PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 74 Aktualne wyzwania rozwoju transportu | 209--220
Tytuł artykułu

Environmental Burden Related to the Process of Re-Melting Lead from Disused Batteries

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Obciążenia środowiska związane z procesem przetopu ołowiu pochodzącego ze zużytych akumulatorów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie w wymaganiami ustawowymi podmioty przetwarzające akumulatory kwasowo-ołowiowe mają obowiązek uzyskiwać 65% minimalny poziom wydajności recyklingu w odniesieniu do masy zużytych akumulatorów. Z kolei zawarty w nich ołów powinien być poddany procesowi recyklingu w najwyższym możliwym stopniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejących technik i adekwatnych do nich kosztów. W artykule przedstawiono wyniki analizy ekobilansowej, dotyczące procesu zagospodarowania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Produktem końcowym procesu jest ołów rafinowany. Opracowaniem objęto 2010 r., czyli rok pracy zakładu przerobu zużytych akumulatorów. Wyniki analizy przedstawiono w punktach środowiskowych (Pt) odzwierciedlających potencjalny poziom obciążeń środowiska. Wartość dodatnia oznacza negatywny wpływ na środowisko, wartość ujemna - korzyść środowiskową. Ocenę wpływu cyklu życia (LCIA) wykonano metodą Eco-indicator 99 przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro7.3.3. Wyniki przedstawiono w jedenastu kategoriach wpływu, a zgrupowano w trzech kategoriach szkód, tj. zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu oraz zużycia zasobów. (abstrakt oryginalny)
EN
According to statutory requirements, the enteprises processing lead-acid batteries are required to obtain the minimum recycling efficiencies of 65% with respect to the weight of disused batteries. Then, the lead contained in them should be subjected to the recycling process to the highest extent possible, while taking account of the existing technologies and relevant to them costs. This paper analyzes the process of recycling lead coming from used lead-acid batteries, recommended as the best available technique (BAT). The article presents results of the eco-balance analysis of the disused lead-acid batteries utilization process. The final product of the processes is refined lead. The analysis covered the year 2010 of the operation of the disused batteries processing plant. The results of the analysis are presented in environmental sections (Pt), reflecting the level of potential environmental burdens. Positive value indicates negative impact on the environment, negative - environmental benefit. The analysis was performed using the SimaPro7.3.3 software. The life-cycle assessment was performed by Eco-indicator 99 method and the results are presented in eleven environmental sections, grouped in three categories of influence, i.e. human health, quality of the ecosystem and resources consumption. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
 • Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych, "Gospodarka Materia³owa i Logistyka" 2013, nr 3.
 • Chmielarz A., Wężyk W., Kamiński K. i in., Najlepsze dostępne techniki BAT wytyczne dla produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007.
 • Czapicka-Kolarz K., Burchart-Korol D., Korol J., Zastosowanie analizy cyklu życia i egzergii do oceny środowiskowej wybranych polimerów, "Polimery" 2013, nr 7-8.
 • Filip A., Samson-Bręk I., Miejsce oceny cyklu życia w systemie zarządzania środowiskowego, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2011, t. 9, nr 4.
 • Foelster A., Andrew S., Kroeger L., Electronics recycling as an energy efficiency measur e e a Life Cycle Assessment (LCA) study on refrigerator recycling in Brazil , "Journal of Clean Production" 2016, vol. 129.
 • Goedkoop M., Spriensma R., The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment. MethodologyAnnext: PRé Consultans, https://www.pre-sustainability.com/download/EI99_annexe_v3.pdf
 • Goedkoop M., Spriensma R., The Eco-indicator 99. A damage oriented approach for LCIA Ministry VROM, Hague 1995.
 • Hanssen J., Asbjoernsen O., Statistical properties of emission data in life cycle assessment" Journal of Cleaner Production" 1996, vol. 4, issue 3-4.
 • https://www.pre-sustainability.com/download/EI99_annexe_v3.pdf
 • http://www.recykling.pl/recykling/zalaczniki/niezelazne2007.pdf
 • Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J., Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń. Podstawy ekologiczne, metody i przykłady, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kukfisz B., Maranda A., Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko górniczych materiałów wybuchowych ładowanych mechanicznie, "Chemik" 2014, nr 68.
 • Lesiuk A., Oleszczuk P., Kuśmierz M., Zastosowanie techniki LCA w ekologicznej ocenie produktów, technologii i gospodarce odpadami [w:] Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko, red. I. Ryczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • Norma PN-EN ISO 14040:2009 - Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i struktura, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 • Rufeng X., Zhang Y., Zengwei Y., Environmental impacts of reclamation and recycling processes of refrigerators using life cycle assessment (LCA) methods, "Journal of Clean Production" 2016, vol. 131.
 • Soo V., Peeter J., Compston P. i in., Comparative Study of End-of-Life Vehicle Recycling in Australia and Belgium, "Procedia CIRP " 2017, vol. 61.
 • Tran P., Schaubroeck T., Swart P. i in., Recycling portable alkaline/ZnC batteries for a circular economy: An assessment of natural resource consumption from a life cycle and criticality perspective, "Recources, Conservation & Recycling" (w druku).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.