestowania. Celem artykułu jest ukazanie, na tle rozważań dotyczących oszczędności Polaków, form inwestowania zarówno w aktywa finansowe, jak i niefinansowe (rzeczowe), ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nieruchomości, dzieła sztuki i alkohole. W tym celu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań różnych podmiotów, w tym GUS i NBP. Z badań tych wynika, że gospodarstwa domowe oszczędności lokują przede wszystkim w formie depozytów bankowych. Inwestowanie w aktywa niefinansowe nie jest jeszcze zbyt popularne. Wśród aktywów rzeczowych preferowane są inwestycje w nieruchomości, są one postrzegane jako najbardziej bezpieczne. Wzrost popularności innych form inwestowania niż tradycyjne będzie m.in. wymagał działań edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost świadomości finansowej społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
With the growth of society's affluence, there also grows revenue surplus over current expenses, what provides households with opportunities for greater savings, but also investing. The aim of the article is to show, against the background of deliberations on Poles' savings, the forms of investing both in financial and non-financial (tangible) assets, with a particular consideration of investments in real estate, works of art, and alcoholic beverages. For this purpose the author used the subject literature as well as findings of surveys carried out by various entities, including the Central Statistical Office (GUS) and the National Bank of Poland (NBP). These surveys show that households invest their savings primarily in the form of bank deposits. Investing in non-financial assets is yet not too popular. Among tangible assets, there are preferred investments in real estate - they are perceived as the most secure. The growth of popularity of other forms of investing than the traditional ones will require, among other things, educational activities aimed at the growth of financial awareness of the society. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Borowski K. (2016), Rynek inwestycji alternatywnych - od inwestowania w metale i kamienie szlachetne do numizmatyki, skrypofilistyki i falerystyki, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Borowski K. (2016), Rynek inwestycji emocjonalnych, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Raport (2015), J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, listopad.
 • Global Wealth Databook 2016 (2016), Credit Swiss, November.
 • Harasim J. (2010), Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, (w:) Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice.
 • Inwestycje alternatywne (2008), I. Próchnicka-Grabias (red.), CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Korenik D. (2003), Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Majewska-Bielecka D. (2014), Inwestowanie jako element zarządzania finansami osobistymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65.
 • Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa.
 • Milic-Czerniak R. (2016), Oszczędzanie oraz inwestowanie w gospodarstwach domowych, (w:) Milic-Czerniak R. (red.), Finanse osobiste: kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje, Difin, Warszawa.
 • Polacy dogonili Europę pod względem liczby oszczędzających - wynika z badania ING (2017), https://media.ingbank.pl/pl/releases/2808 [dostęp: 22.02.2017].
 • Płeć a podejmowanie decyzji inwestycyjnych (2004), Raport CBOS na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, maj.
 • Postawy Polaków wobec finansów (2016), Badanie Fundacji Kronenberga przy City Handlowy i Think!, wrzesień.
 • Postawy Polaków wobec inwestycji (2016), Druga edycja badania Deutsche Bank, czerwiec, https://www.deutschebank.pl/raport-deutsche-bank-postawy-polakow-wobecinwestycji. pdf [dostęp: 19.02.2017].
 • Portret finansowy Polaków 2016. Plany na 2016, raport, Deutsche Bank, https://www.deutschebank.pl/static/files/raportportfelfinansowypolakow.pdf [dostęp: 19.02.2017].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce (2016), Prezentacja, Warszawa, 17 listopada.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2016, s. 40. KPMG pl.
 • Struktura oszczędności gospodarstw domowych (wrzesień 2016) (2016), 20.12.2016/ Zespół Analiz Online, https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/21394/struktura-oszczednoscigospodarstw- domowych-%28wrzesien-2016%29.html
 • Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2016 (2017), nr 01/17, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 • Zasobność gospodarstw domowych w Polsce, Raport z badania pilotażowego 2014 r. (2015), NBP, Departament Stabilności Finansowej.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.