PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (22) | 121--136
Tytuł artykułu

Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro

Warianty tytułu
The Place of Consumption in the Economy: Yesterday, Today, Tomorrow = Mesto potrebleniâ v èkonomike - včera, segodnâ, zavtra
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem niniejszego artykułu jest próba poszukiwania i określenia miejsca konsumpcji w gospodarce na przestrzeni wieków, poczynając od średniowiecza, a kończąc na XXI wieku. Taka historyczna metoda poszukiwania miejsca konsumpcji w gospodarce pomaga lepiej i głębiej zrozumieć badane zjawisko. Ponadto jest uwiarygodnieniem prowadzonych rozważań i analiz. Dostarcza też argumentów pomocnych w formułowaniu aktualnych poglądów i ocen odnośnie do badanych zjawisk. Artykuł składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi powyższy tekst, który poświęcony jest zagadnieniom ewolucji pojmowania konsumpcji i poznaniu zmian miejsca konsumpcji w gospodarce. Wyodrębniono tu trzy okresy badawcze. Pierwszy okres "wczoraj" - od starożytności do początku XX wieku. Drugi okres - "dziś", to wiek XX, a trzeci okres "jutro", obejmuje przełom XX i XXI wieku do lat dwudziestych XXI wieku. Ten ostatni będzie przedmiotem rozważań w następnym numerze kwartalnika "Konsumpcja i Rozwój". (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of the article is an attempt to search for and to define the place of consumption in the economy over centuries, beginning from the Middle Ages and ending on the 21st century. Such a historical method of the search for the place of consumption in economy helps in a better and deeper comprehension of the phenomenon in question. Moreover, it makes reliable the carried out considerations and analyses. It also provides for the arguments supportive in the formulation of current views and assessments as regards the phenomena in question. The article consists of the two parts. The first part is the given text which is devoted to the issues of evolution of apprehension of consumption and recognition of changes in the place of consumption in the economy. There are singled out three research periods here. The first period, yesterday, from the ancient times till the beginning of the 20th century. The second period is today, i.e. the 20th century, while the third period, tomorrow, comprises the end of the 20th and the beginning of the 21st century and lasts till the 2020s. The latter period will be the subject matter of considerations in the next issue of the Konsumpcja i Rozwój quarterly. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB
Bibliografia
 • Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Wydawnictwo SIC!, Warszawa.
 • Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Engel E.(1895), Die Lebenskosten belgischer Arbeiter-Familien früher und jetzt, C. Heinrich, Dresden.
 • Fromm E. (2000), Mieć może być?, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja - praktyka konsumenckiej innowacyjności, "E-mentor", nr 2(29).
 • Gide.C., Rist C. (1919), Historia doktryn ekonomicznych. Od fizjokratów do czasów najnowszych, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 • Glapiński A. (2006), Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, SGH, Warszawa.
 • Hicks J.R. (1956), A Revision of Demand Theory, Clarendon Press, Oxford.
 • Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwalej konsumpcji, PWN, Warszawa.
 • Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kiedy kupowanie stało się konsumpcją, czyli krótka historia konsumpcji, 2011, http://www.eduteka.pl/doc/kiedy-kupowanie-stalo-sie-konsumpcja-czyli-krotkahistoria- konsumpcji [dostęp: 22.03.2018].
 • Landreth H., Colander D.C (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. (1994), History of Economic Thought, Houghton Miffin Company, Boston, Massachusetts.
 • List F. (1910), Das nationale System der politischse Oekonomie, G. Fischer, Jena.
 • Mandeville B. (1957), Bajka o pszczołach, PWN , Warszawa.
 • McClelland D.C. (1975), Power: the Inner Experience, Irvington Publishers, Halstead, N.Y.
 • Menger C. (1923), Grundsaetze der Volkswirschaftslehre, Hӧlder-Pichler-Tempsky, Wien-Leipzig.
 • Mill J.S. (1961), Elita władzy, KiW, Warszawa.
 • Mowen J.C., Minor M. (1995), Consumer Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.Y.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pietra C. (2009), Trendy konsumenckie: Człowiek multitaskingowy, "Marketing w Praktyce", czerwiec.
 • Robbins L. (1932), An Essay on the Nature and Significance Science, MacMillan&Co. Limited, London.
 • Samuelson P.A. (1948), Consumption Theory in Therms of Revealed Preference, "Economica", Vol. 15, No. 60 (November).
 • Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzy, rozdziela i spożywa bogactwa, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1912), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig.
 • Sent E.M. (2004), Behavioral Economics: How Psychology Made Its (Limited) Way Back into Economics, "History of Political Economy", Vol. 36 (4).
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Staniszewski M. (2015), Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, Havas Worldwide, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Veblen T. (1898), Why is Economics Not an Evolutionary Science, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 12, No. 3.
 • Veblen T. (1998), Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie "Muza", Warszawa.
 • Wróbel M. (2017), Konsumpcja odpowiedzialna -wyzwanie dla zarządzania rozwojem. CeDeWu, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.