PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Nowoczesne metody zarządzania finansami | 11--23
Tytuł artykułu

Porównanie modeli parametrycznych w procesie konstrukcji terminowej struktury stóp procentowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych parametrów rynku finansowego jest poziom stóp procentowych. Ich wysokość determinuje wartość wielu instrumentów, m.in. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych. Stopy procentowe wywierają również duży wpływ na kształtowanie się kursów walut. "Stopa procentowa (odsetkowa) jest ceną, po której wierzyciel gotów jest postawić posiadane zasoby pieniężne (kapitał) do dyspozycji innej osoby (dłużnika) na pewien czas, a osoba ta godzi się zapłacić tę cenę za możliwość dysponowania pożyczonym kapitałem". Istnieje wiele rodzajów stóp procentowych. Do najważniejszych grup zaliczyć można stopy ustalane przez bank centralny i przez rynek. W Polsce stopy procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej będącą organem Narodowego Banku Polskiego. Decyduje ona o poziomie stóp: referencyjnej, lombardowej, redyskontowej i redyskontowej weksli. Wśród najważniejszych rynkowych stóp procentowych w Polsce wyróżniamy stopy WIBOR i WIBID. Na rynku międzynarodowym są to odpowiednio LIBOR i LIBID (w Londynie). WIBOR to roczna stopa procentowa, po której bank udziela kredytu innemu bankowi, a WIBID to stawka, po której bank płaci za przyjęcie depozytu od innego banku. Wysokość stóp jest zróżnicowana ze względu na horyzont czasowy. Rozwój rynku finansowego w ostatnich dziesięcioleciach dotyczył m.in. zagadnień związanych ze stopami procentowymi. Pojawiła się potrzeba poszerzonej analizy terminowej struktury stóp procentowych. Powstały liczne modele służące konstrukcji krzywych dochodowości. Celem niniejszego rozdziału jest porównanie modeli parametrycznych w procesie estymacji krzywej dochodowość. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bień W., Bień A,, Kalkulacja ceny pieniądza, Difin, Warszawa 2006.
 • Dziwok E., Krzywa dochodowości a polityka pieniężna. Modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
 • Dziwok E., Krzywa dochodowości. Metody konstrukcji i zastosowanie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 • Dziwok E., Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na potrzeby polityki pieniężnej NBP, Materiały i Studia NBP, nr 296, Warszawa 2013.
 • Kliber P., Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40.
 • Marciniak M., Estymacja krzywej dochodowości w Narodowym Banku Polskim, "Bank i Kredyt" 2006, nr 37.
 • Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Świętoń M., Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia NBP, nr 150, Warszawa 2002.
 • Ziarko-Siwek U., Czasowa struktura stóp procentowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.