PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4(77) | 65--80
Tytuł artykułu

Modele credit-scoring i ratingu podmiotów w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranym przykładzie

Warianty tytułu
Credit-scoring and Rating Models for Assessing the Enterprises Creditworthiness on the Selected Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omawia się dwie najczęściej stosowane metody oceny możliwości spłaty zobowiązań potencjalnych kredytobiorców stosowane w bankach. Są nimi metody credit-scoring oraz ratingowania podmiotów. Wskazuje się na pozytywne, jak i negatywne aspekty tych dwóch metod. W części empirycznej odniesiono ich zastosowanie do konkretnego przykładu, opierając się na jego danych finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the two most commonly applied methods of assessing the potential repayment capacity of potential loan borrowers used in banks, such as credit-scoring and entities rating. Positive and negative aspects of these two methods are indicated. In the empirical part, their application is referred to a specific example based on its financial data.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
65--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bajda M., Wykorzystanie systemu ratingowego przy inwestycjach w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2004, z. 51.
 • Bednarz J., Wpływ ratingu zewnętrznego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu" 2009, nr 125.
 • Bielawska A., Rating małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2006, nr 1109.
 • Bielawska A., Znaczenie komunikacji finansowej w procesie udzielania kredytów mikro- i małym przedsiębiorstwom, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 72.
 • Bobrek I., Działalność agencji ratingowych na przykładzie sektora publicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe ZSB. Firma i Rynek" 2016, nr 1.
 • Bryndza J., Wpływ Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej na gromadzenie i analizę danych w bankach, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2004, nr 1044.
 • Budziński G., Krótka historia ratingów w Polsce, "Bank" 2011, nr 5.
 • Cichorska J., Znaczenie ratingów kredytowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 105.
 • Czech Z.J., Deorowicz S., Fabian P., Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Czempas J., Kobiński T., Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego, "Studia Ekonomiczne" 2014, t.177.
 • Czupryna M., Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe PTE" 2013, nr 14.
 • Herdan A., Krasnodomska J., Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2006, nr 702.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Procykliczność działalności kredytowej w świetle Nowej Umowy Kapitałowej, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, T.3 (Bankowość), red. R. Szewczyk, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Janc A., Kraska M., Credit-scoring, Wyd. BMiB, Warszawa 2001.
 • Jankowski M., Rating doskonały, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 22.
 • Johnson D.S., McGeoch L.A., The Traveling Salesman Problem: A Case Study in Local Optimization, London 1995.
 • Kałużny R., Rola ratingu we współczesnym banku komercyjnym, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2006, nr 965.
 • Kravets T., Some Aspects of Construction of the Enterprises Rating Estimations, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2009, nr 59.
 • Kuryłek W., Credit scoring - podejście statystyczne, "Bank i Kredyt" 2000, nr 6.
 • Lipka W., Wykorzystanie ratingów w Nowej Umowie Kapitałowej w realiach polskiego rynku, "Rynek Terminowy" 2005, nr 2.
 • Matuszczyk A., Przyglądając się kredytobiorcom, "Bank" 2003, nr 2.
 • Michalczyk L.,CSR w 1 dekadzie XXI w., "Pieniądze i Więź" 2011, nr 2 (51).
 • Obirek R., Etyczny rating, "Gazeta Bankowa" 2011, nr 7-8.
 • Miętus R., Po kapitał z ratingiem, "Bank" 2010, nr 9.
 • Popławski M., Znaczenie ocen ratingowych na rynkach obligacji korporacyjnych, "Zarządzanie i Finanse" 2013, R.11, nr 2, cz. 4.
 • Rolfes B., Emse C., Wewnętrzny rating a kapitał własny banku, "Bank" 2001, nr 4.
 • Rose P.S., Zarządzanie bankiem komercyjnym, t.1., Warszawa 1997.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • Silva S.E., Pereira A.A., Credit Risk Measures - a Case of Renewable Energy Companies, "Copernican Journal of Finance & Accounting" 2015, Vol. 4, No. 1.
 • Stępień P., Geneza metod ratingowych i scoringowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2005, nr 3.
 • Supera J., Skoring - podstawowe pojęcia i stosowana terminologia, [w:] Skoring w teorii i praktyce, Wyd. Suples, Kazimierz Dolny 1998.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz.1876).
 • Wątroba J., Skoring kredytowy a modela data mining, Warszawa 2004.
 • Wiatr S.M., Rating kredytowy. Praktyczne aspekty implementacji wewnętrznych modeli oceny ryzyka kredytowego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2006, z. 65, s. 43-56.
 • Żochowski Ł., Ocenić klienta, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 22, s. 42-43.
 • Wieloletnie planowanie finansowe, red. K.S. Cichocki, Wyd. Municypium, Warszawa 2001, s. 163.
 • www.europa.ue.int/comm/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm [22.10.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.