PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 42 | nr 115 | 13--27
Tytuł artykułu

Wybór środków transportu wewnętrznego dla przedsiębiorstwa usługowego w aspekcie poprawy efektywności procesu magazynowego

Warianty tytułu
Choice of Internal Means of Transport for a Service Company to Improve an Efficiency of the Warehouse Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy w artykule poddali identyfikacji, analizie i ocenie przedsiębiorstwo usługowe świadczące usługi związane z wykonywaniem obsług i napraw pojazdów, a na tej podstawie pokazali, jak dokonać wyboru środków transportu wewnętrznego stosując metody wielokryterialne. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w prowadzonych badaniach były: zmodyfikowana metoda AHP, metody rangowania wg cechy syntetycznej oraz metoda wielokryterialnej analizy porównawczej Bellingera, w dwóch wariantach. Otrzymane wyniki pokazują, że każde z tych narzędzi ma swoją specyfikę w praktycznym zastosowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article authors identified, analyzed and rated a maintenance and repair services company. On this basis is shown how to choose internal means of transport using multi-criteria methods. Essential tools used in the survey were: modified AHP method, ranking method based on synthetic feature, Bellinger method in two versions. The results showed that each used tool has its own characteristics in practical application.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Afshari A., Mojahed M., Yusuff R., (2010), Simple AdditiveWeightingapproach to Personnel Selection problem, International Journal of Innovation, Management and Technology.
 • Bartosiewicz S., Oziębło M., (2016), Wybór lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w:] Mazurek Kucharska B., Dębski M., (red.), Zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Innowacyjna strategia, narzędzia i wdrożenia, Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, Wydawnictwo SAN, Łódź- Warszawa, Tom XVII, Zeszyt 7, Część II.
 • Bartosiewicz S., Oziębło M., (2015), Innowacyjne podejście procesowe w gospodarce magazynowej branżowego centrum logistycznego, [w:] E. Gołębiowska, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności, Tom XVI, Zeszyt 11, Część 1, wyd. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź.
 • Bartosiewicz S., (2015), Assessment of the warehouse management in an industry logistics centre using indexing methods, Gospodarka materiałowa & Logistyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Bartosiewicz S., (2015), Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju, WAT, Warszawa.
 • Dudziński Z., Kizyn M., (2002), Vademecum gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Geneletti D., (2005), Multicriteria analysis to compare the impact of alternative road corridors: a case study in northern Italy, Impact Assessment and Project Appraisal.
 • Kukułka A., (2016), Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych, IV naukowe warsztaty dla doktorantów w dyscyplinie inżynierii produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała.
 • Kukułka A., Wirkus M., (2016), Zagadnienie opracowania i stosowania wielokryterialnego miernika oceny przebiegu procesu niepotokowego, [w:] Knosala R., (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Niemczyk A., (2008), Zapasy i magazynowanie, t.II, Wydawnictwo ILiM, Poznań.
 • Nowak M., (2008), Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Opricovic S., Tzeng G.H., (2004), Compromise solution by MCDM methods, A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research.
 • Saaty T.L., (1980), The analytic hierarchy process, McGraw-Hill, New York.
 • Skorupka D., Duchaczek A., Szleszyński A., Optymalizacja doboru środków transportowych w logistyce magazynowej materiałów budowlanych, nr 4/2012, Zeszyty Naukowe WSOWL.
 • Szwabowski J., Deszcz J., (2001), Metody wielokryterialnej analizy porównawczej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Tzeng G.H., Huang J.J., (2011), Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications, CRC Press, London.
 • Trzaskalik T., (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji metody i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Twaróg J., (2003), Mierniki i wskaźniki logistyczne, Wydawnictwo ILiM, Poznań.
 • Żurek J., Ciszak O., Cieślak R., Suszyński M., (2011), Ocena i wybór robota przemysłowego metodą AHP, Komisja Budowy Maszyn PAN, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.