PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 47 | 212--234
Tytuł artykułu

Ochrona konsumentów na rynku finansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Protection on the Financial Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia problemy związane z ochroną konsumentów na rynku finansowym. Złożoność problemu koncentruje się wokół niżej omówionych zagadnień. Nowy paradygmat regulacyjno-nadzorczy, zwany konsensusem bazylejskim zastępuje obowiązujący od lat 80. ubiegłego wieku konsensus waszyngtoński. Założeniami nowego paradygmatu jest przypisanie fundamentalnego znaczenia perspektywie makro-ostrożnościowej oraz publiczne zarządzanie ryzykiem mające na celu zapewnić bezpieczeństwo całego systemu finansowego. Nowe przepisy i regulacje niosące zmiany w funkcjonowaniu rynku finansowego zwracają coraz większą uwagę na ochronę praw i interesów konsumentów. Wynikiem omówionej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym jest ułatwienie konsumentom drogi dochodzenia swoich praw w sporach z podmiotami rynku finansowego Przekształcenie instytucji Rzecznika Ubezpieczeniowego w Rzecznika Finansowego rozszerzyło bowiem jego kompetencje. Odtąd jego działania obejmują swoim zakresem oprócz rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego także rynek bankowo-kapitałowy. Pomoc Rzecznika opiera się na udzielaniu porad, interwencjach, prowadzeniu postępowań polubownych a także w przypadku gdy niemożliwym jest ugoda służy wsparciem w postepowaniach sądowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents problems related to consumer protection in the financial market. The complexity of the problem is centered around the issues discussed below. The new regulatory-supervisory paradigm, called the Basel Consensus, replaces the Washington Consensus that has been in force since the 1980s. The assumptions of the new paradigm are to attribute the fundamental importance of the macro-prudential perspective and public risk management to ensure the safety of the entire financial system. New regulations and regulations that bring changes in the functioning of the financial market are increasingly paying attention to the protection of consumer rights and interests. As a result of the discussed law of 5 August 2015 on the handling of complaints by financial market actors and on the Financial Ombudsman is to facilitate the way consumers to claim their rights in disputes with financial market entities. Transformation of the institution of the Insurance Ombudsman in the Financial Ombudsman has expanded its competence. Since then, its activities include the banking and capital market, in addition to the insurance and pension market. The Ombudsman's assistance is based on giving advice, interventions, conducting amicable proceedings and, where the settlement is impossible, serves to support court proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
212--234
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • J. Monkiewicz, M., Monkiewicz, (2015), Ochrona konsumentów w nowym paradygmacie regulacujno-nadzorczym rynków finansowych [w:] J., Monkiewicz, M., Orlicki, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Bielecki M., Daszewski A., (2015), Rzecznik Ubezpieczonych w systemie ochrony praw konsumentów na rynku ubezpieczeniowym - bilans XX-lecia [w:] J., Monkiewicz, M., Orlicki, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, wyd. Poltext Sp. z o.o., Warszawa.
 • J. Eatwell, (2009), Practical proposales for Regulatory Reform [w:] R., Monsarrat, P., Subacchi, (red.), New Ideas for the London Summit: recommendations to the G20 Leaders, Royal institute for International Affairs, The Atlantic Council, Chatham.
 • T. Waściński, G., Przekota, L., Sobczak, (2010), Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym, ARW Akces, Warszawa.
 • T. Waściński, (2010), Finansowa diagnoza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwa w aspektach ekonomicznej wartości wiedzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2015.
 • Schemat pokazujący, w jaki sposób pomaga Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/pdf/RzF OnePage 1 Jak- pomaga.pdf, (12.01.2017r.)
 • Sylwetka Rzecznika Finansowego, O nas, Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/o-urzedzie/sylwetka rzecznika finansowego/Aleksandra Wiktorow Rzecznik Finansowy kadencja 2015-2019 22160, (12.01.2017r.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biura Rzecznika Finansowego.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2002 roku o organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw rozszerzyła jego kompetencje.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.