PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 51 | nr 6 | 271--281
Tytuł artykułu

Dylemat sprawiedliwości podatkowej subiektywnej w perspektywie liniowej oraz progresywnej stawki podatkowej w świetle badań własnych

Warianty tytułu
The Dilemma of the Subjective Income Tax Justice in a Linear Perspective and the Progressive Income Tax Scale in the Light of Self-Conducted Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę sprawiedliwości podatkowej, która od lat zajmuje stałe miejsce w nauce o podatkach oraz praktyce podatkowej. Jest przy tym zagadnieniem istotnym i ciągle aktualnym, ponieważ rezultaty dotychczasowych doświadczeń wskazują na dyskusyjność wielu kwestii, ale również rodzą nowe pytania. Jednym z dylematów jest kwestia wyboru rodzaju stawki opodatkowania dochodów. Celem opracowania jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej w kontekście liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. W pierwszej części zestawiono zasady sprawiedliwości podatkowej prezentowane w literaturze przedmiotu na przestrzeni dziejów. W drugiej dokonano próby oceny związku pomiędzy stawką podatkową a rozwarstwieniem dochodów w wybranych krajach stosujących proporcjonalne i progresywne opodatkowanie. W końcowym punkcie zaprezentowano fragmenty badań własnych z lat 2007-2017 prezentujące opinie respondentów na temat rodzaju stawki podatkowej w odniesieniu do idei sprawiedliwości. Odpowiedzi ankietowanych potraktowano jako sprawiedliwość podatkową w ujęciu subiektywnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of tax justice. The issue of tax justice has for years been a permanent part of tax education and tax practices. At the same time, it is an important and ongoing issue, because the results of previous experience point to the ambiguity of many issues, they also raise new questions. One of the dilemmas is the choice of the type of income tax rate. The purpose of the article is to point out the essence of tax justice in the context of the linear and progressive rate of personal income tax. The first part of the publication presents the principles of tax justice presented in the literature of the subject throughout history. The second part of the article attempts to assess the relationship between the tax rate and income disparities in selected countries using proportional and progressive taxation. In the final section are presented fragments of self-conducted research for the years 2007-2017 presenting opinions of respondents on the type of tax rate in relation to the idea of justice. Respondents' responses were treated as subjective tax justice. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
271--281
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 • Cohen A.J., Stuart C., On Progressive Taxation, [w:] R.A. Musgrave, A.T. Peacock (eds.), Classic in the Theory of Public Finance, St. Martin's Press, New York 1958.
 • Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income (source SILC), marzec 2017, http//ec.europa.eu/eurostat/tgm/table [dostęp: 10.03.2017].
 • Famulska T., O sprawiedliwości podatkowej, [w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa 1966.
 • Neumark F., Finanzprobleme der Steuerprogression, [w:] Wirtschafts- und Finanzprobleme des Interventionsstaates, Tübingen 1961.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2003.
 • Sosnowski M., Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 708, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2012, nr 52.
 • Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szczodrowski G., Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Taxation trends in the European Union, Eurostat Statistical Books, Taxation and Customs Union 2015.
 • Young H.P., Equity: In Theory and Practice, Princeton University Press, Princeton 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171509431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.